onsdag 11 februari 2009

Är Bank of International Settlements en Rothschild front ?Är BIS svaret på frågan vart Rothschildarnas tidigare så öppna makutövning försvunnit? Det påstår i varje fall den holländska författaren Robin de Ruiter i sin bok om tretton onda familjer som styr världen.

Bokens titel: Worldwide Evil and Misery: The Legacy of the 13 Satanic Bloodlines
(via linken ovan kan du ögna igenom bokens innehållsförteckning och första sidor)

Henry Makow presenterade boken rätt nyligen på sin blogg. Enligt de Ruiter är den rätt mystiska banken BIS - maktpyramidens absoluta topp. (grundad 1930 för att styra Tyska Versailles-krigsskadeståndsmiljarder till England, Frankrike och USA)

The BIS was established in the context of the Young Plan (1930), which dealt with the issue of the reparation payments imposed on Germany by the Treaty of Versailles following the First World War. The new bank was to take over the functions previously performed by the Agent General for Reparations in Berlin: collection, administration and distribution of the annuities payable as reparations. The Bank's name is derived from this original role. The BIS was also created to act as a trustee for the Dawes and Young Loans (international loans issued to finance reparations) and to promote central bank cooperation in general.
Det finns en hel del mycket märkligt med BIS. Kan någon t.ex. förklara för mig varför BIS personal är immun mot alla tänkbara statliga brottsrubriceringar - även i Kina ? Låter som ett lömsk Rothschild-diktat som alla stater tvingats att godkänna under diverse ekonomiska hot...

Robin de Ruiter, 58, is perhaps the most prominent European conspiracy writer after David Icke but his ten books have been available only in Spanish, Italian, French, Czech, Serb, German and Dutch.

Recently an expanded and updated English translation of his classic "Worldwide Evil and Misery: The Legacy of the 13 Satanic Bloodlines" has appeared. If anyone still doubts that a satanic cabal, the Illuminati, is responsible for all wars and depressions and is intent on enslaving mankind, I heartily recommend this book.

A Dutchman raised in Spain, and now living in Equador, de Ruiter has been studying the Illuminati since the 1980's. He writes with the assurance of a man who has deciphered the plan. For example, he doesn't hesitate to place the Rothschilds and "their bank," the Bank of International Settlement in Basle, at the top of the pyramid. (Puppet Obama will put another trillion in their pocket before the month is out.)
Makow konstaterar f.ö. att Robin de Ruiter, vid sidan av David Icke, är en av västvärldens främsta avslöjare av dolda maktstrukturer i världssamhället.

Boken är dessutom så pass innehållsrik att den lär vara förbjuden i dagens Frankrike. Vad kan den inne hålla som anses så hotfullt mot dagens paradigmer? Du kan beställa den via linken här.Eftersom många av oss är så lata att de knappast orkar klicka sig fram till att kolla innehållsförteckningen så serverar jag dess första sida här nedan på "silverfat":

Inga kommentarer: