onsdag 3 juni 2009

Inget guld tack !

Ny intressant link: http://cosmichours.blogspot.com/

When we have our new international economic system running we will stop paying all slavish loans and mortgages.

Ett plock:

Bernard Lietaer: "The prosperity of a country only depends of the amount of money that there is in circulation, in the times of the gold standard most people were poor because gold is scarce."

Should be go back to the gold and silver standards? NEVER, this will be humanity's worst mistake in History. If there are poors now if we go back to that prehistoric currencies less than 1 per 1000 of the global population will have money, almost everybody would be instantly unemployed.

ANYBODY CAN CREATE MONEY, if we create a intelligent new money the only thing we have to do is to convince people to use it and abandon the capitalist money.

1 kommentar:

Fredrik sa...

Detta är ju inte hur guldmyntfoten fungerar. Guldmyntfoten gör endast att mängden rena penga (M1) är konstant i förhållande till mängden guld i ett samhälle, beroende på vilken mängd guld man får för en viss mängd pengar.

Värt att notera är dock att pengarnas värde ändå kan öka eller sjunka, beroende på hur mycket som produceras i en ekonomi. Dessutom kan fortfarande "pengamängden" i form av t.ex. M3 öka genom FRB-verksamheten som bankerna genomför.