fredag 11 september 2009

Viktig information om svininfluenssan och dess ursprung

Häftig läsning....

http://standelion.webs.com/drott/Föredrag av Dr True Ott från augusti 2008

min sammanfattning och översättning

Videoserien är hämtad härifrån

del 1

Fågelinfluensan kan bäst beskrivas som influensan från 1918 omförpackad och preparerad som biologiskt vapen.
Jag ska visa hur detta är det största hotet mot Amerika de kommande 3 till 6 månaderna.

Först som lite bakgrund, i april 1930 tillverkade ett företag kallat Eli Lilly en substans som kallas Timerosal, kvicksilver. Detta har använts i olika vacciner sen 1930-talet som en adjuvant, som förstärker effekten av det virus eller den bakterie som finns i vaccinet. Bland de som satt i styrelsen till detta bolag fanns Prescott Bush, farfar till George W Bush. I ett försök med detta Timerosal injicerades 22 personer, alla dog omedelbart. Man rapporterade detta som helt säkert!

Inga kommentarer: