torsdag 7 januari 2010

Pollin: Statliga banker skulle rikta krediten rätt

The Real News, Paul Jay, intervjuar Robert Pollin. Han ser tre medel med vilka man kan undvika framtida finanskrascher. Typ Tobin-skatt på valutaspekulationer, statlig rating myndighet i stället för privata som Moodys och Standard & Poor - samt statligt eller kommunalt ägda banker som sprider ut kredit till de affärsområden där jobben finns...och inte till spekulation som privatbankerna gjort fram till nu.

Intervjun framskrider långsamt och Pollin ger svarena ovan helt i slutet.

Robert Pollin: Tax the speculators and create a public bank


TheRealNews
January 06, 2010

Robert Pollin: Tax speculation, create a public bank and rating agency are necessary reforms

Källa: dandelion salad blog

Inga kommentarer: