fredag 24 augusti 2007

Banking som ekonomisk parasitism

Jag vet, rubriken kan verka aningen tuff eller överdriven. Men den som tar sig tid att plöja igenom Vladimir Z. Nuri´s analytiska redogörelse på 60 sidor - kan knappat annat göra än hålla med mig.
Vladimir Z. Nuri´s text med samma rubrik publicerades för flera år sedan i tidningen Nexus Magaxine, en tidning jag har haft nöjet att distribuera här i Finland sedan början av 1996.

Nuri´s långa text är ställvis alltför djuplodande för oss vanliga dödliga men man kan hoppa över alla matematiska formler och bara läsa självaste essensen och slutledningarna. Han går in på pengarnas politiska historia ur vetenskaplig och matematisk synpunkt. Slutledningen blir att det handlar om legaliserad ekonomisk parasitism.

Källförteckningen är mycket omfattande. Det minst, visar att problemområdet ingalunda är något man kan hoppa över med en axelryckning.

Ett plock ur texten: (eftersom jag vet att den som hittat hit klarar av lite engelska översätter jag inget här)

(Citat)

This paper looks at the history of money and its modern form from a scientific and mathematical point of view. The approach here is to emphasize simplicity. A straightforward model and algebraic formula for a large economy analogous to the ideal gas law of thermodynamics is proposed. It may be something like a new F = ma rule of the emerging econophysics field. Some implications of the equation are outlined, derived, and proved. The phenomena of counterfeiting, inflation and deflation are analyzed for interrelations.
Analogies of the economy to an ecosystem or energy system are advanced. The fundamental legitimacy of "expansion of the money supply" in particular is re-examined and challenged. From the hypotheses a major (admittedly radical) conclusion is that the modern international "fractional reserve banking system" is actually equivalent to legalized economic parasitism by private bankers. This is the case because, contrary to conventional wisdom, the proceeds of inflation are not actually spendable by the state. Also possible are forms of "economic warfare" based on the principles. Alternative systems are proposed to remediate this catastrophic flaw.

(Citatet slut)

Vad kan man tillägga ? Ja kanske det att man bara undrar över det att dessa frågor ALDRIG debatteras på caféer och spalter i samhällsdebatten. Men jag kan förstå det att rätt få människor har resurser att rota fram sånt här. Mig tog det en halv livstid eftersom jag nu är 48 år. Tror jag stötte på saken ungefär 8-9 år sedan första gången. Och det tog sin lilla tid innan man småningom insåg sakens proportioner.

Inga kommentarer: