fredag 24 augusti 2007

Kopplingen mellan ekonomisk demokrati och presidentkandidat Ron Paul

Jag tror det kan vara på sin plats med ett litet sammandrag över varför jag följer Ron Pauls framgångar. Vad har det med ekonomisk demokrati att göra ? Men lugn - det finns en klar koppling. En tvådelad koppling.

1. Så som det finansiella systemet är uppbyggt även i vårt land - blir vi - var sig vi inser det eller inte - något jag valt att benämna "ekonomiska slavar" åt bankerna. Innan man fattar hur det hela ligger till måste man analysera och lära sig varifrån våra pengar kommer, dvs VAR uppstår dom:

Hela vår penningförsörjning, våra kära behövliga euron är lånade hos nån bank i landet.

Nåja om vi är småpetiga så har ju ECB och dess lokalkontor Finlands Bank stått för dryga 2% , dvs summan av sedlarna och mynten. Men allt det övriga - 98% har formligen skapats i banksytemet.

Varje nytt lån någon lyfter ökar penningmängden i landet med motsvarande belopp !
Häri ligger en enorm olägenhet som aldrig verkar diskuteras här i Finland. Någon jävel här i landet betalar alltså ränta till nån bank någonstans för s.g.s. varje euro som finns i cirkulatio.
Mitt eget bostadslån ökade i tiderna penningmängden i landet - och var en del av penningförsörjningen i Finland. I takt med att jag månatligen betalade bort kapitalet MINSKADE penningmängden i landet i samma takt. Räntan jag betalade till banken var i praktiken någon annans lånekapital. Härav följer att vårt system kräver att rätt många förlorar
lånekapitalet för att alla andra skall kunna få ihop till räntan. Såhär skulle det INTE behöva vara. Ron Pauls recept mot detta är att ändra på en formalitet som kallas bankernas kassareserv vid utlåning. Idag är den formellt 10% - men bör enligt Paul ändras till 100%.

Resultatet blir att bankernas roll i penningförsörjningen då skulle inskränkas till vad den borde vara - och till det folk i allmänhet TROR den är idag, dvs att banker verkligen bara förmedlar
andras pengar till mej och dej - och lever på ränteskillnaden mellan in- och utlåning.

Vår penningförsörjning borde bestå av en stabil penningstock som inte är lån utan som administreras av t.ex statskontoret som i sin tur svarar för situationen till landets rikdag.

Vinner Ron Paul presidentvalet i USA så kommer har högst troligen att lyfta upp denna olägenhet, visa dess uppenbara skuggsidor - och göra allt han kan för att en ändring blir av.
Blir ändringen av - diskuteras den öppet av massmedia och så sprider sig budskapet. Hoppeligen blir Ron Pauls recept kopierat av andra stater och småningom tvingas även
länderna i Europa att krypa till korset. Resultatet blir en ny ekonomisk blomstringperiod för alla. De enda som kan tänkas motarbeta modellen är bankerna och deras ägare.

Man skall ingalunda underskatta deras maktposition - så det blir en kamp mellan gräsrötter och bankernas frontmän. Bankerna har idag möjlighet att förse sina marionetter med gränslösa ekonomiska resurser att överösa oss med sina argument i massmedia. Så samtidigt blir det en kamp som visar hur demokratin fungerar. Och om den alls fungerar.

Men eftersom folket röstar (demokrati = folkvälde) så borde man kunna anta att till den del som folk begriper denna enkla ekonomiska lektion så begriper de även vem dom skall rösta på för att få en ändring till stånd. Folket i Finland är knappast dummare är folket i USA. Så röstar folk på Ron Paul i USA så kan finländarna fås att rösta på diverse kandidater som är för en liknande ändring.

2. Staten är idag ofta tvungen att låna pengar (skatterna räcker inte till allt..) och då trycke staten upp statsobligationer som säljs på öppna penningmarknaden till olika institutioner som därmed räknar med en viss vinst eftersom obligationerna ger en viss ränta- kanske 5% idag.

Staten i USA lånar sina pengar av Federal Reserve mot att FED tar emot state bonds (obligationer) Härvidlag uppstår en ny skuld till FED. FED förmedlar även dessa statsobligationer till andra köpare bl.a. Japan och Kina har enligt uppgift köpt statsiobligationer i storleksklassen 1000 miljarder. Ofta hör man RP säga " why do we loan our money from China?"

Häri ligger olägenhet nummer två. Varför måste en suverän stat LÅNA pengar överhuvudtaget ? Svar: den behöver inte göra det ! Fråga: Varför gör den det då ? Svar: tillräckligt många kongressledamöter var korrupta dvs "köpta" av bankernas intresseförsvarare då FED grundades inför julhelgen 1913. Fråga : varför har ingen ändrat på detta ? Svar: Många har försökt...bl.a. JFK
Nu har vi då äntligen en presidentvalskandidat som vågar ställa sig upp mot FED. Skulle han bli vald skulle han göra sitt yttersta för att motivera varför vi behöver en ändring. Och troligen skulle han kunna köra igenom en ändring i kongressen...även om det kan verka som en utopi.

En ändring skulle betyda det att US Treasury (statskontoret) slutar låna - medborgarna blir av med en enorma skattebörda. Ron Paul talar för samma priciper som Lincoln och JFK ville införa.
Lincoln hann skapa 400 miljoner dåtida dollars som sålunda blev räntefria och en stor del av penningförsörjningen. Man kallade dem "greenbacks".

Enligt Ron Paul kan USA skapa sin egna pengar räntefritt - precis som dom idag skapas i banksystemet mot ränta.

Skulle han vinna valet och införa reformen - vore den med en en stor nyhet i massmedia. En nyhet som skulle kommenteras globalt.. Det självklara resultatet vore att flera stater skulle kopiera reformen. Så även vi här...som sitter på en statskuld på ca 56 miljader euroa idag.
(60 miljarder 2005) Vi f.ö. betalade 2,32 miljarder i ränta år 2005. 85% av denna ränta gick till utlandet och utländska borgenärer.
Vore det inte fint att slippa sådana extra kostnader ? Kostnader som i praktiken är onödiga !
Kostnader som kan elimineras genom ett beslut i riksdagen !

Kanske nån äntligen inser vilka stora frågor det handlar om. Ron Paul och hans framgång kan
leda till stora ändringar även i våra liv.

Personligen har jag inget emot banker, ifall nån skule tro det. Nej, ingalunda - men bankerna skall hålla sig till sin läst. Och de skall inte ha så stor makt som de har idag. Bankerna har en viktigt funktion i samhället - men samhället (vi) mån inte bra av situationen som den är idag.

Ofta när jag delar ut material om penningreformer får jag frågor typ:
Är jag en vänsterpolitiker ? Är jag kommunist ?

Mitt svar blir följande: hela vänster-höger tänkandet är föråldrat och bara ett sätt att splittra
folkets missnöje med status quo. Idag behöver vi nya ideologier. Vi behöver reformpartier som pekar på missförhållanden. Dagens politiker kan delas upp i två grupper: a. dom som varken hinner eller klarar av att begripa dessa ekonomiska frågor jag behandlar här. Och b. dom som begriper detta men förtjänar på systemet som det är nu.

Det blev långt och omständigt. Men kanske jag lyckades redogöra för varför jag är begeistrad av
situtationen i USA och Ron Pauls valprogram och hans klara framgångar bland gräsrötterna.

Inga kommentarer: