onsdag 12 mars 2008

Mortgage - grip of death

Jag blev nyligen tipsad om en intressant blogg - och hittade något av en pärla. Bloggaren heter Dr. Sahib Mustaqim Bleher och kallar sin blogg Mustaqim-musings of a flying imam och skriver välformulerat om olika aktuella frågor. Det lönar sig att kolla upp den och kanske belöna honom med en kommentar eller två - trots att han är både tysk och muslim.


Jag kände mig tvingad att låna
ett par rader från hans senaste inlägg. Inlägget handlar om hur det internationella bankingsystemet nu hotar även den växande kinesiska ekonomin. Jag skippar dock ämnet Kina här och tar fasta på de mera allmänna mördande ekonomiska villkor hans text påminner oss om och försöker mig på en översättning. Och ja - jag erkänner att jag lagt lite till här och där - men närmast för att göra det hela begripligare :

I en hållbar sund ekonomi är företagens resultat tillräckligt för att betala råmaterial och löner- men dessutom räcker det också till en liten del i form av dividend till företagets aktieägare.

I en räntebaserad ekonomi däremot måste företagens resultat vara mycket bättre, eftersom bankerna först skall komma till kvarn. Det som återstår får övriga intressenter dela på.
(inte sällan blir det så att resultatet bara räcker till att betala åt banken. Påminner om Ezra Pounds kända vers With Usura som bl.a. tar fasta på hur inte ens fårets gratis ull blir lönsam att tillvaratas på grund av räntans destruktiva effekt på småskalig boskapsskötsel)

Företagsverksamhet som finansierats genom banklån utgör till stora delar den verkliga orsaken till dagens krav på ekologiskt ohållbar ekonomisk tillväxt som varje västlig regering ställt som mål.

Finansieringskostnaderna, dvs bankräntan har därmed en direkt höjande effekt på alla varors och tjänsters prissättning. Ju högre räntor desto mera inflation trots att man på centralbankshåll ger sken av att bekämpa inflationen genom att drabba oss med allt högre räntor.
Högre räntor påverkar inflationen först då ekonomin sackar ihop och vi ser företag i konkurs varvid deras egendom realiseras med en prisnivå under sitt verkliga värde.

Ekonomins sk "konjunkturer", dvs upp- och nedgångar är inga cykliska naturfenomen utan bankernas urgamla teknik med vilken man med jämna mellanrum roffar åt sig det man kommer åt av den ekonomiska tillväxten i samhället.
Det är nämligen tyvärr så att lånegivaren inte direkt har så stort utbyte av att i små ransoner genom jämna amorteringar återfå de pengar man ändå kan skapa fram ur tomma intet.

Däremot är det synnerligen lukrativt för finansierer att ha rätten att tvinga låntagare att först pantsätta sin fasta egendom och senare, då banken själv bidragit till att få fram en ny "lågkonjunktur", dvs gjort det omöjligt för flera kunder att sköta amorteringarna - komma åt att konfiskera den pantsatta säkerheten eller egendomen.

Ordet mortgage betyder de fakto dödsgrepp - något man aldrig kan komma loss från. Tyvärr märker låntagaren detta först då räntorna "överraskande nog" - stiger.

(OBS samma inlägg finns också på UUAA-radio. Vill du läsa läsvärda kommentarer till inlägget så är det en säkrare plats än denna)

1 kommentar:

Anonym sa...

Tja, här är en video som inte går som katten runt het gröt, utan här är det pang på rödbetan, så att säga

http://curtmaynardsblog.blogspot.com/2008/04/swindling-goyim-basic-swindle.html