måndag 26 maj 2008

Jeff Rense intervjuar författaren Ellen Hodgson Brown

Mycket viktigt att lyssna på detta..förklarar mycket av det som är på gång idag.

http://www.webofdebt.com/media/rense41008.php

Nyckelord: Bear Sterns, JP Morgan, Federal Reserve, Derivatives, FDIC, SEC, private banking, taking over banks, no money in the money supply, pennies, nickles, created non-money, 97,5% + created as loans, money that never will exist, interest, only the principle, pay more back, no way top get that extra money, ponzi scheme, everyone is in debt, giant spider, web of deb, money created out of nothing, what a scheme..

Inga kommentarer: