onsdag 27 augusti 2008

Är USA-kandidaterna ens juridiskt valbara ?


Mycket pekar på att varken Kenya-födde Obama eller Panama-födde McCain enligt amerikansk lag fyller förutsättningarna för att vara dugliga som USA:s president. Skriver media om detta ?
Nej !

www.rense.com/ hittar man följande artiklar om Obama:

Obama - Born In The USA?

Obama NOT A US Citizen - Ineligible For President

Judge Rules On Berg-Obama Lawsuit 8-22

Barky's Birth Citizenship In Doubt

Suit Filed To Stop Obama From Running


Och om McCain:

McCain's Citizenship Also Clouded

McCain's Citizenship Called Into Question

Citizen McCain?

McCain's Birth Abroad Stirs Legal Debate

Legal Questions McCain's Panama Canal Zone Birth

Is McCain A Natural-Born Citizen Of The US?
Inga kommentarer: