fredag 22 augusti 2008

Varför räntefri ekonomi ?

Hittat från JAK-Medlemsbanks sida www.jak.se/

Varför räntefri ekonomi?

Ziad Kassem och Ammar Zyoud uppsats vid företagsekonomiska insutitionen Uppsala Universitet


Läs uppsatsen som PDF-fil


Nämnas kan att Margrith Kennedy´s bok finns numera på svenska under titeln - "Ekonomi utan ränta och inflation" - och jag kan tillägga att det kostar bara 80 SEK om man beställer den från JAK-medlemsbank i Skövde, Sverige.

När jag nu är i farten så finns det faktiskt även en annan uppsats man också kan läsa:

Ränta ur ett fördelningsperspektiv

Frida Samuelsson är klar med sin kandidatuppsats på Institutionen för nationalekonomi och statistik vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet


Läs den som PDF-fil

Inga kommentarer: