torsdag 27 november 2008

Social Credit - samhällskredit

Social Credit är ett begrepp som brittmajoren Clifford Hugh Douglas myntat på det glada 1920-talet. Han gjorde noggranna ekonomiska studeier och märkte att pengarna i ett visst land inte räcker till att köpa detta lands produktion. Köpkraften = pengarna. Han visade att den sk "Says Lag" inte håller streck.

Han påpekade att denna brist på köpkraft var grunden till alla problem eftersom denna brist tvingar folk att låna i bankerna mot ränta. Han ville därför att statsmakten i England skulle fylla på med pengar i form av Social Credit. Han visade på två olika sätt att göra detta: skattefri räntefri samhällskapad grundinkomst för alla - samt räntefria samhällskrediter som bas för all bankverksamhet. Bankerna kan under dessa "social credit" - premisser inte mera skapa pengar ur tomma intet utan får lov att själv sitta med mössan i hand och be om lån av statsmakten.

Hur som helst - jag hittade ett radioprogram där social credit diskuteras mycket djuplodande.

Kanadensaren Yves Jaques intervjuas här av Mark Anderson på RBN: del 1. del 2.

Anderson konstaterar själv att här har vi det tredje ekonomiska alternativet - eftersom både rovkapitalism och kommunism visat sig vara ohållbara i det långa loppet.

Och det bästa av allt - dethär med social credit borde diskuteras just nu då vi lever i ekonomiska kristider.

Det märkliga i dagsläget är att vi har en situation där samhället HAR arbetskraft, där samhället HAR byggmaterial, där samhället HAR verktyg och arbetsmaskiner - men att samhället INTE HAR behövliga pengar för att genomföra t.ex. ett byggprojekt. Social Credit löser problemet och helt utan räntor, banktempel och viktigpettrar i kritrandig kostym.

Yves Jaques hör f.ö. till de sk vitbaretterna eller The Pilgrims of Saint Michael. En katolsk organisation som jobbar för att sprida information on social kredit - eller samhällskredit. (Se bilden)

Yves Jaques hade f.ö. ett anförande under American Monetary Institutes årliga konferens i Chicago i september 2008.

Han påvisar f.ö. att inget guld eller guldmyntfot behövs för att uppräthålla ett hållbart och inflationslöst penning- och finanssystem.

http://www.michaeljournal.org

Klicka här för deras senaste tidskrift Michael

3 kommentarer:

Helge sa...

Låter intressant och vettigt men kommer banker att tillåta det? Eftersom vi har en stor statsskuld så kan bankerna utöva utpressning för att politikerna ska ta de beslut de vill. Det räcker ju att de hotar med sänkt kreditvärdighet och även om Social Credit skulle göra att vi inte behöver nya lån, så sitter vi ju fortfarande med de gamla. Kunde staten månne trolla fram pengar från intet, lika som bankerna gör, för att betala bort statsskulden?

Lars Osterman sa...

Men vem behöver frågar bankerna om lov ? Frågar riksdagen kanske oss om lov då man deklarerar ändring i status quo?

Nej ingalunda.

Men klart att jag förstår din poäng. Om du lyssnar på radioprogrammets andra del så kommer diskussionen in på just dethär med att bankerna har en enorm makt att motsätta sig ändringar.

1. Bankerna som kollektiv äger i praktiken minst 95% av alla pengar i landet.

2. Bankerna har stöd från hela banksystemet utomlands.

3. Bankerna har outtömliga resurser som kans styras till tryckningsgrupper och diverse lobbyn för att köra bankernas sak.

4. Bankerna och kredit-mot skuld-systemet har en hundratals år gammal historia - och få av medborgarna fattar varför vi borde ändra på systemet. Dessutom är man ofta skraj inför ändring eftersom man inte med säkerthet vet vad man får. (däremot så är det ju precis lika säkert att ändrar man inget så blir ju allt som för - dvs "åt skogen")

Statsskulden i sig är väl inget hinder för förändring av systemet.
Det handlar ju bara om statsobligationer som sålts hit och dit till banker och sk institutionella placerare - både utomlands och i Sverige.

En radikal ändring av finanssystemet mot en renodlad social credit- ekonomi skulle göra det mycket enkelt att bli kvitt statsskulden: aneftersom skuldsedlarna förfaller till betalning skulle de betalas med statskredit dvs ersättas med pengar skapade av staten ur tomma intet. Men dessa pengar skulle inte öka den totala penningmängden kallad M3 eftersom de statsliga skuldsedlarna redan finns med i M3. Ändringen skulle närmast betyda en betydande ökning av M0 i med en proportionell reducering av statsskulden.
Inom 10 år vore statsskulden ett minne blott.

Men som dom säger i radioprogrammet så kan vi nog vänta oss en stor strid om penningmakten, kanske den största strid vi varit med om. Men en behövlig strid om det mänskliga samhället skall klara sig.

Som St Göran mot draken.

Helge sa...

Det är just punkt 2 som oroar mej eftersom utländska banker kan straffa ett land med minskad kreditvärdighet om man försöker genomföra förändringar som de inte accepterar.

Inte tror jag att någon frågar om lov men bankernas synpunkter beaktas helt säkert. Är det en slump att Niinistö fick en plats i Finlands Bank efter att ha varit finansminister? Iof sej är det kanske ett naturligt steg men kanske också en belöning för att ha följt bankernas intressen.

Under laman gjorde man ju en massa dumma beslut, åtminstone efteråt sett, som gynnade bankerna och drabbade företagen och människorna. Nu igen är man ute för att hjälpa bankerna.

Det borde skapas en opinion mot det nuvarande banksystemet men som du säger är det svårt att få folk att förstå och bry sej.