torsdag 13 november 2008

Social Viability : inititativ mot en bättre värld

Man hittar dagligen nya inititativ till ekonomisk demokrati och frigörelse från bankirhegemonin.

Här är en videosnutt med Richard Lander från websajten social viability. Trots att snutten på sätt och vis är reklam för hans egen bok med samma namn, så anser jag att den passar in här eftersom budskapet är helt i linje med den ekonomiska demokrati jag själv förespråkar.Kort om boken:

The social and economic systems you and your family rely on for subsistence are critically defective. This book details the precise, basic causes behind the degenerative conditions you see in society today and offers the new systems needed to replace them. The bankers are running the world's governments, terrorism is most often state-sponsored and the elite power-brokers are profiting from worsening conditions. Until now, the only solution offered to people that learned what was going on behind the mass media smoke-screen was to "tell others about it" or "write your congressman." These actions alone will not avert the impending social disaster. Now, the basic nuts and bolts of the practical measures everyone can take to replace the existing dysfunctional social systems are laid out for anyone to employ.

2 kommentarer:

Joakim sa...

Det som Social Viability föreslår, att mer eller mindre göra en "ekonomisk utbrytning" från samhället, är mycket intressant. Det skulle säkert kunna låta sig göras rent tekniskt, med nya valutor och så. Frågan är hur det etablerade monetära systemet skulle reagera på sådana initiativ?

Risken för att eliten på något sätt skulle uppträda extremt aggressivt är överhängande. Man kan befara en ny "Waco Massacre" om någon skulle försöka. Utvecklarna av den nya valutan skulle troligen framställas som farliga sekterister.

Lars Osterman sa...

Jag har inte lyckats få fram mera information om Social Viability. Tvingas man beställa boken för att få det så lär det bli ogjort för mångas del.

Utbrytningsförsök finns ju nog en hel del redan: lokalpengar som LETS bl.a. Lär finnas flera tusen olika orter där man använder dessa.

Itchaca Hours-valutan är en annan välkänd.