onsdag 16 januari 2008

Lars Adelskogh: Om Banksterväldet


Utdrag från artikel av Lars Adelskogh

Genom att skapa och styra tillgången på pengar har de så kallade penningväxlarna behållit makten över regeringar och människor under årtusenden.

Att åtnjuta frihet betyder ofta att man äger sådana materiella föremål som livsmedel, kläder, bostad, böcker, verktyg, vapen, fordon och så vidare. Eftersom det krävs en viss förmögenhet för att kunna äga dessa ting och därvid dessutom välja en bättre kvalitet, måste vi medge att vårt tillstånd allmänt sett präglas av tilltagande beroende och inskränkningar av vår frihet.
Sedan 1900-talets början har skuldsättningen i världen ökat oerhört, samtidigt som enskilda människors och staters frihet att sköta sina egna affärer har avtagit. Att ett allmänt välstånd åter kommer oss till del är därför väsentligt för oss, om vi skall återfå friheten och sedan behålla den.
Varför är vi skuldsatta upp över öronen? Varför kan politikerna inte bringa ned skulderna? Varför sitter många människor, i familjerna ofta båda föräldrarna, fast i dåligt avlönade arbeten utan framtidsutsikter och tvingas att klara sig på ständigt mindre? Vad har vår ekonomi och livsstil för framtid? Rusar vi huvudstupa emot en ekonomisk krasch av aldrig förut skådad omfattning?
Larry Bates var i elva år styrelseordförande för en bank. Som ledamot av delstaten Tennessees representanthus har han suttit ordförande för bank- och näringslivsutskottet. Han har också varit professor i ekonomi och är författare till en bästsäljare, The New Economic Disorder (Den nya ekonomiska oredan). Han har detta att säga om USAs framtidsutsikter:
Jag kan säga er rent ut att det kommer att bli en krasch av en omfattning, som aldrig förut skådats i detta land. Den största chocken under den närmaste tioårsperioden blir att fler människor kommer att förlora mer pengar än någonsin förut i historien, och den näst största chocken blir de oerhörda mängder pengar en förhållandevis liten grupp människor samtidigt kommer att tjäna. Det är ju så att i tider av ekonomiska omvälvningar, i tider av ekonomisk kris, förstöres inte välståndet - det endast övergår i andras händer.
Charles Collins är en advokat och bankir, som också har varit presidentkandidat. Han anser att det amerikanska folket aldrig kommer att ta sig ur skuldfällan, eftersom amerikanska centralbanken, Federal Reserve ("Fed") kontrollerar alla pengar i USA. Collins säger:
Detta upprätthålls hela tiden av Federal Reserve, som tvingar oss att låna pengar av sig och betala ränta och ränta på ränta. Som det nu pågår, kan vi aldrig göra oss skuldfria.
Ekonomen Henry Pasquet är en erfaren lärare i ekonomi. År 1995 uttalade han att slutet nalkas för den amerikanska ekonomin:
Nej, inte när skulden ökar med i runda tal en miljard dollars om dagen. Det kan bara inte fortsätta så bär. Vi hade mindre än I biljon (1 tusen miljarder) dollars i statsskuld år 1980; nu är det 5 biljoner - fem gånger mer på femton år. Man behöver inte vara geni för att inse att detta inte kan fortgå.

Mitt eget lilla tillägg: Den officiella statsskulden i USA är idag [januari 2008] över 9.000 miljarder dollar. Räknar man till alla övriga förbindelser som pensioner och andra betalningar som federationen bundit sig att betala blir skulden idag över 58,000 miljarder [58 trillion (eng.)] Medelräntan är 5-6 % i året. 540 miljarder betalas årligen i ränta på den officiella statskulden.

http://www.nexus.vishet.se/art2000/bankster.htm

Inga kommentarer: