måndag 14 januari 2008

Om nyhetsmedians makt

En färsk enkätundersökning publicerad av FNB visar att fyra av fem finländare anser att nyhetsmedians makt har ökat i samhället.

"Nästan hälften av finländarna anser att medierna har allt för stor makt. Bland ungdomarna anser en tredjedel att medierna har för stor makt. Bland personer äver 60 år är två tredjedelar av den åsikten."

Och tja - man kan med befog fråga sig om inte median i princip har makt att instifta eller avsätta presidenter - samt smutskasta eller propagera för att avsätta vem som helst - oavsett om det finns grund för misstankar.

Med tanke på presidentvalsintrigerna i USA är det nog inte svårt att nicka samstämmande. Enligt Jim Condit, jr ägs och kontrolleras alla fem huvudmedia av de neokonservativa kretsarnas bakgrundskrafter. De som samlat sig bakom Bush-regimen i form av rådgivare, kanslichefer på ministerierna och andra nyckelposter har tydliga kopplingar till mediahusens grå eminenser. Jim Condit:

"The five TV networks and four corporations — Diebold, Election Services and Systems, Hart, and Sequoia — count 96 percent of the American vote in secret,” Condit explains. It was this marriage of convenience, or rather criminal connivance, that made it possible for the Iowa GOP and Voter News Service, a corporation of the five television networks, in 1996 to falsify the vote against Patrick J. Buchanan. “The point is we don’t want this to happen to Ron Paul in 2008,” Condit continues, “so we’re organizing vote watch teams” in Iowa and New Hampshire to stop the neocons from steal the vote."

3 kommentarer:

HCA sa...

Synd att man inte frågade om man ansåg att media missbrukade denna makt.
För det gör dom, tveklöst.
Det är frustrerande att se hur man undanhåller värdefulla fakta, har en ensidig och enögd rapportering.

Lars Osterman sa...

..och all denna koncentrering av media har möjliggjorts av bankernas kredit..dvs nya pengar ur tomma intet med vilka man kapar konkurrenter och köper bort dem från marknaden för att uppnå monopol..eller oligopol med sina kompisar mediabaronerna..

HCA sa...

...och dom som borde vara de som avslöjade detta tillstånd, är de som är mitt i tillståndet.
Jojo, samma som att polisen undersöker en dålig polis.
Eller, som en nära vän nu är mitt uppe i, försäkringskassan ska kolla om försäkringskassan gjort fel.
Liksom upplagt för misstro, och flera gånger visat sig stämma..

Kan inte jag få kolla min egen skatt, så jag inte betalat för lite? Skulle vara trevligt..:)