måndag 15 september 2008

Pengar som Skuld eller "Money As Debt" på svenska

Intressant blogg jag stötte på:

http://yeslove.happysoft.com/2008/02/17/money-as-debt/lang/sv/

Pengar skapas av banker genom våra lån, på grund av räntan överstiger totalskulden alltid den tillgängliga penningmängden. För att inte kollapsa kräver systemet evig tillväxt för att betala en evigt växande skuld och överför i långa loppet allt värde till bankerna.

Inga kommentarer: