måndag 24 september 2007

Diktatoriska maktbefogenheter åt Bush

Harward Ph.D. Jerome Korsi berättar här på C-spans tv-intervju om sin stora förvåning då han tagit del vilka befogenheter George Bush tagit sig vid fall av han deklarera "national emergency" till följd av någon händelse som enligt honom själv "hotar nationen". Jerome Korsi säger bl.a. att han aldrig tidigare sett någon ta likadana diktatoriska maktbefogenheter. Han tycker det är mycket oroande.Korsi anser det mycket märkligt att saken inte diskuteras i pressen. Bara Washington Post lär ha haft en artikel inne i tidningen på sidan 12. Har vi hört något om dethär i våra nyhetsmedia ?

Inga kommentarer: