torsdag 27 september 2007

Monstret på Threadneedle Street

Jag har länge följt med vad en viss Henry Makow skriver på sin hemsida www.savethemales.ca/
Makow skriver eldfängt om politik som feminism, kommunism och är definitivt i högsta grad politiskt inkorrekt på alla tänkbara sätt. Men det är det som gör det hela intressant. Hans senaste artikel behandlar "central banking" och hur man genom dem i bakgrunden manipulerar världshändelserna. Henry Makow som själv är jude rubricerar sin artikel på ett sätt som inte vore tillåtet för oss ickejudar: "The Imperialism of Jewish Capital"

Makow filosoferar kring vad som ägt rum sedan Wilhelm av Oranien tog tronen i England och samtidigt tillät "penningväxlarna" börja låna pengar åt staten genom den nygrundade Bank of England 1694. Tillåt mig plocka lite från texten:

"When these bankers finagled a credit monopoly in England in 1694, they turned into a monster that now has highjacked humanity. The London-based banking cartel literally has gobbled up the planet, and will not be content until it owns everything, and enslaves mankind, mentally and spiritually, if not physically. This, in a nutshell, is the New World Order."

Ett plock till:

"
This lethal problem arose because the nations of the world apparently relied on a network of Jewish bankers to create their money supply. No nation had the power or wit to break away from this worldwide imperialist system which is tightening its grip."

OBS. Att citera från Hendy Makow´s artikel bör inte tolkas fel. Jämför med att kritisera den sisilianska maffian och dess metoder. Det är knappast att samma sak som att ogilla italienare.

Inga kommentarer: