onsdag 26 september 2007

Kina: bestseller väcker diskussion om Federal Reserve

Asia Financial Times skriver om boken Currency Wars (sve. valutakrigen) som nyligen blivit utgiven i Kina. Boken tar upp den amerikanska centralbankens och andra bankers roll i krigens världshistoria . Den har enligt uppgift sålts i hundratalstusen vid sidan av alla piratkopior. Tro det eller inte med kinesiska direktörer lär nu prata om Waterloo, Rotschilds koppling till Federal Reserve, om hur sex amerikanska presidenter skjutits på grund av aversioner mot privatägd centralbank osv.

Allt fick sin början när författaren Song Hongbing började forska i orsakerna till den finansiella krisen i Asien 1997-1998 och hittade spår av konspiration som ledde till västvärldens banker med högsta profil.

Ett smakprov från Asia Finacial Times websida:

"In a new Chinese best-seller, Currency Wars , these disparate events spanning two centuries have a single root cause: the control of money issuance through history by the Rothschild banking dynasty.

Even today, claims author Song Hongbing, the US Federal Reserve remains a puppet of private banks, which also ultimately owe their allegiance to the ubiquitous Rothschilds."
"The book has become a surprise hit and is being read at senior levels of government and business."

Samma artikel finns även i The Australian.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Intressant bok, endast en valuta kopplad till ett riktigt värde, så som guld, och en krav på 100% täckning av bankerna på deras klienters likvida, och övriga tillgångar, kan garantera en fri marknadsekonomi.

Lars Osterman sa...

Boken måste vara synnerligen intressant, ja - eftersom hundratalstusen högt utbildade kineser även på högre poster i samhället enligt uppgift diskuterar den.
Visavi guldmyntfot är jag själv lite skeptisk. Guldet har en benägenhet att vara instabilt prismässigt. Dessutom har guldet hamnat i "fel händer". Enligt uppgift är värdet av allt guld idag runt "2.5 trillion" medan världens totala BNP rör sig kring "60 trillion". Hur skulle den ekvationen gå ihop ?

Jag tror nog mera på Benjamin Franklins (1790-talet), Abraham Lincolns(1860-talet) och Hjalmar Schachts(1930-talet) system med att koppla valutan till produktionen och infrastukturen i samhället.

Detta system kan man läsa om på American Monetary Institute´s hemsida www.monetary.org - eller googla efter lagförslaget "american monetary act". Kongressledamot Dennis Kucinich har talat sig varm för denna lösning. Ron Paul lär ha ändrat åsikt efter att tidigare ha varit för guldmyntfot.

Anonym sa...

Den iden kände jag inte till alls, men tack för upplysningen.

Här finnes en intressant debatt mellan Ron Paul och en Federal Reserve guvernör från 1983

http://www.youtube.com/watch?v=6epCVUppjJM

Anonym sa...

Du får ursäkta för dubbelposten, men anledningen till att den totalla BNPn är så pass hög, kan också ha att göra med den ständiga inflationen.
Om man kopplade valutan till guld, skulle inte industrin då återställas till ett mer logiskt värde, och priserna skulle gå ner dels p.g.a. att guldstandarden förhindrar monetär manipulation, och dels för att den fria konkurrensen kommer pressa ner priserna.

Som Ron Paul säger i debatten jag länkade till, minskade priser är egentligen inte ett problem.

Men jag blundar inte för problemet du tog upp, jag ska kolla upp det i mer detalj.

Lars Osterman sa...

Ok skall kolla videon i kväll. Och en sak måste göras klar: jag är ingalunda någon expert på de här frågorna. Jag är bara nyfiken och frågvis och kontemplerar över var felet i systemet kan ligga, eftersom vi har en så utbredd fattigdom trots ett enormt överflöd av allt.

Under tiden kunde du titta på följande diskussion:

http://webofdebt.wordpress.com/

Och kolla detta kapitel i Ellen Browns bok :

http://www.webofdebt.com/excerpts/chapter-37.php