torsdag 20 september 2007

Historiska synpunkter på banking del 1.

Läste lite i boken Web of Debt av Ellen Brown, J.D. Översatte några rader till svenska från inledningen.

President Andrew Jackson är känd som den enda USA-president i historien som lyckats med konstycket att göra USA skuldfritt. Jacksons sega kamp år 1835-36 mot bankkartellen, dvs centralbanken slutade med att han vann. USA var skuldfritt och kvitt parasiten från Europa.

Jackson själv jämförde bankkartellen med "ett flerhövdat monster som lever på människokött".
(a hydra-headed monster feeding on human flesh)

"When asked what his greatest accomplishment had been during his two terms as President, Andrew Jackson replied "I killed the Bank." He was talking about the "Second Bank of the United States", which was our country's second central bank." (läs mer)

Centralbanken återuppstod dock 1913 och fick det avsiktligt missvisande namnet Federal Reserve System. ("its not federal and has no reserves" )

John Hylan, borgmästaren i New York på 1920-talet valde att jämföra bankkartellen Federal Reserve med "en jättebläckfisk som med sina långa kraftiga tentakler griper tagi våra ledande tjänstemän, våra skolor, våra rättssalar, vår tidningpress och formligen varje annan samhällelig institution som är avsedd att försvara och skydda allmänheten".
Han fortsatte, "Skuldspindeln har sugit ut jordbrukslägenheter, amerikanska hem - samt formligen hela nationer som fastnat i dess klibbiga nät".

I en artikel kallad "The Death of Banking" skrev den finansiella kommentatorn Hans Schicht:

"Det faktum att Bankiren tillåts utöka krediten mångfaldigt mera än kapitalbasen, och att bankkarteller - centralbanker har lov att skapa nya papperspengar i utbyte mot statkontorets obligationspapper har försett dem med en gratis lunch i all oändlighet "

Läs mer på engelska från samma källa.


Presidentkandidat Ron Paul vill försöka döda bankkartellen nu i sin tur.
Abraham Lincoln 1865 och John F. Kennedy 1962 försökte med blev skjutna. Vi håller tummarna åt Ron Paul.

Inga kommentarer: