onsdag 19 september 2007

Undra på att Ron Paul får brett folkligt understöd

Senator John Kerry höll nyligen den 17.9 -07 ett föredrag för studenter. Efteråt fick vissa utvalda ställa frågor till honom. Då turen kom till studeranden Andrew Meirer ställde han frågor om varför Kerry inte överklagade fast det var uppenbart att George Bush stal presidentskapet av Kerry.

Resultat: Polisen ingrep och använde sitt nya elektriska vapen "Tasern". Meier arresterades.

Andrew Winkler, på vars websidor jag hittade detta, rubricerade det hela : America Is No More. = Polisstaten har uppstått.
Fråga: Är denna regim någon vi finländare vill samarbeta med , minister Jyri Häkämies ?

Enligt många amerikaner är Ron Paul numera deras enda hopp. Hans valprogram omfattar även en återgång till situationen innan 2001. Han vill ogiltigförklara The Patriot Act samt återinföra respekten för de grundlagsenliga medborgerliga rättigheterna och friheterna. Vote Ron Paul !

Inga kommentarer: