tisdag 25 september 2007

How to Bring Economic Democracy to the U.S.A

Hur skapar man ekonomisk demokrati i en nation ? Exemplet är från USA (land of the ex-free) där man på flera olika håll funderat ut olika lösningar på den ekonomiska ojämlikheten. En situation som uppstått till följd av att centralbanken fått härja fritt sedan 1913.

"A Proposal that Would Require the Following Amendment to the Federal Constitution:

AMENDMENT XXVIII

Money and Credit - Congress Asserts Power To Coin Money, and Emit Bills of Credit"

Att införa ekonomisk demokrati kräver alltså ett nytt 28:de tillägg till konstitutionen. Detta skulle återge Kongressen makten över pengar och krediter (läs banklån) varvid kongressen direkt kunde ge ut pengar och mynt utan att som idag krypa till Federal Reserve med en bunt nya statsobligationer och låta Federal Reserve byta dem mot splitternya dollars på kontot som lån. Hela den onödiga processen som idag går via FED kostar medborgarna enorma belopp i ränta årligen. Räntan är idag ca 450 miljarder per år och betalas till FED genom obligationslånen
. Lånekapitalet växer ständigt eftersom man tar nya lån för att klara av de gamla + räntan.

Här är några plock från hemsidan jag hänvisade till tidigare i texten:

[SECTION 3.] The Federal Reserve Bank shall henceforth be subsumed into the Treasury, and function as a Sub-Treasury Central Bank of issue. Henceforth they shall be one institution, and be called, formally, the Treasury of the Common-wealth of the United States of America, or commonly, "The Treasury of Common-wealth."

Slut på den privatägda centralbankens parasitiska existens alltså. FED skall alltså inkorporeras med det vi i Finland kallar statskontoret och bli en underavdelning till detta.

Mera:

[SECTION 7.] In accordance with the provisions of this Article, all banks and financial institutions in America shall receive new charters from the Treasury. The Treasury shall henceforth have the unique and sole power within the nation to create Credit - a function formerly granted by the government (and thus erroneously delegated) only to Banks. Henceforth private banks may charge interest, to service accounts.

Med andra ord föreslås ett lika abrupt slut på bankernas nuvarande privilegium att trolla fram pengar från ingenstans. Idag gör dom det nämligen. Alla nya banklån och bostadskrediter är splitternya kontopengar. Här föreslås det att affärsbankerna fråntas denna rättighet som kallas döpts om till "bank koncession" för att låta lagom kryptiskt och förnämt. Enligt förslaget skall statskontoret ensamt ombesörja att all ny kredit skapas - på ett öppet och enligt en national- ekonomiskt vettig kalkyl. Tänkt dej att låna 200.000 direkt från statskontorets lokalkontor
och få en amorteringsplan enligt vilken du betalar tillbaka kapitalet utan ränta. Bankernas roll förkrymps enligt förslaget till att förmedla folks överloppspengar mot en viss ränta som skall täcka deras omkostnader.

Om jag begripit saken rätt förordar Ron Paul en liknande modell - dock med en koppling mellan RP-dollarn och en återinförd viss guldmyntfot. President Nixon kopplade ju som känt loss guldet från dollarn år 1971 på grund av Vietnamkriget. Kriget blev dyrt och sedelfinansieringen mot skuld hade lett till att totalmängden dollar i omlopp var flerfaldigt större än värdet på allt guld i Fort Knox.

2 kommentarer:

Andreas sa...

Finns det något svenskt namn på denna teori? Ungefär som Colonial Scrip.

http://en.wikipedia.org/wiki/Colonial_Script

Jag såg denna serie filmer och började söka men har ännu inte funnit någon bra källa.

http://www.youtube.com/watch?v=cy-fD78zyvI

Lars Osterman sa...

Jag har valt att kalla bloggen "ekonomisk demokrati".

Min förhoppning är kanske den att jag kan bidra till att vi så småningom uppnår något man kunde kalla för en ekonomisk demokrati. Politiskt har vi ju redan demokrati, dvs rösträtt och valbarhet då vi uppnått 18 års ålder.

Om några år kunde man tänka sig att ett politiskt parti är "ekonomidemokraterna" eller "Svenska Ekonomidemokratiska Partiet". Socialdemokratin är numera tandlös och har tappat stinget. Missnöjet mot samhällets ekonomiska orättvisor kan samlas och förhoppeligen aktiveras inom ett nytt parti (i ngt skede)

;-)