tisdag 25 september 2007

Kan vi lita på elektronisk röstning ? Nej !

I flera USA-delstater har man frångått röstsedlar av papper och istället tagit sk touche-screen röstningsmaskiner i bruk. T.ex. Diebold är ett använt märke. Titta på videon här och tag dej en funderare på hur pålitligt det hela verkar. Notera mannen som edsvuren inför domstol bekräftar att han gjort dataprogram som är avsedda att ändra på röstningsresultatet. Sannolikt så att det utfaller så som etablissemanget vill. Etablissemanget ville ha Bush istället för Kerry. Så blev det oberoende av hur folket röstade. Josef Stalin lär ha sagt ungefär så här: "Röstarna avgör inget val. Det gör dom som räknar rösterna."Vi kan lätt tänka oss en valsituation där t.ex. folkets kandidat Ron Paul står emot etablissemangets Hillary Clinton eller Barack Obama. Big Money & Media backar upp Clinton/Obama så kraftigt att en stor del av de mest ignoranta och ointellektuella väljarna röstar på deras kandidat. Kampen kunde bli jämn och den kan avgöras genom att i smyg programmera eventuella röstningsmaskiner så att de i alla lägen visar en liten marginal till den ena kandidaten. Programmet förstör dörefter sig själv. Undra därför inte över följande text:

There are no free elections in the US

As we watch Bush destroy the United States (by waging illegal and immoral wars; by shredding the US Constitution; by laying the legal and organizational foundations for a police state), let's remember one simple fact:

Bush was never elected. Not in 2000. And not in 2004.

In 1997, I predicted, after exhaustive research, that the election system in the US was so unreliable and full of opportunities for fraud that it was possible to put anyone in the White House, regardless of how patently incompetent and corrupt.

Inga kommentarer: