fredag 5 oktober 2007

Ezra Pound - en värdsförbättrare av klass


Ezra Pound begrep hur destruktiv verkan de kommersiella penningintressena har, och hur nationen och dess kultur förr eller senare offras på ekonomins altare. C.H Douglas många böcker, Economic democracy(1920) The Monopoly of Credit (1931), The Use of Money (1935) ,The Alberta Experiment (1937), förklarade orsakerna till att samhällets bästa kreativa krafter inte ges möjlighet att blomstra.

Första Världskriget hade i själva verket sina upphovsmän bland internationella kapitalister, vars rivalitet och hämnlystnad drivit fram onskefull propaganda, som i sin tur motiverade olika hemliga kretsar att konspirera mot tsaren i Ryssland samt tronföljaren i Österrike-Ungern. Den s.k. ryska revolutionen var ingen folkets revolution utan den internationella finanselitens kupp.

Ezra Pound hörde definitivt till den relativt lilla intellektuella skara som begrep krigshetsarnas dolda ekonomiska motiv. Och den Stora Depressionen 1923 visade för Pound att de internationella bankirna inte skydde några medel i sin girighet efter allmänhetens förmögenhet och samhällets egendomar.

Läs mera

Presidentkandidat Ron Paul från Texas är något av en Ezra Pound av idag.

Inga kommentarer: