torsdag 11 oktober 2007

JAK-medlemsbank: Räntefria lån


Jag har redan en längre tid varit medveten om att det finns en rätt så ovanlig bank i Sverige, JAK-medlemsbank. Som jag begripit det lånar man där ut pengar utan ränta. Men det krävs att man tidigare sparat motsvarande belopp, så det gör det hela lite krångligare än det först verkar. Men som ett fenomen är JAK värd ett titta närmare på. Här är en link till JAK:s hemsidor.

Uppdatering: Tydligen har man ändrat på villkoren för att få lån. Man kan enligt uppgift numera även få sitt lån direkt och sedan spara i efterskott. Från JAK banken kommenterade man:

"Det stämmer inte att man först måste spara motsvarande belopp - tidigare
hade vi ett krav på att man först sparade men det är borta nu då vi har
mycket mer inlånade pengar än utlånade."


Margrit Kennedy
har skrivit en hel del om JAK i sin kända bok: Interest and Inflation Free Money (Seva International 1995) Kapitlet 7 handlar bl.a. om JAK .

Tyvärr är Kennedys jämförelser mellan JAK-lån och vanliga banklån föråldrade eftersom ränteläget inte mera ligger på 10-15 % som då på den tiden. Man borde be att få en uppdaterad jämförelse. Något som även är av intresse är hur JAK och inflationen går ihop. Jag menar om man sparar i 10 år utan att kompenseras för inflation så i värsta fall kan inflationen äta upp hela affärsidén - eller ?

Här är ett lite plock från JAK hemsidan. Så här beskriver JAK Medlemsbank sin egen verksamhet:


JAK MEDLEMSBANK

-För ett rättvist samhälle utan räntor
Vi i JAK Medlemsbank verkar för ett samhälle med ekonomiska spelregler som inte skapar klyftor mellan människor och regioner. JAK Medlemsbank är en kooperativ bank dvs. en ekonomisk förening. JAK Medlemsbank har banktillstånd och visar att det går att driva en bankverksamhet som inte bygger på räntor.

Medlemmarnas samarbete öppnar fantastiska möjligheter för människor att hjälpa sina barn, sin egen bygd och inte minst varandra.

Rättvisa och hänsyn till människor och miljö är en del av vår ideologi. Det präglar vår syn på ekonomi och all hantering av pengar. Etik och moral i ekonomin betyder medmänsklighet och solidaritet, respekt för naturen samt ett ansvar inför kommande generationer.

JAK Medlemsbank är partipolitiskt och religiöst obunden. Den demokratiska formen och det ideella arbete är viktiga för verksamheten. Det är du, som medlem, i förening med andra, som äger banken. På stämman väljs en styrelse som ansvarar för verksamheten.

Hos JAK är det medlemmarna som står för kapitalet, inte någon dominerande ägare, vilket innebär att banken är ekonomiskt oberoende.

Hos oss sparar du utan att få ränta och lånar utan att betala ränta. Du betalar en administrativ avgift för lånet.

Första steget är att bli medlem.


1 kommentar:

Anonym sa...

Jag funderar att gå med i JAK nu i dagarna faktiskt. Mycket intressant. :)