torsdag 11 oktober 2007

Penningreform. Vad kan vi göra


I kommentarerna till min artikel om Ezra Pound har det bl.a konstaterats att man tydligen inte får rubba grunderna för vårt ekonomiska system. Och så är det. Pengarna och ekonomisystemet fungerar som blodet eller energiflödet i den dynamiska samhällsorganismen. Centralbanker och andra kommersiella banker fungerar som parasiter och tappar systemet på energi genom nuvarande accepterade räntepraxis och närmast obefintliga krav på kassareserv - som kunde vara 100%.

Genom att kontrollera centralbanken, lagstiftning över bankpraxis, bankernas kreditvillkor och penningmängden, kan man enkelt strypa flödet, öka flödet eller styra dess riktning och virvlar. De som sitter vid spakarna torde därmed avsiktligt förorsaka organismen olika symptom typ "syrebrist", "anemi" eller "hjärtklappning". Här avses olika fluktuationer i ekonomin med vilka man avsiktligt styr saker och ting så att det gangnar maktelitens ekonomiska intressen. Fluktuationerna kallas högkonjunktur, lågkonjunkturer, konjunkturväxlingar, svåra ekonomiska depressioner eller ekonomiska överhettning.

(forts.)

Läs min hela långa artikel på UUAA-radio inklusive kommentarer

Inga kommentarer: