fredag 19 oktober 2007

Understöd i relation till använda pengar


Tabellen visar situationen för alla huvudkandidater. Vad är deras Return On Investment ROI jämfört med de pengar dom gjort av med.

Här mäter man visserligen understödet genom att räkna hur ofta någon sökt med deras diverse namn på internet.

Men dethärblir troligen det första valet som avgörs på internet - eller rättare sagt med hjälp av internet.

Inga kommentarer: