onsdag 31 oktober 2007

Tonight Show

Ron Paul på NBC:s Tonight Show den 30.10 2007

1 kommentar:

ingenjören sa...

Helt klart den mest spännande kandidaten under min vuxna liv. Det som kanske är lite skrämmande för oss skandinaver är hans syn på välfärdsstaten. Kan den ultimata anledningen till att RP har lyckats samla in så mycket pengar till sin kampanj vara hemlig stöd från delar av eliten?

Redan nu ser vi klara tendenser till privatisering av allt i USA, även försvaret (Blackwater med flera)!?! Vem kan nedrusta den politiska makten helt i dagens USA än den populäre RP?

Lösningen på alla problem enligt RP är: inga skatter eller mycket små och en minimal regering, hellst ingen alls. Hur blir det med skolan, sjukvård... ?

Och sist men inte minst: vem tänker han utse till sina rådgivare, ministrar osv? Hur ska han klara av trycket från särintressen om/när han sätter igång med sina revolutionära reformer? Stora insatser är med i spelet...