tisdag 2 oktober 2007

Inflationen.Om att ha hundarna att skälla på fel träd

Inflation, inflation, inflation.. mera inflation...mera inflation !

Finansministern varnar för mera inflation. Än påstås den stiga på grund av höga lönekrav, än på grund av stigande priser, än beror den på det ena än det andra men aldrig på dagens bankpraxis med skuld och ränta.
Och Europeiska centralbanken med sina "experter" påstås vara tvungna att balansera mellan två onda ting, inflation och arbetslöshet, bara med att justera en ränta som gäller för hela Europeiska Unionen.

Men ett ögonblick - inflation beror enligt definition på att "alltför mycket pengar jagar efter alltför få varor och tjänster".

Inflationen beror alltså dels på att penningmängden utökats mera än den borde ha utökats. Inflationen beror på för mycket pengar i det ekonomiska systemet. Vem reglerar penningmängden ? 97 - 98% av våra pengar har uppstått i bankerna då någon lyft ett nytt lån.
Varje nytt lån betyder att penningmängden ökar i motsvarade grad. Dessutom finns det en ny skuld som skall betalas tillbaka till banken med ränta.
Men andra ord beror inflationen egentligen tll stor del på att bankerna har fria händer att utöka penningmängden (penningstocken) genom att lagen tillåter bankerna att låna ut med bara 10% kassareserv. Ifall du tvivlar - se här på Åbo Akademis grundkurs i nationalekonomi.

Den andra och mera destruktiva orsaken till inflationen är räntan. Räntan leder till att då skulden amorteras blir den totala summan som styrs till banken större än det kapital banken beviljade som kredit. Mera skall betalas in än vad som kom ut. Men vi ser inget fel i ränta eftersom vi vant oss vid att ränta är en självklarhet. Men så har det inte alltid varit.
Usuria betraktades länge som den största av dödssynderna.

"Usury definition: From the Latin usuria means demanding in return for a loan a greater amount than was borrowed."

Betänk att men en 5-procents ränta växer kapitalet till det dubbla på bara 14 år. Men 6-procent tar det 12 år. Med 7 % 10,3 år osv. (USA:s statskuld har tvådubblats på precis 14 år)

Här har vi då de verkliga orsakerna till inflationen:
1. Banking med 10%:s kassareserv
2. Nuvarande praxis med ränta på banklån (trots att "lånekapitalet" skapats ut luften)

Så länge vi inte ändrar på dessa genom ny lagstiftning kommer vi alltid att ha inflation.
Inflationen är oftast precis lika stor som bankräntan. Inflationen betyder att den som har fast lön ständigt förlorar i köpkraft. Ron Paul kallar inflationen "inflation tax":
"The inflation tax, while largely ignored, hurts middle-class and low-income Americans the most. Simply put, printing money to pay for federal spending dilutes the value of the dollar, which causes higher prices for goods and services. Inflation may be an indirect tax, but it is very real- the individuals who suffer most from cost of living increases certainly pay a “tax.”"

Inga kommentarer: