söndag 3 februari 2008

En smusslande elit kontrollerar Amerika

I ett tal som han höll för kongressen vid månadsskiftet jan-feb konstaterade Ron Paul att de ekonomiska problemen i USA kan spåras till den felaktiga finanspolitik som en ytterst förmögen
hemlighetsfull elit propagarat för och förverkligat.
Enligt Paul kommer [den privatägda] centralbanken aldrig att klara av att stävja den recession eller närmast kris, som fått fart av bolånebubblan.
"Det viktigaste vore att inte göra något alls, utan att låta marknadskraftena göra sitt".

[här avser RP att regeringen och centralbanken borde låta krisbankerna gå omkull, likvideras och därmed låta ledningen och styrelsen bära sitt ansvar till följd av en räcka misstag i bankernas affärsverksamhet. Man borde inte "galoppera in som kavalleriet i en westernfilm" utan låta det gå precis som det går i alla andra branscher. ]

Ursprungliga artikeln i press-tv

Presidential candidate Ron Paul says he traces America's problems to the flawed monetary policy of the wealthy and secretive elite.

During a speech at the University of Washington on Thursday, Paul said the Congress and the Federal Reserve will not be able to stem the recession spurred by the home mortgage meltdown. "The most important thing you can do is nothing," said the Texas congressman, who voted against the recent $146 billion economic stimulus package passed by the US House of Representatives. The 10-term Texas congressman maintained that a series of wrong economic decisions by the Bush administration has led to a recession. The government should allow the market to correct itself, Paul added. Although the mainstream media attempts to keep a low profile on the 72-year-old presidential hopeful, he has managed to find a staunch group of supporters who say he has captured their hearts with his 'message of freedom' and constitutionalism. "The Constitution was written for one specific purpose and that was to restrain the government, not to restrain the people," Paul has said.

Inga kommentarer: