fredag 29 februari 2008

Olagligt att träda ut ur EU ?

Ja, hur är det egentligen - är det rent av olagligt att föreslå ett utträde i ett partis politiska program ? Är det olagligt för en individ att propagera för ett utträde ur Europeiska Unionen ?

Tyvärr verkar det vara så om man är tysk eller bor i Tyskland. I varje fall om man får tro pseudonymen Mike James som han kallar sig då han skriver artiklar på The Truthseeker.

"There is a much discussed yet largely assumed unwritten protocol that informs discourse in the Federal Republic of Germany that deems it highly impolite, even bordering on illegality, to suggest that Germany ever exercise her democratic right to withdraw from the European Union. The acclaimed writer and journalist, Juergen Roth, even informed me, as far back as 1997, that political agitation to the effect of German secession from the EU could be met with imprisonment. In fact, there is no assumption about it. It is illegal in Germany to propose withdrawal from the EU. "

Jag översätter slutraderna: " ..att agitera politiskt för ett tyskt utträde kan bemötas med fängelsestraff. I själva verket är det inget man behöver funderar över. Det är helt enkelt olagligt i Tyskland att föreslå ett utträde ur EU."

Källa: http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=8134

Det finns f.ö. hela tre andra flaggor som symboliserar ett klart motstånd mot EU. Här har du dessa tre:

2 kommentarer:

k2 sa...

Lissabonfördraget: Artikel 50

1. Varje medlemsstat får i enlighet med sina konstitutionella bestämmelser besluta att utträda ur unionen.

Sverige torde väl fortfarande ha en chans!?

Lars Osterman sa...

Tror nog det är så att vill man ut så måste de andra godkänna det...och är man nettobetalare så vill nog inte de forna öststaterna bli av med en mjölkande ko.

;-)