måndag 11 februari 2008

Mellansaldo

* *

Jag har konsekvent vidhållit att Ron Paul och hans kampanj för med sig något helt nytt, modigt och intressant till politiken. Kalla det en ny dimension.
Eller kanske du kan berätta för mej hur vanligt det är med globala folkrörelser som understöder en viss enskild presidentkandidat ? Visserligen har internet gjort det möjligt först nu, men det oaktat har vi fått uppleva ett exempel på hur folk kan och vill engegara sig runt ett positivt och konstruktivt tema som kan krympas ihop till detta: montera ned USA:s ekonomiska och militära inflytande ute i världen.
Och inte utan orsak:USA:s militärbudget lär vara kring 520 miljarder dollar, vilket är lika mycket som alla andra länders sammanlagda.
Dollarhegemonin har trampat över tredje världen sedan Bretton Woods.
Dollarn har tvingats på alla som behöver olja. Den enda som tjänat på det är USA. Därför är det inte mer än rätt att dollarperioden är över - transitionsperioiden har börjat och pågår som bäst.

Jag har konsekvent och envist vidhållit att det tidigare inte under några omständighetern har framförts dylik konstruktiv kritik mot centralbanksinstitutionen på såhär hög politisk nivå. Jag råkade hitta stöd för mina ståndpunkt i en journal Newsmax, som det republikanska partiet ger ut:
"Talk of abolishing the private Federal Reserve, eliminating fractional reserve banking and returning America to a truly conservative humble foreign policy is so prevalent that it's a topic of discussion on The Tonight Show With Jay Leno. Such a thing was unheard of five or ten years ago."
Just det - omöjligt för bara 5-10 år sedan. Där hörde ni det ! Att ens prata i tv om att tvinga bankerna att sluta med "fractional reserve banking" är något oerhört och historiskt. Så det så.

För övrigt så erkänner republikanerna att Ron Paul och hans kampanj har ändrat på partiet för alla framtid: Neo-Cons Admit Ron Paul Has "Changed GOP Forever"
"The Ron Paul Revolution is still in its infancy and Ron Paul will only be the figurehead of the movement for a limited period of time. When the time comes, new personalities will emerge but the fundamental drive and purpose of the movement will remain the same."

Inga kommentarer: