måndag 11 februari 2008

Feedback till OBS redaktionen

Eftersom Hbl´s debattredaktör Kim Isaksson utan skrupler viftar bort detta och hänvisar till fst´s e-mailpostlåda publicerar jag det själv här. Han skriver:
"Vi försöker minimera antalet insändare som rosar eller risar Yles program eftersom bolaget och FST i detta fall har sina egna responskanaler, alltså den mailadress jag gav dig"
Hänvisar till programmet den 5.2 2008 klo 20:25- 21:00 där även undertecknad medverkade helt kort med ett inslag om Ron Paul och hans kritik mot centralbanken och dels kritik mot Bushregimens sabelskrammel och direkta krigsaktioner runt om i världen.

OBS hade bjudit in tre personer till diskussion om kandidaterna och hur de amerikanska förvalen utfallit. Med facit i hand frågar man sig enligt vilka kriterier dessa "experter" valts ? Hade ens en endaste en av dessa tre följt med ens en av alla dryga tio tv-sända debatter ? Dessa debatter kunde vem som helst titta på via MSNBC´s, CNN´s eller ABC´s hemsidor. Missade man dem kunde man lätt senare hitta dem på YouTube - dvs, förutsatt att dessa ärenden intresserar ?

Hur kan man komma till studion för att prata om de amerikanska kandidaterna och inte vara medveten om de frågor som Ron Paul tagit upp tiotals gånger och som lett till de största applåderna från studiopubliken ? Hur kan man vara omedveten om dessa stora frågor som så
tydligt sticker upp för att de av main stream median anses "alltför radikala". Den enligt alla så "chanslösa" Ron Paul vann faktiskt nästan alla tv-debatter han ställde upp i om man får tro tittarnas omröstningar strax efter sändningarna. Han ansågs även i de flesta fall vara den som låtit mest trovärdig och övertygande. John McCain kammade oftast noll i dessa sammanhang.

Ett exempel: Ron Paul har tydligt och öppet i dessa debatter kritiserat den privatägda centralbanken Federal Reserve för dess misslyckade monetarism och penningpolitik. Ron Paul har beskyllt centralbanken för inflationen och dollarns ras. Ron Paul har pläderat för "sound money" - sunda pengar, i stället för dagens situation med osunda pengar. Med osunda pengar avses närmast det att alla nya tillskottspengar sosm injiceras via Federal Reserve inte backas upp av annat än skuldebrev. Skuld betyder i klartext att deras värde skall betalas senare inklusive ränta - dvs att kommande generationer sätts att betala kalaset. Då sitiationen idag är den att mer än 95% av alla pengar i USA har skapats av banksystemet mot skuldebrev, finns det all anledning att ta Ron Paul och hans kritik mot centralbanken på allvar.

Ron Paul är heller ingalunda ensam i sin kritik av centralbanken. Hela två nobelpristagare i ekonomi har krävt att man gör sig av med Federal Reserve; Milton Friedman och Friedrich Hayek. Att i en presidentvalsdebatt tydligt och klart visa på ett enormt samhälleligt missförhållande som detta och framföra det med samma argument som två av 1900-talets främsta nationalekonomer torde vara värt att notera. Gör man inte det, men uppger sig begripa sig på politik och presidentval, är man nog ute och cyklar.

I övrigt är det värt att notera att nuvarande centralbankschefen Ben Bernanke offentligt bett om ursäkt för att Federal Reserve avsiktligt orsakade Den Stora Depressionen i USA 1929.

Jacob Hornberger i en artikel kallad Why Not Abolish the Federal Reserve:
"The truth is that the worst economic disaster in American history was caused by the Federal Reserve. Give current Fed Chairman Ben Bernanke credit for publicly acknowledging that fact in a speech delivered in 2002 commemorating Friedman's 90th birthday".

Inga kommentarer: