söndag 18 november 2007

Att hänvisa till medborgerliga friheter jämförbart med "terrorism" ?


Ja - om vi frågar den neokonservativa agressiva bushregimens agenter ute i mediavärlden.
Efter att Ron Paul samlat mera understöd känner sig regimen naturligtvis hotad. Men att försoka dra likamedtecken mellan att hänvisa till grundlagen och medborgerliga friheter och rättigheter - och att vara en "fientlig kombatant" är nog besläktat med det mest föraktliga i den sovjetiska totalitarismen. Läs artikel på engelska om saken.

Bushregimen anser troligen rätt snart det amerikanska folket, med en röst var i presidentvalet, vara det största hotet mot sig själva.

Läs här mera om de senaste kontroverserna kring Ron Paul och hans kandidatur.

Inga kommentarer: