fredag 9 november 2007

Mike Whitney om Ron Paul

* * * * * * *
"The American Republic is in remnant status. The stage is set for our country to devolve into a military dictatorship, and few seem to care." Rep. Ron Paul

Mike Whitney
har publicerat en ny artikel om valsituationen i USA med rubrikenThe Media´s Plan to Ambush Ron Paul. Jag anser den vara bra formulerad i sin helhet men har tagit fasta på endast en del av argumenteringen här i min översättning. Förutom det jag förmedlar på svenska så räknar Mike Whitney upp ett antal tekniker och belyser med tidigare exempel hur den oligarkiska USA-massmedian troligen kommer att attackera Ron Paul. Dessa smutskastningstekniker är onekligen intressanta och jag rekommenderar att du läser hela hans artikel på engelska.
OBS. Eftersom översättningen är lång sätter jag bara citationstecken för att markera Mike Whitneys ursprungstext.

"Först skall vi ha ett omedelbart slut på dödandet - och sedan återupplivar vi respekten för Konstitutionen (den amerikanska grundlagen med anor från 1779). Här är våra två huvudsakliga prioriteter. Och dethär är orsaken till att jag kommer att rösta på Ron Paul. Han är den enda kandidaten (av dem som har en chans att vinna) som lovar att se till att dessa båda viktiga uppgifter fullföljs. Och han kommer att hålla sitt ord. Dethär gör Ron Paul till den enda djupt amerikanska presidentkandidaten av alla som ställer upp i det kommande valet.

Ron Paul menar fullt allvar med att dra tillbaka trupperna från Irak. Han är medveten om att kriget var ett fatalt misstag och han anser att den amerikanska ockupationen måste upphöra. Han har försäkrat att han kommer att se till att den pågående slakten på civila irakier kommer att upphöra. Dethär borde utgöra det huvudsakliga moraliska kriteriet för envar som fyller i sin röstsedel den 3 november 2008.

Kommer du att rösta för att få ett slut på dödandet eller inte ? Det hela är nämligen just så enkelt som det låter.

Ron Paul har även lovat att återgå till den grundlagsenliga ordningen - att fälla både The Patriot Act samt The Military Commissions Act (två av Bush-regimen nybakade lagpaket som upphävt grundlagsenliga friheter och rättigheter för amerikanska medborgare). Ytterligare kommer Paul att återinrätta "habeas corpus" samt principen: oskyldig tills bevisligen skyldig. Han kommer att säkerställa att amerikanska fångar och krigsfångar - oberoende av vilken nationalitet de är - behandlas enligt gällande internationella konventioner, lagar, avtal - och med den grundläggande mänskliga anständighet som vi alla förutsätter.

Ett Amerikas Förenta Stater under Ron Paul kommer inte att tillåta tortyr. Punkt och slut.
(...)

Ron Paul är den enda kandidaten som verkar fatta vilka ekonomiska problem som just nu hotar den amerikanska ekonomin till följd av den massiva skuldsättningen för att lappa på alla budgetunderskott, till följd av att förutsättningar för en konkurrenskraftig industriproduktion underminerats - och till följd av den allt svagare dollarkursen. Han lär inte mera ha möjlighet att lyfta oss från avgrundens rand, men han kan bygga upp ett nytt förtroende för vår dollar, vår industrimarknad och vår handelspolitik. Något mer än så kan vi inte hoppas på då vi befinner oss i det ekonomiska träsk som Bush skapat.
(...)

Trots att Ron Paul har ett kraftfullt folkligt stöd och har klarat sig utmärkt i diverse lokala popularitetsomröstningar jämfört med hans motkandidater så har massmedian avsiktligt - och framgångsrikt - hållit honom utanför den massmediala bevakningen och rapporteringen till allmänheten. Detta kommer dock att framöver bli allt svårare då hans kampanjkista är fullpackad med donationer och basen för hans understöd sprider sig över landet.
(...)

Valet kommer att forma sig till en kamp mellan två samhällsideal, mellan dem som fortfarande tror på frihet och dem som inte mera gör det. Det närmar sig ett direkt handgemäng som kommer att tudela landet och dess medborgare.

Men vackert så. Låt kampen inledas. Som Thomas Jefferson sade: " Varje generation behöver en ny revolution". "

2 kommentarer:

Daniel Lichtenberger sa...

Greetings Fellow Ron Paul Supporter:

Join us in Strasbourg, France, December 15-16 to brainstorm how to help the Ron Paul Revolution and organize.

AmericansInEuropeForRonPaul@gmail.com

Lars Osterman sa...

well I would not mind doing that. But Strasbourg is rather far away so seems I cannot join you. But do have fun...

;-)