lördag 3 november 2007

Nato - ondskan i fårakläder

Natoförespråkarna är åter i farten. Speciellt i det finländska Samlingspartiets led verkar det finnas en envis vilja att på nytt och på nytt lyfta fram natofrågan. Noterade att Hbl denna vecka skrev något om att utrikesminister Ilkka Kanerva vill uträda hur ett natointräde kunde administeras och finansieras. (nato här avsiktligt med liten bokstav för att visa organisationen mitt förakt)

Vi vet ju alla hur det gick till då nato skapades. I varje fall den officiella versionen av det. Dvs nato "uppkom" som en behövlig motvikt till Warschava-pakten i samband med det kalla krigets kapprustning.
Men så vittrade berlinmuren sönder, kommunismen nedmonterades - och Warschava-pakten i samma veva. Men nato förblev kvar 0ch började leva ett nytt liv. Och inledde en aktiv expansion österut. Och den västliga krigsindustrin fick saftiga beställningar eftersom de gamla vapnen måste skrotas och alla natovapen bör vara kompatibla. Slutresultatet 2007 är det vi har idag. Sverige och Finland är formellt neutrala men har en del övningar tilsammans med nato.

Men det tycks inte räcka åt alla. Fortsättingsvis tycks det i vissa politiska kretsar finnas en dragning mot fullt medlemskap i nato. Speciellt i Samlingspartiets och Svenska Folkpartiets högerfalanger. Socialdemokraten Paavo Lipponen är inte att glömma. Man skämtade i tiderna här i landet med hans tydlige natoiver och undrade om han kunde bli natos första personmedlem. Men vad är det för en besynnerlig kraft som drar dessa kretsar mot nato ?
Är det kanske det att man fikar efter att själv få sitta med i de stora pojkarnas sandlåda ?
Kunde det i sin tur föda någon politikers personliga maktlystnad ? Är det en fråga om att lyfta upp sitt ego "då man får resa på natomöte" ?

Knappast kan någon politiker uppriktigt påstå att man vore övertygad om att det vore i Finland (eller Sveriges) bästa intresse att ansluta sig till nato. Dessutom "vet ju nog folket" att en anslutning i praktiken skulle betyda att man kapitulerar inför amerikanska hegemoni-intressen och att vår situation ingalunda skulle bli tryggare. (eller är den otrygg just nu kanske ?)

En annan sak är sedan det att allmänheten, som ju visserligen ännu är emot en natoanslutning inte har den minsta aning om vem som sist och slutligen styr och ställer i nato trots att man låter påskina att det är amerikaner. Bakom dessa "amerikaner" finns ett koppel grå eminenser, osynliga internationalister och bankirer med säte i London, New York och Tel Aviv. Nato går med andra ord först och främst i deras ärenden. Nato är en organisation som ger dem mera makt och samtidigt fyller deras bankkonton. I praktiken ökar också beroendet av reservdelar och service som den nya högteknologiska vapenarsenalen kräver. Genom att vägra sälja reservdelar eller uppdaterad styrningsteknologi kan vilken som helst natomedlem fås på knä inför Makten.

Man undrar också hur det är med flygvapnets funktionsduglighet ifall av att Finlands politiska ledning i någon framtida situation inte skulle stöda USA:s/natos krigshetsares anfallsplaner.
Kan det kanske bli så att våra dyrköpta F-18 Hornet inte alls går att starta? Är det inte möjligt att flygplanens känsliga datautrustning tillverkats så att den kan stoppas t ex med en signal från en satellit? (vore ju annars också praktiskt ifall "fienden" skulle kapa ett plan..) Men först och främst så vore det ett ypperligt medel att idka utpressing med.
Tänk en situation där någon viktigpetter med fingret på en knapp kan bestämma vems flygvapen som tillåts fungera och vems inte tillåts. Fantasier ..? Tja..kanske...vem vet.

Slutligen - för att knyta texten till rubriken; det viktigaste: Nato har varit med och bombat med DU (utarmat uran) sedan Gulfkriget 1991.

Utarmat uran är ingalunda utarmat utan har en halveringstid på 4,5 miljarder år. Att överhuvudtaget kalla det utarmat är minst sagt en satanisk eufemism. En enda mikroskopisk nanopartikel av detta uran dödar och sprider död här på jorden i 4,5 miljarder år. USA och USA-ledda koalitioner där flera natomedlemmar haft en aktiv roll har avsiktligt spridit ut tusentals ton livfarligt uran i jordens atmosfär, i jordens vattenkretslopp, biosfär och ekosystem.

Dr Leuren Moret säger i en intervju för Tehran Times att USA & Nato samarbetat och spridit ut uranet inte bara i Kuweit, Irak 1991, utan också i fd Jugoslavien 1997 (nuvarande Serbien), i Afganistan 2001-2007 och nu senast på nytt i Irak 2003-2007. Uranet har spridit ut sig med jetströmar och finns idag s.g.s. överallt på jorden.

Allt detta, säger Dr Moret, har gjorts fullständigt avsiktligt. Natoländerna har snällt deltagit utan protester.

Och inte bara detta. USA har försett Israel med diverse uranvapen som Israel använde i södra Libanon sommaren 2006. Israelerna är med i samma uranspridarpack som tydligen helt fritt får använda massförstörelsevapen som förpestar hela planeten för all framtid.

"the NATO countries are silent and complicit in the poisoning of Iraq, Yugoslavia, Afghanistan, and Lebanon with their illegal weapons. The approximately 5000 U.S. bunker buster bombs that Israel bombed Lebanon with, in the July 2006 attack. Dr. Chris Busby has reported evidence of not only depleted uranium in the bomb craters along the Lebanon/Israel border, but also traces of deuterium, high levels of uranium 235, and neutron activation products that quickly decayed within 3 weeks. The analyses were done at the British Government Radiation Laboratory at Harwell, so they must be correct."

Samtidigt är samma uranspridarpack framme och pekar finger på alla som försöker skydda sig mot deras tentakler: Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Venezuela - "ondskans axel", stater som stöder terrorism.

Dags att inse hur det egentligen står till. Ondskan finns i det motsatta lägret. Vi må småflirta med nato för att säkra reservdelar och service till vårt flygvapen - med vi har ingen som helst anledning att gå längre än så.

Om presidentkandidat Ron Paul skulle ha turen att klara sig till Vita Huset kan vi vara säkra på att det skulle bli en annan politik. Men det är långt dit.

3 kommentarer:

ingenjören sa...

Hehehe, bra initiativ. Hädanefter sktiver jag nato och george bush med små bukstäver!

Finland köp av F18 är märklig. Sådana flygplan behöver inte Finland av olika anledningar. Tror inte att det går att stänga av flygplan från sateliten och ännu mindre att fjärrstyra de (i annat än i enstaka fall där flygplanen har kraftigt modifierats). Vad som är mera realistiskt är att Finland kan vägras inköp av reservdelar och dylikt.

Lars Osterman sa...

Mmm..min idé om fjärrstartkontroll kan vara fantasier, vem vet.

Jag undrade mycket över att Finland skaffade F-18. Vi hade för övrigt en gammal käring (Elisabeth Rehn)som försvarsminister just då. Hon satte sig förresten själv i F-18 planet inför pressens kameror och det mediatricket gav henne medvind i presidentkampen mot Martti Ahtisaari.

F-18 har många brister:
-det allra dyraste planet av alla som var med i jämförelsen då i tiderna när köpbeslutet fattades.
-det lär inte fungera med ena motorn avstängd.
-det är känsligt för lösa partiklar i insuget vid start o landning.

Jenkarna har nyligen nekat då försvaret ville köpa moderna missilsystem till planet.

En förklaring till varför vi har dom kan vara att vi tvingades till det. Vem vet hurudana finansiella kopplingar som fanns. Goda motköp var ett argument som tutades ut i pressen.(=vi fick väl bidra med att fästa hjulen på dom ;-) )

Men - troligen ville nån ge oss en rejäl puff i ryggen i vår tvekan inför nato.

Men man vet ju inte - knappast vore Mirage, Viggen eller MIG vore så mycket bättre. Frågar du mej så hade jag helst tagit svenska plan med 100% motköpsvillkor eller som clearingaffär. Idag skulle jag köpa iranska plan eller ryska bara för att jävlas med george bush...

ingenjören sa...

Att f18 var det dyraste planet behöver inte direkt vara en nackdel om flygplanet i sig är mycket bättre än de andra. Tycket det låter konstigt att flygplanet inte kan flyga med bara den ena motorn igång. Det är ju liksåm meningen med att ha två motorer.

Att motorn är känslig för lösa partiklar i insuget är inte alls förvånande. Det problemet dras alla amerikanska militära flygplan och speciellt sådana som har insuget på flygkroppens undersida som f16 och f18. Här är svenska och ryska flygplan mycket tåligare.

Jag tror att det bästa valet för Finland del hade varit Mirage eller JAS Gripen för de kan göra mera pang för pengarna. Billigare i inköp och speciellt i drift samt är mycket modärnare än f18.

Mirage som har utmärkta flygegenskaper har även visat sig väl i strid. Senast sköt en grekisk Mirage ner en turkisk f16 över Egeiska havet där det då och då förekommer luftdueller länderna emellan.