torsdag 8 november 2007

Dagens Nyheter späder på om Giulianis dollars

* * * * * * *
Och Dagens Nyheter nämner nu Ron Paul. Kallar honom frifräsare. Låt mig citera:

"Frifräsaren Ron Paul, som går till val på att bland annat kräva trupptillbakadragande i Irak, har fått in fem miljoner dollar i sin gräsrotskampanj, vilket är obetydligt mind­re än den tidigare favoriten John McCain."
Dagens Nyheter jämför olika kandidaters dollarkonton och skribenten Erik Ohlsson verkar var förblindad av summorna. Han glömmer helt bort att räkna antalet donationer. Skulle han gjort det hade han haft anledning att förundra sig över Ron Pauls breda understöd. Enbart på Ron Paul Day den 5.11 lämnade ca 37,000 donatorer sina bidrag . Av dessa var 17,000 helt nya. Och dessa har var och en en röst var.

Vi "vet" ju alla att Hillary Clintons och andra krigshetsares stora dollarkonton fyllts av ett fåtal större donationer. Banker, storindustrin och finansiella kretsar som står AIPAC nära vill ha fortsatt krig och fortsatt slöseri med amerikanska skattemedel - fortsatt låntagning etc etc

Ron Paul kampanjorganisation behöver dessutom inte ens använda pengar till reklam eftersom
hundratalstusen medborgare helt frivilligt på eget bevåg understöder genom att måla skyltar och placera dem runt i bygden.

Summa summarum. Att jämföra dollarkonton är inte rättvist och ger fel bild av situationen.

Inga kommentarer: