måndag 5 november 2007

En hoppfull vision..?Bilden kan verka aningen smaklös.

Men begrunda hur gwb och hans regim sedan 2001 har orsakat död och lidande i världen.


Begrunda hur fascismen och kontrollsamhället smular sönder våra friheter. Vi vet ju alla att det ingalunda är gwb som styr och ställer. Det gör de grå eminenser som står bakom kulisserna och drar i trådarna. gwb är bara en marionett. Men han symboliserar träsket vi hamnat i - och otaliga medborgargrupper har krävt att han och dickcheney ställs inför rätta. Googlar du "impeach bush" eller "impeach cheney" hittar du tusentals linkar. Och det är inte så särdeles få som anser att gwb är ett mentalfall i behov av vård och övervakning. Inte minst Hugo Chavez.
Ron Paul håller i den amerikanska konstitutionen och tittar in i den madrasserade cellen genom fönstret.Bild från www.Deesillustration.com

Inga kommentarer: