torsdag 8 november 2007

Nexus Nya Tider: Om den okända Bankrevolutionen

* * * * * * *
Jag stötte först på Lars Adelskogh i hans egenskap av översättare av
David Icke´s bok Robots Rebellion (på svenska Robotarnas Uppror). Lars Adelskogh har vid sidan av sina många översättningar även skrivit flera artiklar i den svenska tidskriften Nexus Nya Tider som kom ut i tio nummer. Här är en av dem som belyser det hur banking med obefintlig kassareserv smög på oss obemärkt redan i början av 1700-talet - och hur detta ännu håller oss i sitt grepp.

"Vem har egentligen råd med krig? Också de rikaste nationer har ständigt ont om pengar, heter det, för de mest nödvändiga behoven. Skolväsendet och sjukvården, socialförsäkringarna och infrastrukturen, centralförvaltningen och kulturen, ingen sektor får tillräckligt. Det råder ständig brist - ända tills det är dags att föra krig. Då plötsligt finns det pengar! Är det inte märkligt?"


Läs resten av Lars Adelskoghs artikel om bankrevolutionen.

Inga kommentarer: