lördag 29 september 2007

Om banking och hur pengar skapas

Den som kan engelska måste lyssna på detta radioprogram. Jeff Rense intervjuar Dr Ellen Brown om hennes nya bok The Web of Debt.

Chockerande fakta. Chockerande historia. Chockerande maktmissbruk.

Link till radiointervjun

fredag 28 september 2007

Om dagens förbudslag

Förbudslagen gällde i Finland från 1919-1932. Den innebar att all alkoholförsäljning var förbjuden. Enligt Wikipedia :

"En stor miss i finsk politik var förbudslagen 1919-1932. Brottsligheten och alkoholkonsumtionen ökade rekordartat under dessa år, och 1929 uppskattade man mängden olagliga utskänknings-ställen i Helsingfors till flera hundra. Förbudslagen upphävdes först efter en folkomröstning 1932."

Presidentkandidat Ron Paul utfrågas om hur han ställer sig till kriget mot droger,"the war on drugs". Hans svar kan överraska mången nordbo som tilldelats propaganda om enbart det goda i förbudslagen. Men faktum är att fängelserna i USA kryllar av folk, oftast svarta som haffats för innehav.

Ron Paul konstaterar: "Förbudslagen mot alkohol fungerade inte - förbudslagen mot droger fungerar inte heller."

Videostumpen innehåller även frågan om hur ser på dödsstraffet. Svaret torde tillfredsställa oss nordbor som inte undertecknar dödsstraff.Tolka inte nödvändigtvis detta som att vara för droger. Men den politiska frågan är om inte de ständigt ökande resurserna och kostnaderna redan har börjat överstiga de verkliga skadorna ?

Dessutom bildar det kriget mot droger en evig kamp som aldrig kan ta slut. Möjligheterna till maktmissbruk är stora. (Vem som helst kan i princip haffas om nån planterar en påse vitt mjöl i hans bil eller hem) Men - jag inser nog att den allmänna opinionen knappast vore för nån ändring av förbudslagen vi har idag. Minns dock att man t.ex. Holland tillåter droger:

The drug policy of the Netherlands is based on 2 principles:

  1. Drug use is a public health issue, not a criminal matter
  2. A distinction between hard drugs and soft drugs exists
Enligt uppgift är dock världen på väg mot en liberalisering Belgien, Tyskland och Schweitz har visat tydliga tecken på att följa Holland i spåren.

torsdag 27 september 2007

Monstret på Threadneedle Street

Jag har länge följt med vad en viss Henry Makow skriver på sin hemsida www.savethemales.ca/
Makow skriver eldfängt om politik som feminism, kommunism och är definitivt i högsta grad politiskt inkorrekt på alla tänkbara sätt. Men det är det som gör det hela intressant. Hans senaste artikel behandlar "central banking" och hur man genom dem i bakgrunden manipulerar världshändelserna. Henry Makow som själv är jude rubricerar sin artikel på ett sätt som inte vore tillåtet för oss ickejudar: "The Imperialism of Jewish Capital"

Makow filosoferar kring vad som ägt rum sedan Wilhelm av Oranien tog tronen i England och samtidigt tillät "penningväxlarna" börja låna pengar åt staten genom den nygrundade Bank of England 1694. Tillåt mig plocka lite från texten:

"When these bankers finagled a credit monopoly in England in 1694, they turned into a monster that now has highjacked humanity. The London-based banking cartel literally has gobbled up the planet, and will not be content until it owns everything, and enslaves mankind, mentally and spiritually, if not physically. This, in a nutshell, is the New World Order."

Ett plock till:

"
This lethal problem arose because the nations of the world apparently relied on a network of Jewish bankers to create their money supply. No nation had the power or wit to break away from this worldwide imperialist system which is tightening its grip."

OBS. Att citera från Hendy Makow´s artikel bör inte tolkas fel. Jämför med att kritisera den sisilianska maffian och dess metoder. Det är knappast att samma sak som att ogilla italienare.

Ron Paul och Israel


Alla presidentkandidater i USA tävlar om att uttala sitt villkorslösa stöd för Israel. Men inte Ron Paul. Kan detta bli en tröskelfråga som avgör valet redan på förhand ?
Harwardprofessorerna JOHN J. MEARSHEIMER and STEPHEN M. WALT som skrev boken ‘The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy’ konstaterar följande i första kapitlet i sin bok:

"
How should the United States address global warming, combat terrorism, and reverse the erosion of its international image? On these and many other issues, we can confidently expect lively disagreements among the various candidates.
Yet on one subject, we can be equally confident that the candidates will speak with one voice. In 2008, as in previous election years, serious candidates for the highest office in the land will go to considerable lengths to express their deep personal commitment to one foreign country-Israel-as well as their determination to maintain unyielding U.S. support for the Jewish state. Each candidate will emphasize that he or she fully appreciates the multitude of threats facing Israel and make it clear that, if elected, the United States will remain firmly committed to defending Israel's interests under any and all circumstances. None of the candidates is likely to criticize Israel in any significant way or suggest that the United States ought to pursue a more evenhanded policy in the region. Any who do will probably fall by the wayside."

Frågan är synnerligen allvarlig. Lyssna här på en 30 minuters radiointervju med Ron Paul om utrikespolitik och Israel.

Bernanke erkände att den Stora Depressionen 1929-30 orsakad av Fed

"Bernanke Admits the Fed Caused the Great Depression" The current Fed Chairman, Ben Bernanke, has openly boasted that the Federal Reserve caused the Great Depression. Of course the Fed’s guilt is not that controversial among free-market economists, but it’s interesting that most Americans still don’t grasp this most basic fact of US economic history."

Läs mera om samma sak på Lew Rockwell. Ett smakprov:

"In 1929 and through the 1930s, as Bernanke says, the Fed hurled the entire US economy into the Great Depression and kept it there for years, unemploying millions. Civilization literally went backwards, with negative economic growth.

In 1933, the Fed magically stole all the gold from the bank vaults of the nation and moved it into darkness (a darkness so complete that the gold has not been audited since the 1950s). Dragons everywhere died of envy, moving them onto the endangered species list."

Kongressledamot Louis McFadden sparade inte på orden precis då han strax efter Depressionen uttalade sig om Fed inför Representanthuset den 10. juni 1932:

Mr. Chairman, we have in this country one of the most corrupt institutions the world has ever known. I refer to the Federal Reserve Board and the Federal Reserve Banks.

onsdag 26 september 2007

Kina: bestseller väcker diskussion om Federal Reserve

Asia Financial Times skriver om boken Currency Wars (sve. valutakrigen) som nyligen blivit utgiven i Kina. Boken tar upp den amerikanska centralbankens och andra bankers roll i krigens världshistoria . Den har enligt uppgift sålts i hundratalstusen vid sidan av alla piratkopior. Tro det eller inte med kinesiska direktörer lär nu prata om Waterloo, Rotschilds koppling till Federal Reserve, om hur sex amerikanska presidenter skjutits på grund av aversioner mot privatägd centralbank osv.

Allt fick sin början när författaren Song Hongbing började forska i orsakerna till den finansiella krisen i Asien 1997-1998 och hittade spår av konspiration som ledde till västvärldens banker med högsta profil.

Ett smakprov från Asia Finacial Times websida:

"In a new Chinese best-seller, Currency Wars , these disparate events spanning two centuries have a single root cause: the control of money issuance through history by the Rothschild banking dynasty.

Even today, claims author Song Hongbing, the US Federal Reserve remains a puppet of private banks, which also ultimately owe their allegiance to the ubiquitous Rothschilds."
"The book has become a surprise hit and is being read at senior levels of government and business."

Samma artikel finns även i The Australian.

tisdag 25 september 2007

Kan vi lita på elektronisk röstning ? Nej !

I flera USA-delstater har man frångått röstsedlar av papper och istället tagit sk touche-screen röstningsmaskiner i bruk. T.ex. Diebold är ett använt märke. Titta på videon här och tag dej en funderare på hur pålitligt det hela verkar. Notera mannen som edsvuren inför domstol bekräftar att han gjort dataprogram som är avsedda att ändra på röstningsresultatet. Sannolikt så att det utfaller så som etablissemanget vill. Etablissemanget ville ha Bush istället för Kerry. Så blev det oberoende av hur folket röstade. Josef Stalin lär ha sagt ungefär så här: "Röstarna avgör inget val. Det gör dom som räknar rösterna."Vi kan lätt tänka oss en valsituation där t.ex. folkets kandidat Ron Paul står emot etablissemangets Hillary Clinton eller Barack Obama. Big Money & Media backar upp Clinton/Obama så kraftigt att en stor del av de mest ignoranta och ointellektuella väljarna röstar på deras kandidat. Kampen kunde bli jämn och den kan avgöras genom att i smyg programmera eventuella röstningsmaskiner så att de i alla lägen visar en liten marginal till den ena kandidaten. Programmet förstör dörefter sig själv. Undra därför inte över följande text:

There are no free elections in the US

As we watch Bush destroy the United States (by waging illegal and immoral wars; by shredding the US Constitution; by laying the legal and organizational foundations for a police state), let's remember one simple fact:

Bush was never elected. Not in 2000. And not in 2004.

In 1997, I predicted, after exhaustive research, that the election system in the US was so unreliable and full of opportunities for fraud that it was possible to put anyone in the White House, regardless of how patently incompetent and corrupt.

How to Bring Economic Democracy to the U.S.A

Hur skapar man ekonomisk demokrati i en nation ? Exemplet är från USA (land of the ex-free) där man på flera olika håll funderat ut olika lösningar på den ekonomiska ojämlikheten. En situation som uppstått till följd av att centralbanken fått härja fritt sedan 1913.

"A Proposal that Would Require the Following Amendment to the Federal Constitution:

AMENDMENT XXVIII

Money and Credit - Congress Asserts Power To Coin Money, and Emit Bills of Credit"

Att införa ekonomisk demokrati kräver alltså ett nytt 28:de tillägg till konstitutionen. Detta skulle återge Kongressen makten över pengar och krediter (läs banklån) varvid kongressen direkt kunde ge ut pengar och mynt utan att som idag krypa till Federal Reserve med en bunt nya statsobligationer och låta Federal Reserve byta dem mot splitternya dollars på kontot som lån. Hela den onödiga processen som idag går via FED kostar medborgarna enorma belopp i ränta årligen. Räntan är idag ca 450 miljarder per år och betalas till FED genom obligationslånen
. Lånekapitalet växer ständigt eftersom man tar nya lån för att klara av de gamla + räntan.

Här är några plock från hemsidan jag hänvisade till tidigare i texten:

[SECTION 3.] The Federal Reserve Bank shall henceforth be subsumed into the Treasury, and function as a Sub-Treasury Central Bank of issue. Henceforth they shall be one institution, and be called, formally, the Treasury of the Common-wealth of the United States of America, or commonly, "The Treasury of Common-wealth."

Slut på den privatägda centralbankens parasitiska existens alltså. FED skall alltså inkorporeras med det vi i Finland kallar statskontoret och bli en underavdelning till detta.

Mera:

[SECTION 7.] In accordance with the provisions of this Article, all banks and financial institutions in America shall receive new charters from the Treasury. The Treasury shall henceforth have the unique and sole power within the nation to create Credit - a function formerly granted by the government (and thus erroneously delegated) only to Banks. Henceforth private banks may charge interest, to service accounts.

Med andra ord föreslås ett lika abrupt slut på bankernas nuvarande privilegium att trolla fram pengar från ingenstans. Idag gör dom det nämligen. Alla nya banklån och bostadskrediter är splitternya kontopengar. Här föreslås det att affärsbankerna fråntas denna rättighet som kallas döpts om till "bank koncession" för att låta lagom kryptiskt och förnämt. Enligt förslaget skall statskontoret ensamt ombesörja att all ny kredit skapas - på ett öppet och enligt en national- ekonomiskt vettig kalkyl. Tänkt dej att låna 200.000 direkt från statskontorets lokalkontor
och få en amorteringsplan enligt vilken du betalar tillbaka kapitalet utan ränta. Bankernas roll förkrymps enligt förslaget till att förmedla folks överloppspengar mot en viss ränta som skall täcka deras omkostnader.

Om jag begripit saken rätt förordar Ron Paul en liknande modell - dock med en koppling mellan RP-dollarn och en återinförd viss guldmyntfot. President Nixon kopplade ju som känt loss guldet från dollarn år 1971 på grund av Vietnamkriget. Kriget blev dyrt och sedelfinansieringen mot skuld hade lett till att totalmängden dollar i omlopp var flerfaldigt större än värdet på allt guld i Fort Knox.

måndag 24 september 2007

Vem äger Federal Reserve

Man hör många rykten om att det är all världens "Rotschildar och Rochefellrar" som äger Federal Reserve, den amerikanska centralbanken som styr och ställer med dollarna som den vill utan att behöva bry sig om varken presidenten, US State Treasury, Senaten eller Kongressen.

Söker man på internet hittar man tyvärr många olika "sanningar". Vilken skall man hålla som trovärdig ? Här har ni en möjlig kandidat - en hemsida med rubriken:

Chart of who "owns" the Federal Reserve

Som ni ser är det komplicerat så det förslår. Måste det vara så komplicerat och vara så många ägarband mellan alla diverse privatbanker.? Då man ser sådant föds tanken är att någon tycks ha gjort att stort jobb för att försöka dölja något genom att skenbart sprida ut ägandeskapet.

En annan allmänt utbredd uppfattning är denna som Public Central Bank förespråkar:

"Here are the card-carrying shareholders in the `Federal' Reserve Corporation: Rothschild Banks of London and Berlin, Lazard Brothers Bank of Paris, Isreal, Moses Sieff Banks Of Italy, Warburg Bank of Hamburg and Amsterdam, Lehman Brothers Bank of new York, Kuhn Loeb Bank Of New York, Chase Manhattan Bank Of New York, Goldman Sachs Bank Of New York."

Miles Franklin Newsletter


Ja vem vet nu sedan - svårt att ta reda på detta från Finland. Men hur som helst - klart är att Ron Pauls kampanj där han strävar till att med kongressens hjälp frånta centralbanken dess nuvarande privilegier. Hur kan han det ? Ja det kan han eftersom det klart står skrivet i konstitutionen att Kongressen INTE får delegera eller överlåta kontrollen över USA:s dollar till någon annan organisation eller bank.

Diktatoriska maktbefogenheter åt Bush

Harward Ph.D. Jerome Korsi berättar här på C-spans tv-intervju om sin stora förvåning då han tagit del vilka befogenheter George Bush tagit sig vid fall av han deklarera "national emergency" till följd av någon händelse som enligt honom själv "hotar nationen". Jerome Korsi säger bl.a. att han aldrig tidigare sett någon ta likadana diktatoriska maktbefogenheter. Han tycker det är mycket oroande.Korsi anser det mycket märkligt att saken inte diskuteras i pressen. Bara Washington Post lär ha haft en artikel inne i tidningen på sidan 12. Har vi hört något om dethär i våra nyhetsmedia ?

lördag 22 september 2007

Se med vilka argument Greenspan kritiseras av senator

Senator Bernard Sanders kritserar Alan Greenspan och Federal Reserve för den politik centralbanken fört. Filmen är från tiden före Bernanke tog över FED. Presidentkandidat Ron Paul är alltså inte ensam i sin kritik mot centralbanken. Notera de berättigade argumenten och jämför med vilken underkastelse man här i Europa snällt tar emot allt som ECB dikterar "från ovan".Greenspan mötte kritik även nyligen då hans bok publicerades. Läs mera och titta genom att klicka här på rubriken : "Greenspan Confronted By Activists, Flees From Angry Mob"

fredag 21 september 2007

Bryssel Anno 2007 - Polisstat

Denna videostump hittade jag på truthseeker.co.uk.
Det handlar om en mindre demonstration i Bryssel den 11.9 2007 , där vanliga beskedliga medborgare demonstrerade mot islamiseringen av Europa. Polisen ingrep brutalt - t.o. m. mot 50-60 åriga EU-parlamentariker i kostym och slips. Polisen haffar en man mitt i en intervju. Skuffar omkull honom. Handklovarna på. In i polisbussen. Hundarna skäller. Makten visar sina tänder. Är det här något vi godkänner ? Jag kände mig tvingad att skicka e-mail med några frågor till några MEP:ar, Alexander Stubb och Esko Seppänen. Får se vad dom svarar - om alls ...

torsdag 20 september 2007

Historiska synpunkter på banking del 1.

Läste lite i boken Web of Debt av Ellen Brown, J.D. Översatte några rader till svenska från inledningen.

President Andrew Jackson är känd som den enda USA-president i historien som lyckats med konstycket att göra USA skuldfritt. Jacksons sega kamp år 1835-36 mot bankkartellen, dvs centralbanken slutade med att han vann. USA var skuldfritt och kvitt parasiten från Europa.

Jackson själv jämförde bankkartellen med "ett flerhövdat monster som lever på människokött".
(a hydra-headed monster feeding on human flesh)

"When asked what his greatest accomplishment had been during his two terms as President, Andrew Jackson replied "I killed the Bank." He was talking about the "Second Bank of the United States", which was our country's second central bank." (läs mer)

Centralbanken återuppstod dock 1913 och fick det avsiktligt missvisande namnet Federal Reserve System. ("its not federal and has no reserves" )

John Hylan, borgmästaren i New York på 1920-talet valde att jämföra bankkartellen Federal Reserve med "en jättebläckfisk som med sina långa kraftiga tentakler griper tagi våra ledande tjänstemän, våra skolor, våra rättssalar, vår tidningpress och formligen varje annan samhällelig institution som är avsedd att försvara och skydda allmänheten".
Han fortsatte, "Skuldspindeln har sugit ut jordbrukslägenheter, amerikanska hem - samt formligen hela nationer som fastnat i dess klibbiga nät".

I en artikel kallad "The Death of Banking" skrev den finansiella kommentatorn Hans Schicht:

"Det faktum att Bankiren tillåts utöka krediten mångfaldigt mera än kapitalbasen, och att bankkarteller - centralbanker har lov att skapa nya papperspengar i utbyte mot statkontorets obligationspapper har försett dem med en gratis lunch i all oändlighet "

Läs mer på engelska från samma källa.


Presidentkandidat Ron Paul vill försöka döda bankkartellen nu i sin tur.
Abraham Lincoln 1865 och John F. Kennedy 1962 försökte med blev skjutna. Vi håller tummarna åt Ron Paul.

onsdag 19 september 2007

Hur världen upplevs efter den 11 september 2001

Denna video hittade jag på www.vaken.se/

Lyndon LaRouche: Skulder är inte tillgångar

- Jag förstår inte hur finanssystemet ska kunna överleva oktober månad, sa Lyndon LaRouche den 31 augusti, som kommentar till utvecklingen på den globala finansfronten. Vi behöver få upp brandväggarna fort för att skydda människorna, tillade han.

Tillväxten som skett i det globala finanssystemet bygger på ett mycket simpelt lurendrejeri, nämligen att skulder som aldrig kommer att kunna betalas behandlas som tillgångar. Dessa "tillgångar" används sedan som språngbräda för en långivningskarusell som växlar upp tusen till miljoner till miljarder till biljoner dollar i finansiella betalningsåtaganden. För varje år som går
förflyttar sig finanssystemet längre bort från verkligheten, längre ut mot klippkanten.

Läs mer om detta på Yrsa Häggströms hemsidan politiken.biz

Kommentar: Jag vill framhålla att Ron Paul har varnat för samma situation redan i åratal eftersom han är en av de få i kongressen som begriper sig på hur den skuldbaserade ekonomin fungerar.

Undra på att Ron Paul får brett folkligt understöd

Senator John Kerry höll nyligen den 17.9 -07 ett föredrag för studenter. Efteråt fick vissa utvalda ställa frågor till honom. Då turen kom till studeranden Andrew Meirer ställde han frågor om varför Kerry inte överklagade fast det var uppenbart att George Bush stal presidentskapet av Kerry.

Resultat: Polisen ingrep och använde sitt nya elektriska vapen "Tasern". Meier arresterades.

Andrew Winkler, på vars websidor jag hittade detta, rubricerade det hela : America Is No More. = Polisstaten har uppstått.
Fråga: Är denna regim någon vi finländare vill samarbeta med , minister Jyri Häkämies ?

Enligt många amerikaner är Ron Paul numera deras enda hopp. Hans valprogram omfattar även en återgång till situationen innan 2001. Han vill ogiltigförklara The Patriot Act samt återinföra respekten för de grundlagsenliga medborgerliga rättigheterna och friheterna. Vote Ron Paul !

tisdag 18 september 2007

En synpunkt på Ron Pauls kampanj

Hittade en intressant synpunkt på Ron Pauls valprogram.
På engelska förstås och på Justin Raimondos blogg:

"Ron Paul has some very sensible policies that would appeal to many people but he also has a few insane ones. The craziest one is his desire to go back on the gold standard.

He is right to say the FED - 12 privately owned banks belonging to the bankers - should be closed down. He is right to say that the US Dollar is a fiat currency backed by nothing just like all currencies. But this is most certainly not the answer.

Who would benefit from this? The bankers would because they have most of the known gold stocks and also control most of the production. Known gold stocks total about 2.5 trillion dollars of which the US government does not have a single ounce. The US GDP alone is nearly 11 trillion dollars. To want to back your own currency with something that you do not have any of is insane.

The money system needs to be totally reformed. It is a debt based system that just keeps creating more and more debt and the only way people already in debt can pay their debts back is if yet more debt is created.

The government should control the money supply not the bankers. And usury should be banned. If he starts to really address the money system then Paul will be worth considering."

Kommentar: Ja jag har nog själv funderat lite i samma banor måste jag erkänna. Dvs just på det där med guldmyntfot och BNP och vem som har lagt vantarna på guldreserverna i världen.
Ron Paul citerar troligen från den Österrikiska ekonomiska skolans läroböcker. (austrian school of economics) Mises teorier är bara så gamla att de troligen inte kan tillämpas mera idag på denhär punkten. Link till Mises on Money av Gary North.

Saddamm Hussein sålde olja i euro

Greenspan: "Allt handlade egentligen om oljan". Vi har då serverats"sanningen" om Irak-krigets verkliga underliggande orsak av förra FED chefen Alan Greenspan i dagspressen. Men är det det verkliga motivet till anfallet mot Irak ? Ingalunda !
Presidentkandidat, kongressledamot Ron Paul har hållit flera anföranden där han ser det verkliga motivet vara hotet mot den etablerade dollarhegemonin. Klicka här för att läsa ett tal han höll i kongressen redan den 15.2 2006 rubricerat "The End of Dollar Hegemony "

Ett plock: " Concern for pricing oil only in dollars helps explain our willingness to drop everything and teach Saddam Hussein a lesson for his defiance in demanding Euros for oil. And once again there’s this urgent call for sanctions and threats of force against Iran at the precise time Iran is opening a new oil exchange with all transactions in Euros"

Jag hittade även en video på YouTube som berättar samma sak dvs att hotet mot dollarn var den slutliga orsaken. Sätter in den här :måndag 17 september 2007

Inkomstskatten olaglig i USA ?

Presidentkandidat Ron Paul har i olika tillfällen nämnt att han anser att inkomstskatten inte baserar sig på grundlagen. Många tycks dra på munnen åt detta. Men fakta är fakta. Här har ni ett färskt exempel från det verkliga livet. En advokat från Shreveport, Louisiana berättar sin personliga historia.


Borde dessa frågor debatteras även i de nordiska länderna ?

Panik i England: folk köar för att lyfta sin pengar från banker

Finanskrisen i USA verkar ha landstigit i England. Banken Northern Rock är i kris.

Kunderna har lyft över 2 miljarder pund under fredagen. Banken har enligt uppgift stängt sin internetbank och hänvisar till "tekniska problem".
Resultat = man kan inte flytta ut sina pengar.
Inte ett ord om detta i nyheterna i vårt land.

Se här ITV:s senaste nyhetssändning om krisen.

söndag 16 september 2007

Mellanrapport 16.9 2007: Hur har USA röstat fram till nu ?

En snabbtitt till sidan : http://www.whowouldtheworldelect.com/

UNITED STATES Votes for:
16496 votes for Ron Paul
7435 votes for Barack Obama
2753 votes for Dennis Kucinich
1265 votes for Hillary Clinton
1185 votes for Mike Gravel
691 votes for John Edwards
568 votes for Fred Thompson
522 votes for Rudy Giuliani
395 votes for Mitt Romney
321 votes for John McCain
300 votes for Bill Richardson
215 votes for Joe Biden
150 votes for Mike Huckabee
116 votes for Duncan Hunter
110 votes for Tom Tancredo
68 votes for Chris Dodd
54 votes for Sam Brownback

Kommentar: troligen är läget inte riktigt så bra som det ser ut eftersom en stor del av de mindre insatta och icke-internet-användarna troligen skulle rösta på "den färgade brodern" Barack Obama. Men intressant ändå med Ron Pauls totala överlägsenhet - i ljuset av hur etablissemangsmedian tiger i hela Norden. I varje fall i Sverige - Finland.

Fysikern Lars Silen sakkunnigt om klimatförändringen

Klimatförändringen är en stor ekonomisk fråga för var och en av oss. Vi måste kräva att våra folkvalda politiker inte avsiktligt eller av dumhet smusslar i storindustrin ärenden.
Jag blev mycket glad då jag på lördagsmorgnen öppnade Hufvudstadsbladets insändarsida.
Klippte insändaren till tre skilda bitar. Klicka på bilderna så blir de större och läsbara.Några nya länktips rörande Ron Paul

"Frimarknadsanarkist" tipsar :

1. Gary North skriver om den republikanske presidentkandidaten Ron Paul på lewrockwell.com, och jämför honom med Gandhi. klicka här

Samme frimarknadsanarkist tipsar även :

2. Per Bylund har tidigare skrivit om honom . klicka här

"Bägge artiklarna är mycket läsvärda. Ron Paul bör inte avfärdas (även om jag fortfarande förespråkar att man inte skall rösta)."

lördag 15 september 2007

Ron Paul om ekonomi, monetarism och framtiden

En sammanställning från "the Korelin Economics Report in April". Mer och mer bevis för att ekonomin i USA kommer att krascha stort. Bra sammandrag över situationen just nu.

Om Global warming & Climate Change


En av de mest aktuella politiska frågorna just nu. Vårt lands ledande politiker tycks vara naiva och okritiska då de tror sig plocka poäng genom att ivra för att vi minskar "utsläppen" eftersom det enligt dem finns en koppling mellan mänskliga utsläpp och klimatförändringen. Bullshit säger jag ! det verkar handla mera om det att politikerna nu ser en möjlighet att höja skatterna utan att folk knorrar.
Följaktligen vädrar också kärnkraftsindustrin morgonluft och det planeras nya kraftverk lite varstans i Finland. Från Sideoby till Strömfors.

Även Ron Paul säger i en intervju att man bör ännu vänta med politiska åtgärder vad den påstådda klimatförändringen gäller, eftersom det finns mycket som tyder på att vi inte vet tillräckligt och därmed inte har hela sanningen ännu. (hittade inte linken just nu..)

Jag hittade en artikel i Daily Mail där man konstaterar det allra nyaste på fronten. Solen och ca 1500 år långa uppvärmnings- och avkylningscykler är det som allt handlar om. En helt naturlig process.

"Global warming is a natural event and the effects are not all bad, two respected researchers claimed yesterday.

Authors Dennis Avery and Fred Singer looked at the work of more than 500 scientists and argue that these experts are doubtful the phenomenon is caused by man-made greenhouse gases. Climate change is much more likely to be part of a cycle of warming and cooling that has happened regularly every 1,500 years for the last million years, they say.

And the doom and gloom merchants, who point to the threat to the polar bear from the melting North Pole, are wrong, the authors say."

Läs mera här.

Jag hittade även en skaplig video gjord av en helt vanlig kille med baby i famnen ..där han är kritisk mot det hela och s.a.s. slår huvudet på spiken:

torsdag 13 september 2007

Ron Paul om Federal Reserve

Lyssna och titta i fem minuter så får du en järnranson ekonomisk kunskap. Ron håller sitt anförande inför en kommitté i representanthuset:" Ron Paul from committee floor. House Financial Services Committee. Bernanke present, but not in this video."

söndag 9 september 2007

Inget man ser i de nordiska länderna precis...

Titta hur Kelly på sitt eget lilla vis bidrar med att göra folk medvetna om vilken presidentkandidat är den hon vill stöda. Hon, liksom miljontals andra ungdomar runt om i USA, har valt att frivilligt och utan ersättning hjälpa med Ron Paul´s kampanj. Varför? Ja ungdomarna har själva insett att Ron Paul är den enda som kan råda bot på den katastrofala situation USA hamnat in i och befinner sig i till följd av att neokonservativa kretsar styrt regimen under GWB.Videon får en att fråga om man ens i sin vildaste fantasi kunde tänka sig att någon presidentkandidat eller politiker med sin kampanj kunde få fram ett liknande engagemang bland gräsrötterna och ungdomar här i Norden..? Knappast !

fredag 7 september 2007

Linkar till några andra som gillar Ron Paul

Ministry of Truth
"Ron Paul är en uppfriskande politiker av den enkla anledningen att han är principfast - han röstar efter sina principer"

Henrik Sultan
"Jag vet inte i alla lägen vad man ska tro om Amerikanska politiker men här har ni Ron Paul. Den enda som verkar tycka att det är bättre att försöka lösa konflikter på fredlig väg och inte med lögner och svek för att starta olagliga krig."

Minarkisten
"Mitt ibland alla krigshetsare och homofober i det republikanska partiet finns faktiskt en fantastisk kandidat. Han heter Ron Paul, och har redan i de inledande debatterna kapat åt sig en hel del uppmärksamhet."

Ron Paul vann sms-omröstningen 6.septemberDet börjar bli allt klarare vem som tar hand om det republikanska partiets kandidatur. Sms-omröstningen gjordes strax efter direktsända tv-debatten på torsdag kväll den 6.9 2007.
Källa: therawstory

Situationen i USA just nu....


Inga kommentarer torde behövas. En bild säger mer än tusen ord.

Källa: DeesIllustration.com

Ron Paul i senaste tv-debatt 5.september

Engelska websajten The Truth Seeker: "One of the few American politicians with any integrity, Congressman Ron Paul explains why America should get out Iraq, Afghanistan and the Arabian Peninsula"

Man kan nog bara hålla med ! Vilken vettig människa vore av annan åsikt ?

onsdag 5 september 2007

Maryland Straw Poll: Ron Paul överlägsen


Rösterna har räknats. Slutresultatet indikerar att Ron Paul ytterligare stärker sin ställning som den mest populära kandidaten bland det egna partiets aktiva medlemmar.
Att RP vann Maryland var nog en överraskning för många.

Ron Paul 263 votes - 27.3%
Giuliani 220 votes -22.8%
Thompson 188 votes -19.5%
Mitt Romney - 89 (10%)
John McCain - 54 (6%)
Mike Huckabee - 35 (4%)
Tom Tancredo - 16 (2%)
Sam Brownback - 12 (1%)
Duncan Hunter - 3 (0%)
Write Ins:
New Gingrich - 17 (2%)
Bob Ehrilich - 3 (0%) (Ehrlich is former Republican Governor of MD)
Other - 11 (1%)
Spoiled ballots - 15 (2%) (e.g. voted for more than one candidate)
Total votes cast - 926

söndag 2 september 2007

Ron Paul får stöd från världens alla hörn


Pressen tiger. Inte ett ord om Ron Paul i varken tidningar eller tv. Men presidentkandidaten Ron Pauls frihets- och fredsbudskap sprider sig via internet. Klicka på linkarna till vänster och konstatera själv.
Sökmotorn google ger över 44 miljoner linkar på "Ron Paul"
Se efter här vilken kandidat världen internetsurfare röstat på.