torsdag 30 oktober 2008

Dollarn skall tydligen bort

U.S. Ships 800 Billion "AMEROS" to China, Prepares to De-Monetize U.S. Dollar
Ja dollarn skall bort och den nya "ameron" körs in med släckta lyktor - i varje fall om man skall tro Hal Turner på videon.

U.S. Ships 800 Billion "AMEROS" to China, Prepares to De-Monetize U.S. Dollar:

The US Secretary of the Treasury has informed the China Development Bank that the US has shipped $800 Billion of a new currency called the Amero, which is to be based upon the merging of the economies of The United States, Mexico and Canada into what is termed as The North American Union.

fredag 24 oktober 2008

Vems papegojor ?

Duellerande marionetter ! Bandat den 18.3 2003 i Australien, respektive den 20.3 2003 i Kanada.Vem fattar besluten egentligen ?

Man skulle tro att Australien och Kanada är suveräna stater. Tydligen inte.

Videon visar hur bägga länders statsöverhuvuden läser exakt samma text - ord för ord - understödande den amerikanskledda koalitionens invasion av Irak, våren 2003.

Men vem har skrivet texten? Vem distribuerade den? Vem tvingade dessa marionetter att läsa upp den inför sina respektive parlament? Drottningen av England ? CIA ? Vem styr dessa människor ?

http://www.brasschecktv.com/page/439.html


I was under the impression that Canada and Australia were sovereign countries.

I guess not.

This video shows the heads of both these states reading the same exact statement - word for word - supporting the invasion of Iraq.

Who wrote this thing?

Who distributed it?

Who compelled these obvious puppets to read it?

The Queen? The CIA? Who runs these people.

Note: Canada's Harper was not yet Prime Minister when he made this speech selling out his country for god knows who - but he is now.

torsdag 23 oktober 2008

Intressekonflikt : Moodys & investeringsbankerna

Kriminellt av Moodys att ge AAA-kredistvärdighetsrating åt en rad banker m.fl. trots att Man på Moodys vetat att bankernas balansräkning innehåller luft. En eloge åt Dennis Kucinich.

Vem bestämmer våra bankers kreditvärdighet ? Finns samma konflikter här hos oss ?

onsdag 22 oktober 2008

Är Obama och McCain ens lagligt valbara ?

Uppdaterat:Jag har under en längre tid följt med en del mindre kända skriverier om de två huvudsakliga presidentkandidaterna i USA. Det finns en hel del att läsa om John McCain och den mera troliga sanningen om hans militära karriär: Han orsakade troligen en olycka på ett amerikanskt örlogsfartyg varvid rätt många soldater fick sätta livet till. Han lär även ha svikit både amerikanska ideal och andra krigsfångar under sin tid i Vietnam. Men dessutom lär han vara född i Panama. Är man född utaför USAr är man inte enligt lagen valbar till president. Pressen tiger om detta. Man kan läsa om detta t.ex. på www.rense.com/

Visavi Barack Obama finns det minst lika mycket konstigheter. Muslim, kommunist, homosexuell, hans församlings pastor är öppen rasist, han ljuger om sin födelseort. Hans fru Michelle lär ha haft mycket suspekt för sig och bl.a. uppgett sig hata vita människor.

En stor del av detta torde kunna avskrivas som en del av den smutskastning som alltid tycks förekomma i USA och vara en del av presidentvalskuturen där. Men på senare tid tycks dethär med att Obama ljugit om sin födelseort komma upp på nytt och på nytt. Som det verkar så vore han de fakto vara född i Kenia och därför inte heller vara lagligen valbar till president i USA. Pressen tiger om även detta.

Men däremot tutar pressen ut något helt annat. Här är ett utdrag från det som Hbl redaktören Staffan Brun skrivit om Barack Hussein Obama:

1961 Föds 4 augusti på Hawaii. Föräldrar Barack Obama Sr. från Kenya (svart) och Ann Dunham från Wichita Kansas (vit).
1963
Fadern lämnar familjen.
1967 Modern gifter om sig med Lolo Soetoro från Indonesien. Familjen flyttar till Jakarta.
1971 Återvänder till Hawaii och Punahou high school.
1979 Dimitteras från skolan och flyttar till Occidental College i Los Angeles.
1981 Flyttar till Columbia i New York.
1983 Magister. Arbetar som konsult och investerare bl.a på Business International Corporation i New York.
1985 Direktör för Developing Communities Project i Chicago som på frivillig bas förbättrar förhållandena i nedgångna stadsdelar.
1988 Första resan till släkten i Kenya. Inleder studier vid Harvard.
1991 Juris doktor. Flyttar tillbaka till Chicago. Arbetar för Bill Clintons kampanj.
1992 Gifter sig med hustrun Michelle, som kommer från Chicago.
1993 Arbete som advokat och som lektor i juridik.
1995 Boken Min fader hade en dröm utkommer.
1996 Väljs in i Illinois delstatssenat.
1998 Dottern Malia Ann föds.
2000 Förlorar demokraternas primärval för representanthuset.
2001 Andra dottern Natasha föds.
2002
Håller ett uppmärksammat tal i vilket han går emot Irakkriget.
2004 Väljs in i senaten i Washington. Blir ett av de tunga namnen i demokratiska partiet efter ett bejublat tal på partikonventet i Boston.
2006 Boken Att våga hoppas utkommer.
2007 Meddelar att han ställer upp i presidentvalet.
2008 Nomineras till kandidat på partikonventet i Denver.

Jämför detta med dethär som finns på rense.com:

OBAMA - Admitted:

I was born in Kenya.
I am a Kenya "natural born" citizen.
3. My foreign birth was registered in the State of Hawaii.
4. My father, Barrack Hussein Obama, Sr. admitted Paternity of me.
5. My mother gave birth to me in Mombosa, Kenya.
6. My mother's maiden name is Stanley Ann Dunham a/k/a Ann Dunham.
7. The COLB [Certification of Live Birth] posted on the website
"Fightthesmears.com" is a forgery.
8. I was adopted by a Foreign Citizen.
9. I was adopted by Lolo Soetoro, M.A. a citizen of Indonesia.
10. I was not born in Hawaii.
11. I was not born at the Queens Medical Center in Hawaii.
12. I was not born at Kapi'olani Medical Center for Women and Children in
Hawaii.
13. I was not born in a Hospital in Hawaii.
14. I am a citizen of Indonesia.
15. I never took the "Oath of Allegiance" to regain my U.S. Citizenship status.
16. I am not a "natural born" United States citizen.
17. My date of birth is August 4, 1961.
18. I traveled to Pakistan in 1981 with my Pakistan friends.
19. In 1981, I went to Indonesia on my way to Pakistan.
20. Pakistan was a no travel zone in 1981 for American Citizens.
21. In 1981, Pakistan was not allowing American Citizens to enter
their country.
I traveled on my Indonesian Passport to Pakistan.
23. I renewed my Indonesian Passport on my way to Pakistan.
24. My senior campaign staff is aware I am not a "natural born"
United States Citizen.
25. I am proud of my Kenya Heritage.
26. My relatives have requested changes to the portion of my birth
certificate that identifies my first name.
My relatives have requested changes to the portion of my birth
certificate that identifies my last name.
My relatives have requested changes to the portion of my birth
certificate that identifies my place of birth.
I requested changes to the portion of my birth certificate
that identifies my first name.
I requested changes to the portion of my birth certificate
that identifies my last name.
I requested changes to the portion of my birth certificate
that identifies my place of birth.
The document identified as my Indonesian School record from
Fransiskus Assisi School in Jakarta, Indonesia is genuine.
33. I went to a Judge in Hawaii to have my name changed.
34. I went to a Senator and/or Congressman or other public official
in Hawaii to have my name changed.
35. I had a passport issued to me from the Government of Indonesia.
36. The United States Constitution does not allow for a Person to hold
the office of President of the United States unless that person
is a "natural born" United States citizen.
I am ineligible pursuant to the United States Constitution to serve
as President and/or Vice President of the United States.
I never renounced my citizenship as it relates to my citizenship
to the country of Indonesia.
I never renounced my citizenship as it relates to my citizenship
to the country of Kenya.
40. I am an Attorney who specializes in Constitutional Law.
41. Kenya was a part of the British Colonies at the time of my birth.
42. Kenya did not become its own Republic until 1963.
43. I am not a "Naturalized" United States Citizen.
I obtained $200 Million dollars in campaign funds by fraudulent means.
I cannot produce a "vault" (original) long version of a birth certificate showing my birth in Hawaii.
My "vault" (original) long version birth certificate shows my birth
in Kenya.
The only times I was to a Hospital in Hawaii was for check-ups
or medical treatments for illnesses.
48. Queens Medical Center in Honolulu, Hawaii does not have any record of
my mother, Stanley Ann Dunham (Obama) giving birth to me.
49. Kapi'olani Medical Center for Women and Children in Honolulu, Hawaii
does not have any record of my mother, Stanley Ann Dunham (Obama)
giving birth to me
50. I was born in the Coast Province Hospital in Mombasa, Kenya.
51. I represented on my State Bar application in Illinois that I never used
any other name other than Barack Hussein Obama.
52. I went by the name Barry Soetoro in Indonesia.
53. My Indonesian school records are under the name of Barry Soetoro.
54. I took an Oath to uphold the United States Constitution when admitted to
the State Bar of Illinois to practice Law.
I took an Oath to uphold the United States Constitution when I was Sworn
into my United States Senate Office.
Bli nu sedan klok på detta...valet är om mindre än två veckor.

tisdag 21 oktober 2008

Ett alternativt förslag till penningreform i USA

Denhär idén är självklart nog också tillämpbar i andra länder - speciellt de Nordiska. Men hinder finns på vägen. De som skulle förlora delar av sin nuvarande makt och sitt inflytande skulle troligen försöka hindra en revolutionerande reform av denhär typen.
Denna kallas Monetary Reform Act och hittas via Money Masters hemsidor. Jag postar den första delen av den här nedan. Notera att man rekomenderar att införa 100% kassareserv ch betala bort hela statsskulden samt ger kontrollen över pengarna tillbaka till statsmakten.

Monetary Reform Act - A Summary (in four paragraphs)

This proposed law would require banks to increase their reserves on deposits from the current 10%, to 100%, over a one-year period. This would abolish fractional reserve banking (i.e., money creation by private banks) which depends upon fractional (i.e., partial) reserve lending. To provide the funds for this reserve increase, the US Treasury Department would be authorized to issue new United States Notes (and/or US Note accounts) sufficient in quantity to pay off the entire national debt (and replace all Federal Reserve Notes).

The funds required to pay off the national debt are always closely equivalent to the amount of money the banks have created by engaging in fractional lending because the Fed creates 10% of the money the government needs to finance deficit spending (and uses that newly created money to buy US bonds on the open market), then the banks create the other 90% as loans (as is explained on our FAQ page). Thus the national debt closely tracks the combined total of US Treasury debt held by the Fed (10%) and the amount of money created by private banks (90%).

Because this two-part action (increasing bank reserves to 100% and paying off the entire national debt) adds no net increase to the money supply (the two actions cancel each other in net effect on the money supply), it would cause neither inflation nor deflation, but would result in monetary stability and the end of the boom-bust pattern of US economic activity caused by our current, inherently unstable system.

Thus our entire national debt would be extinguished – thereby dramatically reducing or entirely eliminating the US budget deficit and the need for taxes to pay the $400+ billion interest per year on the national debt - and our economic system would be stabilized, while ending the terrible injustice of private banks being allowed to create over 90% of our money as loans on which they charge us interest. Wealth would cease to be concentrated in fewer and fewer hands as a result of private bank money creation. Thereafter, apart from a regular 3% annual increase (roughly matching population growth), only Congress would have the power to authorize changes in the US money supply - for public use -not private banks increasing only private bankers' wealth.

fredag 17 oktober 2008

Tysk ex-minister varnar för diktatur


THOUGHT FOR THE DAY!

"The interests behind the Bush Administration, such as the CFR, The Trilateral Commission - founded by Brzezinski for David Rockefeller - and the Bilderberger Group, have prepared for and are now moving to implement open world dictatorship within the next five years. They are not fighting against terrorists. They are fighting against citizens."-- Dr. Johannes B. Koeppl, Ph.D., former German defense ministry official and advisor to former NATO Secretary General Manfred Werner

onsdag 15 oktober 2008

Alternativ till statligt stöd till bankerna ?

Finns det alternativ till det som görs överallt i finanskrisens namn ? Enligt massmedia vekar det inte vara så. Men sanningen är en annan. Det finns alternativ. Här har du ett som utarbetats av Richard C Cook:

An entirely new paradigm is needed. This can be provided through dividend-based economics like the Alaska Permanent Fund, the 2008 tax rebate stimulus, and the basic income guarantee (negative income tax) discussed during the 1960s and 1970s.

Following is the “Cook Plan”:

  1. Non-taxable vouchers should be issued at the rate of $1,000 per month per adult and $500 per month per child which may be used for food, housing, fuel, communications media, utilities, and educational services provided at outlets within the U.S. Distribution of vouchers may be delegated to state and local governments.
  2. Vouchers will be deposited by service providers and vendors only in a new network of local chartered savings banks—one for each county in the U.S. Deposits will be made to the bank in the county of the local point-of-sale.
  3. Banks will lend locally at zero-percent interest using voucher deposits as capitalization. The banks may create loans at a 1:10 reserve ratio with borrowers paying administrative fees only. Borrowers must provide a 20% down payment as collateral or purchase default insurance at 2% of the loan principal.
  4. Lending will be made only to business entities, including family or commercial farms, operating from an established location within the county.

This system will create a grassroots “bottom-up” economic infrastructure to parallel the “top-down” Federal Reserve System which is collapsing. Transfers between local savings banks and the banks of the Federal Reserve System will be denominated in U.S. dollars with vouchers redeemed within the banking system.

The system could be implemented within a matter of weeks through seed-money provided by the federal government. It could be replicated by any other nation.

It is requested that readers give this plan the widest possible distribution.

Copyright 2008 by Richard C. Cook

tisdag 14 oktober 2008

Miljarder åt bankirer - skulder åt folket

"The millions of working families of America are now indebted to a few thousand banking families for twice the assessed value of the entire United States. And those banking families obtained that debt against us for the cost of paper, ink and bookkeeping."

--- Sheldon Emory, Billions for the Bankers bring War, Taxes and Debts to the People (The Real Story Of The Money-Control Over America) (Pamphlet, The Lord's Covenant Church, 2008)

Dethär måste ju vara en bra bok misstänker jag - så jag beslöt söka på nätet. Nej inte med google - utan med någon sökmotor som ger mera "olovliga" träffar. Beslöt prova "metacrawler" och fick genast napp. Du kan läsa hela boken här:

http://www.justiceplus.org/bankers.htm

http://sheldonemrylibrary.com/billions%20for%20the%20bankers.pdf


Några plock som hastigast: Vi behöver tillräckligt med pengar, skriver Emry

Adequate money supply needed

An adequate supply of money is indispensable to civilized society. We could forego many other things, but without money industry would grind to a halt, farms would become only self-sustaining units, surplus food would disappear, jobs requiring the work of more than one man or one family would remain undone, shipping and large movement of goods would cease, hungry people would plunder and kill to remain alive, and all government except family or tribe would cease to function.

An overstatement, you say? Not at all. Money is the blood of civilized society, the means of all commercial trade except simple barter. It is the measure and the instrument by which one product is sold and another purchased. Remove money or even reduce the supply below that which is necessary to carry on current levels of trade, and the results are catastrophic.

For an example, we need only look at America's depression of the early 1930's.

Hela pamfletten ÄR LÄSVÄRD ! Plöj igenom den och rapportera gärna vad du tycker.

Han var f.ö. pastor. Du kan lyssna på honom här.

söndag 12 oktober 2008

Krav på penningpolitisk reform anno 1943Intressant brev från 1943. Plockat från wake up from your slumber.

A very prophetic letter from 1943.

www.scribd.com/doc/6489388/Demand-for-Monetary-Reform-1943-letter

Demand for Monetary Reform: 1943 letter

"...This has led to the gradual rise of a form of national, international and supra- national power, dominating through its monopolisaton of the National social credit all the basic creative activities of mankind. Thus, in this as in other countries, it has become impossible to obtain publication in the press, or to broadcast on the radio, the truth concerning this economic enslavement which holds the peoples of the world in thrall."

"...But the real danger, well understood in every preceding era of history, is the undermining of all lawfully constituted authority by the creation and destruction of money carried on in secret for private gain and the acquisition of power."

"...But the issue and destruction of money by the money-lender is not a service, but a weapon which can be and has been used to perpetuate poverty amidst abundance, which renders individuals and nations powerless to protect themselves, and which may even be perverted to serve vast designs for the complete subjugation of the human race to tyranny, exploitation and the powers of darkness and evil."

www.scribd.com/doc/6489388/Demand-for-Monetary-Reform-1943-letter

Ron Paul om dagsläget

"Ron Paul Rescue Plan is not good" 10/10/08


lördag 11 oktober 2008

Jim Rogers: Inflationary Holocaust

"Om du varje vecka i flera års tid frågat mig om min åsikt om ekonomins utveckling - och om precis allt jag sagt visat sig vara fel. Skulle du fortfarande fråga mig om råd ?" Dethär frågar sig
Jim Rogers som undrar varför media fortfarande tror att Ben Bernanke och Henry Paulson har de rätta svaren.

Legendary investor Jim Rogers warned during a CNBC interview this morning that global central banks are creating the environment for an inflationary holocaust by their ceaseless overprinting of currency, a measure that isn’t even successful in stabilizing the stock market.

Rogers said that the only solution to the market crisis was to let failing banks and speculators go bankrupt and stop pumping endless amounts of liquidity into the system, labeling it outrageous that responsible investors and taxpayers are being made to bail out crooks on Wall Street.

onsdag 8 oktober 2008

Vad kunde göras för att bli av med problemen vi har idag

Jag deltar som känt också som skribent på olika diskussionsforum ute på nätet. Här är en kort grej jag skrev idag. Tänkte den kunde ha mera allmänt intresse så jag postar den här på bloggen.

Nils frågar sig:
Jag tillhör dem som är frustrerad över de skadliga effekter som vårt penningsystem har på våra liv, vårt samhälle och vår miljö. Frågan som jag ställer mig är om vi kan göra något åt det? (..frågan är länge men förkortad av mig)

Mitt svar:

Som jag ser det är läget ganska hopplöst just nu. Hopplöst eftersom alla radikala ändringar i de samhällsekonomiska spelreglerna, hur bra de än må låta - i praktiken måste gå de formella vägen via regering och riksdag.

Vet inte så noga hur läget är i Sverige men här i Finland verkar precis alla etablerade politiska partier äta ur handen på dem som finansierar dem. Alla som kommit upp i rang inom politiken verkar kämpa för sina och partikamraternas uppnådda fördelar genom att försöka bibehålla status quo till varje pris. I ett skede trodde jag att De Gröna hade civilkurage nog att inte sälja sin själ för en plats i solen (läs regeringen) - men så skedde trots allt.
Arbetsminister Tarja Crohnberg (grön) har t.ex. efter att ha blivit utnämnd - inte med ett ord tagit upp frågan om medborgarlön. Den frågan var mycket central under valdebatten strax innan förra riksadagsvalet. Alla radikala initiativ verkar ha vingklippts av egen självcensur.
Kärnkraftsfrågan var även den något av en tröskelfråga som i det tysta såldes för samma regeringsplats.

Man kan under inga omständigheter ens tänka sig ett något av de nuvarande politiska partierna skulle komma med något så radikalt som en finans-, penning- eller bankreform av den typen "monetary reform" utgör ute i världen på olika sajter på internet.

Det enda alternativet blir nog att starta en helt ny politisk folkrörelse som för fram ett solklart budskap om det ruttna i hur pengar i dagens banksystem skapas ur tomma intet mot både ränta, undervärderad säkerhet trots obefintligt kapitaltäckningsgrad.

Folket borde även tipsas om att centralbanksfunktionen kunde skötas av statsmakten som en "public utility" - som allmännyttig offentlig service.

Folket borde tipsas om statskulden är onödig. Om att de internationella parasiterna som tappar allal västliga samhällen på energi/blod genom statskuldsmekanismen.

Folket borde tipsas om att det är statsmaktens skyldighet att se till att folket har tillräckligt med behövliga betalningsmedel och att dessa inte behöver lånas ut i samhället av banker.

Statsmakten kan genom att själv skapa sina pengar och krediter spendera pengarna ut i samhället genom utbyggnad av infrastruktur samt genom medborgarlön/nationaldividend och även direkta stöd till företag. Det finns fungerande kontrollfunktioner som eliminerar risken för inflation.

Jag kan inte tro att någon förnuftig människa inför dessa fakta INTE skulle tycka att dagens system är åt skogen.

Jag är säker på att en svensk väljare mycket väl skulle kunna välja att GE sin röst till ett alternativt parti - kalla det t.ex. "Ekonomidemokraterna"

Det formligen vimlar av olika "monetary reform teorier" på nätet. Sök på: Richard C Cook, Ellen Brown, Steven Zarlenga, Connie Fogal, Anne Bancroft, New Zealand Democrats for Social Credit, Manasse Sogaware.

Tankar om Pengar

Hallå där !Glöm inte att kolla bloggen som heter "Tankar om pengar"

http://blogg.aftonbladet.se/11316/

Lyft pengarna från banken den 16.oktober


Ja hur är det egentligen - borde man understöda dethär projektet? Vad tycker du? Borde vi alla ställa oss bakom ett dylikt försök att bidra till att det nuvarande banksystemet kraschar ?
Enligt min mening är banksystemet idag uppbyggt för att flytta pengar och egendom till de allra rikaste som har mer än de behöver. Det handlar om utsugning av 95% för att göra 5 % av medborgarna om möjligt ännu rikare.

Som jag ser det finns det ingen anledning att tveka.

Alla till banken den 16.10 och lyft allt som finns !

Om inte annat så kan man ju ta det som ett litet experiment...

Ifall en dylik manöver av "civil olydnad" eller kalla det civilkurage verkligen leder till problem för banksektorn så är det ju ett bevis på att systemet är uppbyggt på en bluff.

Kraschar allt så måste det byggas upp på nytt. Och då hoppeligen enligt en modell som har lite mera ekonomisk demokrati inbyggt. Men å andra sidan tvivlar jag att det alls blir bättre. Varför tror jag det ? Ja därför att samma finanselit som upprätthållit dagens utsugningssystem troligen sitter kvar vid spakarna och pressar fram något som i första hand gagnar dem själva.

Som att ha räven att bevaka hönshuset. Eller som finnarna säger "att ha getabocken att bevaka kållandet". Nej kraschar systement så skall gubbarna köras ut och doppas i tjära och rullas i fjädrar och jagas ut i periferin där de inte ställer till mer skada.

Smoking Mirrors har en bra text
om dethär:
You can’t solve the problem of the troll under the bridge as long as the troll remains under the bridge. It may be that you can drive the troll away. You can maroon the troll. You can imprison the troll and you can kill the troll. You have to do something about the troll or your problem continues. You cannot go to the troll for the solution to the problem of the troll; as is presently the process being employed.


Men till saken - här ovan har du medborgarrörelsens kallelse. Klicka på bilden.

tisdag 7 oktober 2008

Modern Money Mecanics

Ett plock från nya zeitgeistmovie addendum om hur pengarna skapas i USA - och i Sverige, Finland..tja..överallt.

söndag 5 oktober 2008

Mera nyheter du inte hör på tv...om krisen i USA.

Zeitgeist - Addendum (fortsättningsdel)

Synnerligen intressant - det bästa man kan se på i dessa spännande tider.

The new Zeitgeist Film has just been released!

Please watch online for free http://www.zeitgeistmovie.com/

It offers a window of hope for real social change. It gives real tangible solutions that can transform us from our current debt based monetary system into a innovative technology driven, resourced based system of abundance, sustainability and individual freedom.
If you are tired as I am of the artificial institutions of power that have enslaved and impoversed of the worlds populations and truly want to see our planet live in peace as well as witness a true renaissance of innovation and ingenuity, help break the matrix, please pass on the message.
please also see...

http://www.thevenusproject.com/

lördag 4 oktober 2008

Ravi Batra och PROUT

Lyssna på denna otroliga man- Ravi Batra. Läs om PROUT. Prout i Sverige. Man hittar även termen ekonomisk demokrati:

Economic Democracy
Political democracy and economic democracy are mutually inclusive. PROUT advocates economic democracy based on local economic planning, cooperatively managed businesses, local governmental control of natural resources and key industries, and socially agreed upon limits on the individual accumulation of wealth. By decentralizing the economy and making sure decision-making is in the hands of local people, we can ensure the adequate availability of food, shelter, clothing, health care and education for all.

A decentralized economy can better ensure that the ecological systems of the earth are not exploited beyond their capacity to renew themselves. Environmental stewardship is a requisite for people who are dependent upon these systems for their own survival and well-being.

Ravi Batra på video om den omedelbara framtiden :
http://www.youtube.com/watch?v=hvC7lbNmFLQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=anfwy9diy94&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=9sJBT7iwH5g&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=N8VgJ_TGyi0&feature=related

fredag 3 oktober 2008

JAK: Finansiell kris – är någon förvånad?

JAK-medlemsbank är min favoritbank. Man skulle gärna bidra till att vi får en likadan hit till Finland. Här är ett plock från deras hemsida:

Finansiell kris – är någon förvånad?

Ännu en finansiell kris sveper över världen. Bankerna i USA har gjort detsamma som bankerna i Sverige gjorde i början av 90-talet, lånat ut pengar som inte finns mot tveksamma säkerheter.

Läs mer.

Han hade rätt !"If the American people ever allow PRIVATE banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks will deprive The People of all property until their children wake-up HOMELESS on the continent their fathers conquered. The issuing power should be taken from the banks and restored to The People, to whom it properly belongs". ---

Thomas Jefferson

25 jättenyheter som etablerade massmedia tiger om

Här har du en lång förteckning över viktiga nyheter från 2008 som media valt att inte berätta om. Du hittar listan här. Du kan läsa mera om detta www.globalresearch.ca

torsdag 2 oktober 2008

Paulson bailout: Handlar det egentligen om utpressning ?

Så verkar det. Kanske det är så att Kina m.fl. andra stora kreditorer kräver att USA tar tillbaka de usla amerikanska skuldsedlarna som diverse "jobbare" lögnaktigt förmedlat ut i världen som paketerade bostadslån med god avkastning. Om inte paketet blir av - kan Kina t.ex. hota med att sälja en del av sin dollarreserv varvid dollarn devalveras typ "finansiell tsunami" ?

The Real Reason For The Bailout - Buying Foreign Debthttp://dotconnectoruk.blogspot.com/2008/10/real-reason-for-bailout-buying-foreign.html

Konkurs bättre än nödhjälp

Jeffrey A. Miron en av Harvards mera kända ekonomister skriver att ett konkursförfarande nog är bättre än att dela ut nödhjälp.

Commentary: Bankruptcy, not bailout, is the right answer

Bankruptcy does not mean the company disappears; it is just owned by someone new (as has occurred with several airlines). Bankruptcy punishes those who took excessive risks while preserving those aspects of a businesses that remain profitable.

In contrast, a bailout transfers enormous wealth from taxpayers to those who knowingly engaged in risky subprime lending. Thus, the bailout encourages companies to take large, imprudent risks and count on getting bailed out by government. This "moral hazard" generates enormous distortions in an economy's allocation of its financial resources.

Thoughtful advocates of the bailout might concede this perspective, but they argue that a bailout is necessary to prevent economic collapse. According to this view, lenders are not making loans, even for worthy projects, because they cannot get capital. This view has a grain of truth; if the bailout does not occur, more bankruptcies are possible and credit conditions may worsen for a time.

Talk of Armageddon, however, is ridiculous scare-mongering. If financial institutions cannot make productive loans, a profit opportunity exists for someone else. This might not happen instantly, but it will happen.

Så här lät Bush år 2002

Dags att fundera på vems bostadspolitik som till stora delar är orsaken till den finansiella krisen just nu fyra år senare. 5,5 miljoner nya bostadsägare - varav de flesta torde ha förlorat både huset i skrivande stund. Bankerna tilläts med andra skapa miljardvis med ny kredit och den sk Bostadsbubblan skapades. (housing bubble)


onsdag 1 oktober 2008

Vem vågar köpa Amerikanska statens skuldpapper

Paul Craig Roberts frågar sig här i artikeln om Paulsons så omtalade och av pressen beljublade finansiella nödpaket sist och slutligen verkligen hjälper något.

Frågan är ju trots allt om någon alls vågar köpa amerikanernas skuldpapper då läget är som det är nu?
Vill kineser och saudier placera sina handelsöverskottspengar i usla US-dollar vars värde med säkerhet kommer att sjunka ytterligare.

The bailout of the US financial system is entirely dependent on the willingness of the Chinese, Saudis, and other foreigners to use their trade surpluses with the US to purchase the US Treasury instruments that must be sold in order to raise the money for Bush’s bailout of the financial institutions.

The bailout of the US government’s budget has been going on for years, and it takes place every time the US Treasury holds an auction of new American debt. But now the bailout by foreigners of the US government is starting to turn into much larger sums that carry much higher risks.

Last week the Financial Times reported that Peer Steinbruck, the Finance Minister of Germany, said that the American financial crisis was “a fundamental rupture” and that “the US will lose its status as the superpower of the world financial system.”

Ren skär lögn: Sparpengarna är trygga

"Sparpengarna trygga" rubricerar Hufvudstadsbladet, den enda svenskpråkiga blaskan med rikspridning här i landet Finland. Just joo - "Trygga", - i röven heller, tänker jag för mej själv.

Ja, men varför är jag så kritisk- staten garanterar ju trots allt kontosaldot upp till 25.000 euro...? Hbl fortsätter:
I Finland är insättningsgarantin 25 000 euro. Det är upp till den summan Garantifonden garanterar att sparare i finländska banker får tillbaka sina pengar också ifall det värsta skulle ske

Min kritiska inställning baserar sig på inflationen, som trots statsmaktens garantier om att den är "minimal och under kontroll" typ högst 4-5 % - i praktiken är minst det dubbla. Det råkar bara vara så att det ligger i statsmaktens intresse att undervärdera inflationen eftersom de sanna och riktiga uppgifterna skulle leda till ...

A. att regeringen förlorade ansiktet eftersom detta har låtits ske under deras vakttur.

B. att diverse mycket större inflationskorrigeringar måste göras - vilket i sin tur skulle leda till allt högre kostnader för statsmakten.

Därav föredrar man att missleda oss. Men var och en som betalar elräkningar, tankar bilen, värmer sitt varmvatten och sitt hus, köper mat eller betalar hyra - vet bättre.

Den verkliga inflationen är i storleksordningen 10-12 % - enligt min gissning. I USA är den närmare 15% om inte mer.

Inflationen är en dold skatt, säger kongressledamoten Ron Paul och kallar den "inflationsskatt" och den håller på att eliminera medelklassens besparingar.

Hur som helst så finns det inga skäl att bejubla över regeringens garanteringar om att sparpengarna vore trygga. Var och en kan räkna ut hur mycket mindra man kan köpa för dem
för varje år som går. Var och en inser nog hur ens köpkraft undermineras trots allt skitsnack om det motsatta.

Dennis Kucinich on finanskrisen

[Tack för tipset - du vet vem.]

Här har vi en av de bättre skriverierna gällande finanskrisen i USA och orsakerna därtill. Jag hoppas ni klarar av engelskan. Dennis Kucinich var f.ö. även bloggaren Mikael Wälivaaras favorit på UUAA-radio.
Hur som helst så för Kucinich i många fall en mera radikal reform politik än Ron Paul. Men eftersom Kucinich var så chanslös i valet valde jag att stöda och föra fram Ron Paul. Bägge herrar har f.ö. samarbetat en hel del i kongressen.

Här har du en del av det Kucinich skriver:

Here is a very quick explanation of the $700 billion bailout within the
context of the mechanics of our monetary and banking system:

The taxpayers loan money to the banks. But the taxpayers do not have the
money. So we have to borrow it from the banks to give it back to the banks.
But the banks do not have the money to loan to the government. So they
create it into existence (through a mechanism called fractional reserve) and
then loan it to us, at interest, so we can then give it back to them.

Confused?

This is the system. This is the standard mechanism used to expand the money
supply on a daily basis not a special one designed only for the "$700
billion" transaction. People will explain this to you in many different
ways, but this is what it comes down to.

The banks needed Congress' approval. Of course in this topsy turvy world, it
is the banks which set the terms of the money they are borrowing from the
taxpayers. And what do we get for this transaction? Long term debt
enslavement of our country. We get to pay back to the banks trillions of
dollars ($700 billion with compounded interest) and the banks give us their
bad debt which they cull from everywhere in the world.

Who could turn down a deal like this? I did.

The globalization of the debt puts the United States in the position that in
order to repay the money that we borrow from the banks (for the banks) we
could be forced to accept International Monetary Fund dictates which involve
cutting health, social security benefits and all other social spending in
addition to reducing wages and exploiting our natural resources. This
inevitably leads to a loss of economic, social and political freedom.

Under the failed $700 billion bailout plan, Wall Street's profits are Wall
Street's profits and Wall Street's losses are the taxpayers' losses. Profits
are capitalized. Losses are socialized.

We are at a teachable moment on matters of money and finance. In the coming
days and weeks, I will share with you thoughts about what can be done to
take us not just in a new direction, but in a new direction which is just.

Thank you,


Dennis
www.Kucinich.us
216-252-9000 877-933-6647

PS Watch the 47 minute 'Money as Debt' animated documentary in

http://video.google.com/videoplay?docid=-9050474362583451279

. This is a useful, though by no means definitive, introduction to the topic
of debt and the monetary system. Let me know what you think.