söndag 28 december 2008

Koldioxiden påverkar inte klimatet

Plockat från Nya-Politiken.biz

Koldioxiden påverkar inte klimatet

Det finns inget samband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar. Uppvärmningen under 1900-talet ger inte anledning till oro, oavsett orsakerna. Den klimatpolitik som bygger på FN:s klimatpanel riskerar att drabba de fattiga mycket hårt. Det skriver Lars Bern och 20 professorer och docenter i naturvetenskapliga ämnen.

FN:s klimatpanel IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, bildades 1988 med direktivet att sammanställa forskningsrapporter rörande människans inverkan på klimatet. IPCC:s syfte är att granska och sammanfatta vetenskaplig information som är relevant för mänskligt orsakad klimatförändring, inverkan av sådan klimatförändring samt alternativ för anpassning och åtgärder.

Perspektivet har gjort att man koncentrerat arbetet på en växthuseffekt orsakad av mänskliga utsläpp av växthusgaser som koldioxid, metan och lustgas. Denna inskränkning innebär att man inte tillräckligt uppmärksammat andra klimatpåverkande faktorer som exempelvis solmagnetismens inverkan på molnighet och havsströmmars variationer. Vi menar att det saknas belägg för att de klimatförändringar som kunnat observeras inte huvudsakligen har naturliga orsaker.

IPCC:s scenarier över hur man tror klimatet kommer att utvecklas bygger på datormodeller. Ett scenario är ingen prognos utan något som kan inträffa om vissa mänskliga aktiviteter utvecklas som väntat. Modellerna är konstruerade så att måttligt förhöjda halter av koldioxid i atmosfären ger upphov till en avsevärd uppvärmning. Med scenarierna som underlag har man sedan utfärdat och utfärdar larmrapporter.

Läs hela artikeln.

Ursprunglig källa:Newsmill.se, 18.12.2008 Lars Berntisdag 23 december 2008

Where is MY bailout ?...Volvo och Saab tycks ha fått en del. Vi andra väntar på vår andel. Kanske den kommer senare som national dividend eller medborgarlön då beslutfattarna inser att det inte var rätt väg att kapitalisera varken banker eller industri - utan att man borde låta pengarna gå via medborgara till handelsmännen och småningom uppåt mot det tillverkande industrin och slutligen till en deposition i banksystemet. Varför göra det hela bakvänt. På engelska heter lösningen" TRICKLE UP ECONOMICS"...

American Monetary Act

En kort video som säger en hel del..

onsdag 17 december 2008

Bankerna och Skuldnätet

"Bankerna och skuldnätet" - nu leveransklar!

http://www.anarchos.se/

Bankerna och skuldnätet Kan vi ge ut en bok som ligger mer rätt i tiden än denna, när vi denna höst bland annat har fått bevittna den totala kollapsen av USA:s sjätte största bank, Washington Mutual, en gigantisk ekonomisk räddningsinsats av USA:s kongress till ett värde av hittills nästan ofattbara 3,2 biljoner dollar (22 biljoner kronor) och börsras både i USA och Sverige och övriga världen som för tankarna till inledningen av 1930-talets depression? Om man dessutom sätter likhetstecken mellan potentiell grundläggande samhällsförändring och fara, så vågar vi på Anarchos förlag nominera vår nya bok "Bankerna och skuldnätet" till vår mest revolutionära hittills.
Författaren Ellen Hodgson Brown räds inte att peka ut de uppseendeväckande och bedrägliga förhållanden och problem som ligger till grund för det globala ekonomiska system som håller majoriteten av världens befolkning och stater i ett förlamande och förslavande skuldgrepp. Om du undrar varför de gällande ekonomiska systemen inte kan lösa världens problem, så hittar du svaret i denna bok. Brown ger en briljant genomgång av hur de privata internationella bankirerna tog över makten på planeten och vad vi nu kan göra åt det, framlagt och förklarat på ett sätt som alla kan förstå. Den svenska översättningen innehåller ett specialskrivet förord av författaren om Sveriges roll i detta globala skuldnätsvävande. Läs mer om och beställ boken här!

Tyskland - Irak

Varför ville de allierade förklara krig mot Tyskland och omintetgöra landet då 1939? Och varför ville Israel att USA skulle anfalla och omintetgöra Irak 2003 ?

Här har du Karl Schwarz artikel - som egentligen handlar om skokastaren som blev kändis. Men Schwarz kommer in på krigsförklaringarnas märkliga likheter då han diskuterat med en irakisk ingeniör:

I asked this Iraqi Christian what Iraq was like under Saddam. He informed me that the people were happy, gainfully employed for the most part and things were just fine before Bush and Blair appeared with their lies and ruined a nation that was building a future for its own people with its own oil and gas wealth. As he stated, as long as people left Saddam alone he left the people alone.
(...)

I have written on this before and provided a 1991 comment made by a Zionist Jew Neocon as to why Iraq had to be destroyed. Please pay attention to the words of Edward Luttwak, a known Zionist Jew hardliner who pushes to have any such nations (Iraq and Iran) destroyed.

"Saddam is not like the Saudi Princes who spend the bulk of their lives outside of their country, and who fritter away the Kingdom's oil profits on prostitutes and bottles of champagne in Paris. No, Saddam is building railways! Creating electrical networks! Highways and other important elements of a serious State infrastructure! After eights years of war against the Iranian regime of Khomeini, he desperately needs to demobilize his Republican Guard, which incorporates so many of this technical elite, in order to rebuild the war-devastated country. These people are his technicians, his engineers. If they are put to work in the way Saddam wishes, they will rapidly make Iraq the most advanced power in the region, and we cannot allow this to happen.

That sounds very much like the reasoning behind why we entered World War I. Germany was building into an economic force that the UK and France did not want to see happen. Certain US parties were involved in helping Germany to build into a military threat in Europe. That also sounds like Baker's comment in Der Spiegel as to why we engaged in World War II as well, as an economic preventative measure."

Preventiv ekonomisk krigföring med andra ord. Man anser sig inte kunna tolerera det att först Tyskland och nu då Irak - blev för mäktiga ekonomiskt sett. Och det handlar ju om anglo-sionistiska kretsar. Inte för att anglofilerna kunde tolerera det heller att Nya Kolonierna i Amerika hade räntefria pengar på 1770-talet. Då blev det krig på direkten - fram till 1789.

lördag 13 december 2008

30.000 vetenskapsmän anklagar Al Gore fö lögner

Al Gore sued by over 30.000 Scientists for fraud.
Och alla landets politiska partier skriker i kapp...global warming. Vakna upp idioter !

tisdag 9 december 2008

Finanspolitik enligt Bibeln

Det finns en del intressanta rader i Bibeln - intressanta speciellt för oss som försöker begripa oss på finanspolitik och de obegripliga ekonomiska premisser som tydligen fastslagits som status quo.

Slå upp Bibeln - gamla testamentet. Sök upp femte moseboken. Kapitel 15 och 23. Här är några synnerligen plock från dessa:
Du skall inte ta ränta av din broder, varken på pengar, livsmedel eller på något annat som man kan ta ränta på. 20 Av en utlänning får du ta ränta, men du skall inte ta ränta av din broder, för att HERREN, din Gud, må välsigna dig i allt vad du företar dig i det land dit du nu kommer för att ta det i besittning" (5 Mos23:19-21)
Varje långivare som lånat ut något åt sin nästa, skall då efterskänka sin fordran. Han får inte utkräva skulder av sin nästa och sin broder, ty ett HERRENS friår har utlysts. 3 En utlänning må du kräva, men om du har något att fordra av din broder skall du efterskänka det. (5 Mos15:3-6)

"Israels barn" skall alltså låna pengar utan ränta till sina egna - men med ränta till alla andra, samt ta alla länder dit de kommer - i sin besittning genom denna fientliga räntepolitik.

Och vad är resultatet då vi sitter med facit på hand år 2008: Varför är alla nationer, utom några få, skuldsatta upp till öronen? Och vem eller vilka kretsar utgör borgenärerna ? Varför har politikerna i alla nationer gått med på att delegera utgivningen av nya pengar till den privatägda banksektorn ? När har detta skett och under vilka påtryckningsmetoder? Vad t.ex. Finlands skuldsättning beträffar består borgenärerna av en lång räcka internationella banker som kontrolleras av de som själva kallar sig det utvalda folket - trots att det bara handlar om religion.

Rovlångivning eller som det heter på engelska: "predatory lending" - verkar vara den verkliga orsaken till finanskrisen som breder ut sig som bäst. Varför går vi med på detta ?

Svaret är att vi ju nog inte alls gått med på det här - eftersom ingen ens frågat oss om det passar oss att låta en liten självutvald klick trolla fram pengar (kredit) och kräva alla på återbetalning med ränta.

Våra politiker skulle nog inte sitta länge kvar om dethär vore en valfråga inför riksdagsvalet !

Det mest förfärande är att nu då diverse nationer hamnat i trångmål till följd av denna rovlångivning både från privatabanker, Världsbanken och IMF - så vad gör man om inte lånar mer av samma institutioner.

I USA lånar statsmakten som bäst nu av bankerna mot ränta - för att sedan ge pengarna till dessa samma banker. Och vad gör bankerna med pengarna ? Jo, sitter på dem, delar ut dem till sin högsta ledning som bonus - samt köper upp mindre banker. Och lånet lägger man till statsskulden - som på några månader vuxit med biljoner.

fredag 5 december 2008

Lokalvaluta även i Milwaukee,

Även i Wisconsin,USA tycks det finnas planer på en lokalvaluta. Enligt artikeln på "signs of the times" är det troligt att folk i Milwaukee trycker upp egna pengar - och helt lagligt. Dessutom lär det redan nu finnas runt tvåtusen lokala valutor i användning runt omi världen:
It's not a new concept - experts estimate there are at least 2,000 local currencies all over the world - but it is a practice that tends to burgeon during economic downturns. During the Great Depression, scores of communities relied on their own currencies.

And it's completely legal.

As long as communities don't create coins, or print bills that resemble federal dollars, organizations are free to produce their own greenbacks - and they'd don't even have to be green.

Solidar på Gotland ?

Stötte på intressant läsning på svenska samt långtgående planer för lokalvaluta och basinkomst på Gotland: solidar!
Texten har hänvisningar till Silvio Gesell och Rudolf Steiner. En dam som heter Åsa Brandberg verkar vara eldsjälen bakom det hela:

Åsa Brandberg,
ordförande i Föreningen Basinkomst,
Tel 08-722 36 14
E-post nypeng@hotmail.com

Vad handlar det om :

SOLIDARSYSTEMET MED VALUTAN SOLIDAR

Solidarsystemet är ett förslag till ekologisk-ekonomisk lösning, bland annat ägnat till att stävja ofrivillig inflyttning till städerna. Man kan se systemet som ett vapenlöst civilförsvar för att skydda jordens biosfär, avskaffa fattigdomen och i längden ge alla en varaktig fred. Om pengarna ska kunna avspegla energin i form av varor och tjänster på en marknad, så behöver vi två slags konton; ett så kallat handelskonto där en startsumma och alla inkomster löper in. På handelskontona minskar alla summor gradvis. Men de försvunna pengarna återförs elektroniskt nästa morgon till deltagarnas så kallade baskonton som ny basinkomst, alltid lika fördelad till alla deltagarna i en solidarregion. Basinkomsten kan bara sparas orörd, eftersom envägs spärrar förhindrar insättning på baskontona. Att låta sin basinkomst samlas orörd är därför det enda sättet att spara solidarer.

Systemet är självfinansierande, och det befriar samhället från en skattekarusell som idag drivs upp av räntekostnader till bankväsendet och den påföljande penningspekulationen.

Solidarsystemets basinkomst löper in hela livet och kan enligt beräkningar ge en dräglig levnadsstandard på grund av den kostnadseffektiva samhällsekonomi som följer.

Kombinationen av de båda kontona får mängden bytesmedel att ständigt anpassas till verkliga värden som köps och säljs. Man uppnår då en stabil konjunktur utan skuldbubblor, eftersom systemet har en konstruktion som inte medger lån och som därmed är skuldfritt.

När man använder sin basinkomst för att betala, går betalningen in på säljarens handelskonto där alla summor gradvis upphör. Nästa morgon återuppstår de försvunna pengarna som ny basinkomst, alltid lika fördelade till alla deltagarna – och enligt omröstningar på den "gemensamma kassans" baskonton. Kassan har bara baskonton för gemensam upphandling.


Ett ytterligare plock ur texten:

Ett mänskligare samhälle

Empatin i samhället ökar när stress och ekonomisk ångest avtar. I solidarsystemet tvingas ingen att arbeta, men systemet öppnar för frivilligt arbete och altruism, inte minst genom att människor efter hand befrias från girighet, bristtänkande, och en diffus ångest som orsakas av vårt nuvarande skuldskapande system som är byggt på krediter.

I snitt 40 % av dagens svenska konsumtionspriser består av företagens inbakade räntekostnader. Ref. 7 och 15. Dessa osynliga utgifter upphör i ett kreditlöst system. Därför kan en livslång basinkomst finansieras utan omvägen via skatter och bidrag. Då slipper vi inte bara administrationskostnaderna, utan också en rad andra kostnader som följer på rundgången av skattepengar som passerar bankerna i varv på varv medan ränta läggs på ränta. I stället för ringdansen av bidrag och regleringar via skatterna kan man själv bestämma när och hur man vill använda sin basinkomst, naturligtvis inom lagens gränser och solidarsystemets elektroniska ramar. Även ekobrott upphör i en ekonomi där man inte kan samla upp pengar som är ute på marknaden.

Man behöver inte vara solidarisk för att gå med i systemet. Men det ger en frihet att solidarisera sig med dem som idag slås ut. Världens fattigdom kan rätt och slätt avskaffas genom att man byter ut vårt utslagningssystem mot ett balanserat ekonomiskt system med nollränta.
Jag hoppas du tar dej tid att kolla Åsa Brandbergs idéer. Jag hittade henne först på Ellen Browns www.webofdebt.com där Åsa deltagit i diskussionen om penningreform.

Crash Course kapitel 20

Har för mig att jag i något skede under hösten 2008 tog upp Chris Martenson och hans kurs i hur man förbereder sig på att framtiden blir ganska annorlunda än den tid vi har bakom oss.
Hela nitton delar kunde betittas med datorn. Sista delen var inte färdig då.

Men nu har Chris Martenson tydligen fått den sista delen till sin The Crash Course färdig. Kapitel 20 kallar han den. Rekommenderar att även du tittar på den. Det handlar om att inse att det är mycket troligt att ekonomin på flera håll kommer att krasha inom ett antal år. Kanske inte nödvändigtvis i första skedet här hos oss - men det är trots allt bra att ta sig e funderare.

Säkert är dock att det ständiga kravet på ekonomisk tillväxt blir allt mera omöjligt för varje år som går. Samtidigt tryter naturresurserna och det blir allt dyrare att komma åt metaller och annat. Summan blir troligen nog den att ekonomin på de flesta håll kommer att krympa. Chris Martenson frågar sig och oss - borde vi på något vis förbereda oss på det som kanske kommer?

torsdag 4 december 2008

Långsamt är bättre


Carl Honoré håller ett fint 20 minuters föredrag om långsamhetens filosofi. Långsamt är hållbart.

http://www.ted.com/index.php/talks/carl_honore_praises_slowness.html


Slowing down in a world built for speed

I definitely think there is something in taking things slow, which is why I will recommend having a watch of this talk by journalist and author Carl Honore, from Ted 2005...

måndag 1 december 2008

Ny svensk blogg som tar fasta på kreditexpansionen

Bloggen kallas: Fractional Reserve Banking

http://sundapengar.bloggagratis.se/

Ett utdrag:

Vad som ar viktigt att förstå ar att en bank lånar inte ut existerande reserver. Den lånar ut nya krediter (pengar) som den själva skapat genom en kontering. Det görs genom att öka skuldsidan och tillgångssidan samtidigt.

Ett normalt bolag kan inte bokföra nya pengar på detta vis da det ar olagligt att själv skapa pengar, sa banken har en särstallning gällande kreditgivning, eller skapandet av skuld. En skuld en bank skapar ar giltigt betalningsmedel universellt medan en privat skuld bara ar gångbar beroende på mottagaren. Bankens skuldgångabarhet har etablerats med ett tvang for betalning av skatt på allt arbete och produktion i samhället vilket indirekt tvingar medborgaren att använda detta monetära fiducium framfor alla andra.

Detta fenomen pekar kritiker pa som essensen for ”Debt slavery eller Debt pionage”, dvs att helt stå utanför detta monetära skuldsystem inte ar ett val da arbete kräver betalning i skuldbevis.