söndag 26 december 2010

Rick Falkvinge: USA styr o ställer i Sverige

http://rickfalkvinge.se/2010/12/25/det-kom-en-julklapp/


Sedan 2006 har vi påstått att datalagring, polismetodutredning, utredningen som ville stänga av folk från nätet (Renforsutredningen), den politiska rättegången och förföljelsen av The Pirate Bay, IPRED och FRA alltihop är del i en större helhet, en sammanhängande helhet som är styrd av amerikanska intressen. Det har låtit konspiratoriskt i överkant. Rentav löjligt. Vi har menat att den amerikanska regeringen jagar på en systematisk nedmontering av medborgarrätter i Europa och på andra platser för att amerikanska företags dominans inte ska riskeras, och då framför allt på upphovsrätts- och patentområdet.

Men plötsligt stod det där i svart på vitt. Så långt att de tjänstemän på Justitiedepartementet som har skrivit själva lagtexten till IPRED, tjänstemän som jag har namngivit och kritiserat, har varit på ambassaden och fått instruktioner.

fredag 17 december 2010

tisdag 23 november 2010

måndag 22 november 2010

Basel II ..Foundation X...?

Video från Stor-Britanniens överhus:

måndag 11 oktober 2010

Några ord om ekonomisk demokrati

Eftersom man nu i egenskap av "partiordförande" råkat få publicitet och blivit intervjuad till höger och vänster, fått läsa märkliga rubriker och rynka på pannan åt sina egna ord i tryck, vill jag gärna komma med några preciseringar.

Vad handlar "ekonomisk demokrati" egentligen om?

Det är frågan om ett brett reformprogram med avsikt att demokratisera den ekonomiska makten.

Det finns en hel räcka olika alternativa reformer som man kan tänka sig leda till en mera demokratisk ekonomistyrning - eller alternativt en mera folkväldesstyrd ekonomi.

I praktiken handlar det om att påminna medborgarna om att privilegiet och ansvaret att skapa pengar och sätta dessa nya pengar i cirkulation urprungligen var en statlig angelägenhet. Därför är det idag många som undrande ställer sig frågan hur i alla fridens namn det blivit så att privatägda vinstinriktade aktiebolag står för 95-99% av en formellt suverän stats penningutgivning?

Vi är många som insett att tidigare generationers politiker gjort att stort misstag då de låtit penningmakten glida staten ur händerna. Idag är läget det att stater och andra offentligträttsliga samfund får stå med mössan i hand och be om lån av dessa privatägda banker. Konstigt. Bankerna är ju trots allt institutioner som staten borde kunna styra över och reglera så att staten inte är svagare eller den part som blir utsugen av penningväxlare och andra låneparasiter?

Slutligen har vi i denna rörelse insett att det är fullt möjligt att reformera dagens västliga "demokratiska" ekonomier så att penningutgivningen återförs till gemensamma händer.

Genom detta blir det med ens möjligt att betala ut medborgarlön, pensioner och bygga allt tänkbart och behövligt som vi har realresurser till. Är det inte märkligt att vi har byggmaterial (trä, sten, sand, cement, stål) , massvis med villiga byggarbetare och maskiner och verktyg att förverkliga vad som helst vi åtar oss ...men vi kan inte bygga för vi saknar något så simpelt som pengar. Pengar - som det inte i praktiken kan råda någon brist på eftersom dagens pengar är dels tryckt papper...och dels enbart bokföring på bankens programvara.

Hur kan vi med andra ord sakna pengar?

Orsaken är den att nya pengar idag skapas enbart mot skuldsättning och av dessa privatägda banker som bara vill göra vinst och som gör det genom att parasitera på hela samhället.

Samhället bör med andra ord antingen ändra på lagstiftningen som bestämmer vad bankerna får och inte får göra - eller så bör samhället ge sig in i bankingleken och visa privatbankerna var skåpet skall stå.
Här avser jag det att kommunal och statlig banking alltid kommer att vara mera konkurrenskraftig eftersom publika samfund inte behöver tänka på att göra vinst. Det räcker nämligen mer än väl om en kommunal bank gör nollresultat.
Folket och hela samhället vinner på detta.

Våra teser till politikerna är med andra ordföljande:

1.Reglera bankverksamheten så att bankerna i praktiken bara får göra det som folk ändå tror bankerna gör.
2. Återta privilegiet och ansvaret att skapa pengar och ge det till stat, stad och kommun.

3.Vårt samhälle kan inte överleva dagens skuldsättning om inte detta görs möjligast snart.


Några ord om föreningen

"Ekonomisk Demokrati Finland rf" - finns egentligen inte alls ännu eftersom alla andra i föreningen bara pratar finska. Föreningen har med andra ord registrerats som Suomen Talousdemokratia ry. Min avsikt är dock den att i sakta mak ordna sakerna så att både föreningen och dess hemsidor blir tvåspråkiga. Våra knappa resurser har inte gjort detta möjligt ännu.

Våra nya hemsidor har följade andress: http://www.talousdemokratia.fi

De gamla hemsidorna hittar du här: http://www.talousdemokratia.webs.com

Min finskspråkiga huvudblogg: http://talousdemokratia.blogspot.com

Dessutom är jag inte den enda som skriver om dessa frågor här i Finland. Föreningen har flera andra aktiva personer. Bland dessa kunde nämnas:

Ville Iivarinens och hans blogg

(flera följer)

Dessutom finns det ett flertal personer utanför föreningen som trots det bidrar med mycket tankar och funderingar åt samma riktning. Vill gärna nämna några:

Jani Laasonens blog

Samassa Veneessä


Kollar du opp någon av dessa finska bloggar eller hemsidor så glöm inte att du t.ex. kan använda google translater och på detta vis få sidan översatt till svenska. Visserligen mycket klumpig svenska ja - men ändå..

söndag 10 oktober 2010

Min Morgon

Min Morgon 7.10 2010

7.15 Demokratisk Ekonomi med Lars Österman

http://areena.yle.fi/video/1339075

lördag 2 oktober 2010

Mike Maloney talar till ryska bankdirektörerhttp://www.wealthcycles.com Mike Maloney was recently invited to speak at the 8th International Banking Forum in Sochi, Russia. The purpose of the conference was for bankers from around the world to meet and discuss the current state of the global economy, the banking system, and strategies for protecting their personal wealth (hence the speaking spot for Mike).

The first morning passed without too much fuss as each speaker gave an introduction and a brief talk on his or her area of expertise. However, by the end of the day...it became obvious that something was definitely wrong. After speaking with many of the attendees, Mike was alarmed to find that practically none of the international bankers understood our present monetary system. Most had no idea how currency is created! Here at wealthcycles.com, we've often wondered exactly how well modern day bankers understand the worldwide predicament that we find ourselves in. Ladies and gentlemen, our worst fears have been confirmed - the lights are on, but there's nobody home.

Mike's presentation on personal protection of wealth changed overnight, into one of basic education on our monetary system. How can anybody take the role of wealth protection (or running an economy!) seriously unless they can see the massive storm that lies ahead?

Whether you are a banker or a baker, a lawyer or a bricklayer...the time to get educated is NOW. We hope you enjoy Mike's frantic effort to awaken the conference from its slumber. It would have been nice for Mike to finish his speech, but perhaps there was a little too much reality on the stage for these Masters Of The Matrix, the Demigods Of Delusion.

onsdag 29 september 2010

Michael Rowbotham: The Grip of Debt ( på video)

Michael Rowbothams bok THE GRIP OF DEBT är något av en bibel bland oss som engagerar oss i den globala penningreformrörelsen. Här kan du äntligen se Rowbotham på video.

Fem delar: 1/5 - 5/5

Del 1.Den som tittar igenom dessa fem videostumpar - begriper säkerligen varför allt fler engagerar sig i dessa frågor. I Finland är det kanske många som just nu efters artiklar i Bbl och Hbl, undrar vad allt dethär med "ekonomisk demokrati" egentligen handlar om...

Här har ni då "svaret" på video - visserligen på engelska.
(men det borde ju inte vara något problem för de flesta)

söndag 26 september 2010

Serge Latouche: flytta långivningen till gemensamma händer


Dagens Hbl /Hufvudstadsbladet har en intressant artikel om professor Serge Latouche och hans bok "Farewell To Growth". Boken kom nyligen ut på finska med titeln "Jäähyväiset Kasvulle" (Farväl till Tillväxten) Tyvärr finns detta inte i Hbls-nätversion.

Latouches pamflett har ett 9-10 punkters program som är synnerligen intressant. Speciell den sista:

10. FLYTTA LÅNGIVNINGEN till gemensamma händer. Den är för viktig för att lämnas till bankerna.

I klarspråk betyder det ju då att "stat och kommun" borde ta handa om långivningen. Och är inte dethär samma sak som det jag själv bloggat om i 3-4 år...

Googla med andra ord "Serge Latouche" ! Jag hittade själv bl.a. detta.

Credit creation is based upon a fractional reserve system – in which money creation is in the hands of private banks through the creation of loans (debt) against a (very small) ratio of bank capital.

The solvency of the main creators of liquidity (banks), are therefore dependent upon continuous expansion of the money supply via new debt (otherwise it becomes impossible to repay the net stock of old debt – hence crisis).

Degrowth would therefore immediately threaten global solvency.

onsdag 22 september 2010

Ekonomisk Demokrati Finland

Vår förening, Suomen Talousdemokratia ry som grundades på hösten 2009 och registrerades i januari 2010, har bestämt sig för att försöka bilda ett nytt parti här i Finland. Orsakerna til dethär är många.

Enbart genom politiska partier har man i praktiken möjlighet att ställa upp i val. Inför valen har de politiska partiernas kandidater tillgång till huvudtidningarnas insändarspalter. Inför valen har de partiernas kandidater möjlighet att framföra sina synpunkter genom olika sökmotorer på internet.

Som läget just nu är i skrivande stund, har föreningen redan samlat in runt 400 understödskort. Det är ju som känt så att varje förening som vill bli ett parti är tvunget att samla in 5000 (femtusen) namnteckningar på dessa små kort av storlek A6. Genom att klicka på linken nedan ser du kortet som det nu ser ut på finska. Tyvärr saknar vi svenskspråkiga kort.

http://www.samassaveneessa.info/kasso/pdf/TD1.pdfIfall du själv är en röstberättigad finländsk medborgare kan även du klicka på linken, printa ut kortet - och sända det till undertecknad med adressen "Suomen Talousdemokratia ry / Österman, Emsalövägen 285, 06950 EMSALÖ "

Ifall du tvekar att skicka kortet vill jag påminna om att du på inget vis varken binder dej eller blir medlem i förening eller parti. Inte eller hamnar du i något register. Vem som helst kan t.o.m samma dag eller samtidigt skriva under olika partikandidaters understödskort.

Det enda man kollar och bryr sig om på Justitieministeriet är att kortens undertecknare verkligen är 18-fyllda röstberättigade medborgare i republiken Finland.

Av förra meningen frmgick det redan - men jag påpekar ännu att när vi samlat in 5000 kort så skickar vi dem till Justitieministeriet och efter att korten kollats och godkänts - blir föreningen Suomen Talousdemokratia ry - ett politiskt parti i Finland. Vi kommer naturligtvis att i svenska sammanhang använda namnet Ekonomisk Demokrati Finland...och hoppas att vårt namn i folkmunnen blir "ekonomidemokraterna".

Vad står vi för då ?

Helt kort:

1. Vi vill ändra penningsystemet från dagens skuldbaserade penningsystem där bankerna har privilegiet att skapa pengar då du eller jag undertecknar vår skuldförbindelse i samband med ett lån. Ja - du förstod det - bankena skapar helt nya pengar varje gång vi lyfter ett lån. Vi anser att detta privilegium bör vara ensamt statens - eller varför inte även kommuners. Historien är full av exempel på olika länders blomstringsperioider - och det visar sig att man under dessa perioder ofta skött penningutgivningen som ett statligt privilegium.

2. Eftersom penningutgivningen idag sköts som vi redogjorde för ovan, inser vi hur enkelt det är att övergå till ett system med basinkomst/grundinkomst/medborgarlön. Inga skatter behöver höjas - tvärtom kan de sänkas rejält.

3. Grundinkomsten möjliggör att vi kan dela det befintliga arbetet mellan flera personer så att alla arbetsvilliga kan jobba med det som de vill. Vi kan därmed förkorta arbetstiden med upp till 50%. Det kan göras genom att vi jobbar 2-3 dagar i veckan eller alternativt 4-5 timmar per dag. Pensionsåldern kan likväl sänkas rejält - för den som vill. Endel av oss vill ju
jobba som tusan - det må dom göra...

4. Statliga pengar leder till att statsskulden småningom kan betalas bort - likaså städers och kommunernas skulder. Vi inser att samhället kan bli skuldfritt genom dessa reformer.

Det finns en hel del andra reformer man kunde kasta fram - men vi sparar dem eftersom landet trots allt är en demokrati där man underhandlar om reformer som dessa. Allt vi vill få fram är faktumet att den penningreform vi förespråkar är en möjlig realitet.

Du kan läsa mera om olika insatta personers åsikter om penningreform här:

http://www.ekonomiskreform.se/

Vi vore synnerligen tacksamma ifall just du ville hjälpa till med att samla in det behövliga understödet vi behöver för att göra det nya partiet till verklighet. (gäller finländska läsare)

Notera även Facebookgrupperna: "paljastetaan rahan valhe" och "talousdemokratia".

tisdag 14 september 2010

Anders Borg avslöjar bankernas penningbluff

http://severkligheten.blogspot.com/2010/09/borg-om-luftpengar.html

http://www.aftonbladet.se/ekonomi/article7776709.ab

Hur ser du risken att du stöter dig med bankerna?

– Väldigt många inom banksektorn inser att det varit osunt att kunna låna ut en miljon i ett villalån medan man bara haft eget kapital som motsvarar några tusenlappar

*

Se verkligheten: "Ajajajaj, det kan ju aldrig gå väl för en politiker som yppar den för folkmassan dolda sanningen.."

torsdag 9 september 2010

Århundradets citat

"If men can create electronic bookkeeping entries representing debt and loan them into circulation, men can surely create electronic bookkeeping entries as a payment and spend them into circulation with no debt. Which do you prefer?"

.

- Gregory K. Soderberg, Rep. Candidate MN. Lt. Gov., 2010

torsdag 2 september 2010

Skapa Pengar Nu !

Visste du att 95% av våra pengar skapas av privata aktörer i form av lån till samhället som sedan återbetalas med ränta? Tanken har varit att om bankerna tillåts skapa pengar för egen vinning så skulle alla gynnas. Men det har inte fungerat! Resultatet har blivit en kasinoekonomi med ständiga finanskriser där ett fåtal berikas på bekostnad av alla andra – ett sorts skuldslaveri!

Istället kan pengar skapas för att direkt tjäna samhället, utan privat vinstmaximering. Det ger en bättre och mer hållbar ekonomi för alla – från individer och företag till hela regioner och länder. Det finns redan goda exempel på banker som arbetar på det här sättet. Låt oss se till att det blir den styrande principen för hela finanssektorn!

Skriv under namninsamlingen för att visa beslutsfattarna att vi med-
borgare vill ha ett bättre ekonomiskt system för människa och miljö!

http://www.skapapengar.nu/


Fråga: Hur är namnlistan kopplad till politiken?

Svar: Att skriva under namninsamlingen gynnar ens egna parti. Frågan om hur pengar skapas skär igenom alla politiska gränser.

Fråga: Varför ska jag skriva under uppropet / namninsamlingen?

Svar: En underskrift innebär att man vill ha ett pengasystem som gynnar alla. En reform av vårt ekonomiska system leder till mer pengar i fickan för gemene man samtidigt som semestertid kan utökas och arbetstiden minska till exempelvis 6 timmars arbetsdagar. Regeringen samt våra folkvalda politiker får tillgång till mer pengar så de kan se till så samhället fungerar utan nedskärningar inom t.ex. skola, vård och omsorg.

Fråga: Vem tjänar på dagens ekonomiska system?

Svar: 95% av alla pengar skapas av privata aktörer som lånar ut dessa pengar med ränta. Denna ränta går framför allt till privata bankinstitut enligt principen att ju mer egoistiska dessa tillåts att vara, desto bättre är det för alla. Det är en princip som inte har visat sig fungera, tvärtom skapar den återkommande bubblor och kriser som omfördelar alltmer kapital från flertalet människor till en liten elit.

Fråga: Vad finns det för alternativ?

Svar: Det finns alternativ som istället bygger på att pengar och ränta ska skapas för det gemensamma bästa utan att först gynna ett fåtal. De är allt från lokala sparbanker till medlemsbanker eller statsägda utvecklingsbanker mm. Formerna är många men principen densamma: De arbetar enligt mandatet att tjäna samhället och lokala ekonomier snarare än att tjäna pengar för egen del.

Fråga: Varför måste det ekonomiska systemet ändras?

Svar: Det är dags att makten över penningskapandet återförs till de som bryr sig om allas välfärd och inte bara ett fåtal aktieägares. Först då kan vi uppnå en hållbar, fredlig och rättvis värld med en vital marknadsekonomi. Ett jämlikt samhälle ger konkurrenskraft, hållbar utveckling och lyckligare liv för alla. Det börjar med att vi ändrar samhällets princip om för vilket ändamål våra pengar ska skapas.

torsdag 5 augusti 2010

torsdag 15 juli 2010

Bill Still och Island


http://www.dv.is/frettir/2010/7/6/vilja-ad-jon-gnarr-stofni-banka/

Stefan Andersson tipsade om att Bill Still skrivit ett brev till borgmästaren i Reykjavik. I brevet rekommenderar har en North Dakota State Bank- lösning åt Island.

Brevet finns på secret-of-oz:

Here is a very rough translation of the above DV article from Iceland.
Icelandic to English translation
The U.S. documentary arbitrator Bill Still, who is famous for the movie The Money Masters, John, has sent letters you use in the city where he suggests that he found a bank, a bank owned by the population.
Still Bill came to this country recently and founded together with other organizations working group on economic improvements Islands (New e. Monetary Reform Working Group).

In a letter to Mayor writes that American would be the best City would create a bank, for the fun that could be named "Best Bank".

"The city puts its tax receipts into a bank. For example, we can say that there are 200 million krona per year. It is the amount that can be multiplied with 9 under international banking rules. If we use the principle of fractional reserve lending, which is in good standing with the IMF, the new Best Bank could loan out 1.8 billion krona. Best Bank could lend any person, for example borgarsjóði, with no interest - yes, it is right, no interest. This is totally legal. This is why North Dakota is the only state in the U.S. by Money In particular, no debt and the lowest unemployment in the country, "writes Bill Still.

Historic opportunity
"And it gets better and recover. Reykjavíkurborg on other assets. In accordance with the same international rules for banking, Best Bank could count all the city roads, bridges and buildings in its portfolio. The amount is high! Of course you would not want to lend out all that money or it would cause inflation, and the answer is that you would not lend nearly as much as you could, but imagine the number of people you could help with two billion Krona? Of course City could use the money to fix the economy in other respects as well as to keep taxes low during this difficult time.That's what makes North Dakota with his bank, "writes the man making a documentary that promises Best Bank would be successful.

"You have an historic opportunity to change the Bank's monetary policy. If you accept the best bank will follow the parliament. If the Icelandic nation manages to escape debt system IMF is trying now to slavery with Iceland, investment capital will flow from all over the world to Iceland. My wife and I would put our savings into the bank. Many other Americans would do the same. "

DV Bill Still spoke with recently. He says the root of all problems in financial systems today is too much debt.

Away with debt
"I recently traveled from Sweden and Germany and now I am here. It is very interesting to see that people of all nationalities seem to feel: our politicians do not respond to call voters and as soon as they reach power they give into the Yawning Void money and power and lose sight of the democratic reforms. We find that the city of Reykjavík choose the Best Party and a polar bear rather than the old rulers of the people have lost faith in. People complain about the exact same things in the U.S., "says Bill Still.

"This is absolutely incredible condition and worse than the U.S., we have a bad situation, but not as bad as you. But even though the situation is bad the good news is that there is a solution that can save you. The solution is for Iceland to give out their money without having to borrow money.No lands shall collect loans. I fix the bumper sticker (e. bumper sticker) with the Icelandic flag that says "Off with government debt. But then I actually got out that Icelanders do not use such stickers on their cars! It is the core of the solution. States should not be allowed to borrow and banks should not be able to lend more money than they should. It's that simple. "

Skuldlausir money solution
"What creates prosperity in countries that can create its own resources without indebtedness, it is the most important power of governments. The only downside to this is that governments have to manage cash levels so that inflation does not occur. If they succeed it will be prosperity in the State. Then do not have to pay interest on loans and countries are not subject to creditor powers of big banks.
Icelanders do not keep on borrowing. You can create your own resources. You can even pay your debts so, but you saved them with your own money, which has skuldlaust to travel, "says Bill Still.;

måndag 28 juni 2010

Bill Still om IslandIsland strävar efter att frigöra sig från Fractional Reserve Banking...heja heja !

lördag 19 juni 2010

Bill Still om banking i SverigeNotera: Jacob Johan Ankarström lät mörda Gustav III på grund av att penningsystemet med skuldfria statliga pengar hotade bankernas business...

Visavi det Bill Stil säger om att Swedbank skulle ha sålt ut sparbankerna till sina ursprugliga ägare - kolla bilden medan:

torsdag 3 juni 2010

Pengar och banking kritiseras även i Finland

Riksdagsman Markku Uusipaavalniemi (C) kritiserar regeringens handlande i Greklandsfrågan. Samtidigt kritiserar han det skuldbaserade penningsystemet. Han får inget medhåll trots att vi har 200 riksdagsmän i vårt parlament....
Finland har nu en egen websajt som motsvara amerikanska debtclock och som visar hur stor statsskulden är precis nu.

Ville Iivarinen, medlem i Ekonomisk Demokrati Finland r.f demonstrerar med plakat utanför riksdagen. Texten på plakaten kritiserar det skuldbaserade penning systemet.

Ellen Brown i Dagens Nyheter

tisdag 1 juni 2010

Svenska Dagbladet om Ellen Brown


Svenska Dagblandet har en kort artikel om saken.

Jag opponerar mig mot logiken i 1000 SEK..900 SEK...810 SEK och tror mera på Bernard Lietaers version: 1000 SEK -> in på riksbankskontot som reserv..varvid banken kan låna ut 99000 ...osv

Läs också dessa:


http://www.newsmill.se/inlagg/2010/06/01/grattis-svenska-dagbladet-forsta-tidning-som-skriver-om-vart-sjuka-finanssystem

http://parnassen.wordpress.com/2010/06/01/grattis-svenska-dagbladet-forsta-tidning-som-skriver-om-vart-sjuka-finanssystem/

lördag 10 april 2010

Bernard Lietaer: Full sysselsättning utan inflation..är möjligt...

...bara penningutgivningen återbördas till statsmakten..

del 3/3


måndag 8 mars 2010

Richard Werner om hur kassareserven fungerar i verkligheten
Läse mera här: http://www.management.soton.ac.uk/research/CBFSD%20DP2-2009%20Credit%20Unions.pdf

bilden är från sidan 7

Med andra ord: en hundring blir inte till 90-99 spänn i nyakreditexpansion - utan hundringen deponeras i centralbankskonto som reserv och blir till 9900 nyspänn. Expansionen 99-faldig.
(med 1% reservkrav) EU har idag reservkrav på 0-2%

Ellen Brown och Bill Still till Sverige


Bilden ovan är från Ekonomisk Reform.

Läs mera om seminariet på Anarchos hemsida.

Det finns vissa planer på att locka paret över till Finland när de en gång är i faggorna.

fredag 5 mars 2010

Finlandssvenska Peppar om Zeitgeist

Den Finlandssvenska tidskriften Peppar har en intressant artikel om Zeitgeist. Peppar delas ut som en skild bilaga bl.a. till Hbl och Bbl.

Här är några bilder och textplock.
fredag 26 februari 2010

Tuffa ord i EU-parlamentet

Brittiska självständighetspartiets (UKIP) ledare Nigel Farage sparade inte på orden den 24.2 då har ansåg EU presidenten van Rompuy ha en karisma typ "dammtrasa" och ett utseende som en "längre rangens banktjänsteman."

torsdag 25 februari 2010

Stephen Zarlenga : 3 punkts program för ekonomisk demokrati

Kort version av American Monetary Act.Stephen Zarlenga works with Rep. Kucinich on The American Monetary Act, designed to resolve the banking crisis. This clip from a longer film defines 3 steps: In addition to nationalizing the Fed. and removing the power of banks to create money as debt out of thin air, the Act reminds us of the Constitution, Article I, Sec. 8, that states that our government has the sovereign power to issue money and spend it into circulation. Whatever you think about point 3 - the government could not possibly do any worse than the banks.

Alternativ för att dela ut statliga skuldpengar till bankerna:WHAT IF just 3 trillion of the bailout money had gone to the people instead of banks? With $9,800 per person mortgages would be paid, cars bought, and jobs maintained. There would be no financial crisis. Why do only banks, who caused the crisis, get free money from the very people they have hurt?

fredag 19 februari 2010

Dr Gary Dorrien talar om - ekonomisk demokrati

Dr Gary Dorrien säger - så gott som allt - här på knappa tio minuter.

http://www.youtube.com/watch?v=2F-DMmKKfPY
Ever wonder what economic democracy would look like? This was a lecture given last week by Union Theological Seminary and Colombia University professor, Dr. Gary Dorrien. In it, he lays out an alternative yet pragmatic model to the current neoliberal capitalism which seems to have gotten us into a lot of trouble lately.

fredag 29 januari 2010

Bloomberg: en finanskonspiration styr världen, trots allt

Bloomberg: Maybe A Secret Banking Cabal Does Run The World After All

In another measure of how what the establishment labels “conspiracy theory” is quickly becoming mainstream, Bloomberg News carries a story today acknowledging that those derided as “crazy” for warning that the world is run by a secret banking cabal have largely been proven right in light of the AIG cover-up.

“The idea of secret banking cabals that control the country and global economy are a given among conspiracy theorists who stockpile ammo, bottled water and peanut butter. After this week’s congressional hearing into the bailout of American International Group Inc., you have to wonder if those folks are crazy after all,” writes Bloomberg’s David Reilly today.


“Those people who have been yelling ‘oh the UN’s gonna take over, global government’, they’ve been crazy but now – they’re right!,” stated Morris on Sean Hannity’s show.

video

torsdag 14 januari 2010

Penningreform under arbeteThe 5000 Year Leap indicated that the next leap would occur once the US has "radical monetary reform" pg 190.

Gold will not help us achieve sovereignty from the international bankers.

The US would have to borrow from THEM to get the gold.

The Wizard of Oz was an allegory about this subject.

Let's do what Franklin and Lincoln did by creating currency without private USURY/debt attached.

onsdag 13 januari 2010

John Perkins om läget på Island

Intressant...


Godmorgon

Ny svensk tidskrift on-line. Ladda ner här - printa och sprid.
Se Verkligheten skriver också om dethär projektet.
Skriv ut några ex, ge till vänner och familj, lämna kvar ett eller flera exemplar av den på olika platser såsom tandläkarmottagningar, bussen, tåget, fikabordet osv.
En stor eloge till alla de anonyma skribenter som rott detta i hamn.
Nu ska det bara spridas, och förhoppningsvis så kommer det bara bli fler och fler läsare och fler och fler kritiska röster kommer höras och märkas.

torsdag 7 januari 2010

Pollin: Statliga banker skulle rikta krediten rätt

The Real News, Paul Jay, intervjuar Robert Pollin. Han ser tre medel med vilka man kan undvika framtida finanskrascher. Typ Tobin-skatt på valutaspekulationer, statlig rating myndighet i stället för privata som Moodys och Standard & Poor - samt statligt eller kommunalt ägda banker som sprider ut kredit till de affärsområden där jobben finns...och inte till spekulation som privatbankerna gjort fram till nu.

Intervjun framskrider långsamt och Pollin ger svarena ovan helt i slutet.

Robert Pollin: Tax the speculators and create a public bank


TheRealNews
January 06, 2010

Robert Pollin: Tax speculation, create a public bank and rating agency are necessary reforms

Källa: dandelion salad blog

tisdag 5 januari 2010

Aftonbladet: Islands president vägrar förslava islänningarna

Aftonbladet idag.

Islands president stoppar Icesave

Stockholm. Islands president Olafur Ragnar Grimsson förklarade i ett tv-sänt tal på tisdagen att han avvisar Icesave-avtalet om miljardkompensationer till brittiska och nederländska sparare.

Avtalet hade röstats igenom av parlamentet alltinget men måste godkännas av presidenten. Det är ytterst ovanligt att Islands president lägger in veto mot lagförslag och hans beslut väntas leda till en ny politisk kris i Island.

Avtalet är ett förhandsvillkor för de utländska lån, bland annat från Sverige, som Island behöver för att ta sig ur finanskrisen. Men det folkliga motståndet har varit mycket stort.

Demonstranter har samlats utanför alltinget och utanför presidentens residens med krav på veto och en folkomröstning.

Presidenten sade också att han kommer att låta frågan om avtalet avgöras i en folkomröstning.


Läs även: Bloggen "Se verkligheten" om samma sak

måndag 4 januari 2010

Move your moneyhttp://www.huffingtonpost.com/arianna-huffington/move-your-money-a-new-yea_b_406022.html


The idea is simple: If enough people who have money in one of the big four banks move it into smaller, more local, more traditional community banks, then collectively we, the people, will have taken a big step toward re-rigging the financial system so it becomes again the productive, stable engine for growth it's meant to be. It's neither Left nor Right -- it's populism at its best. Consider it a withdrawal tax on the big banks for the negative service they provide by consistently ignoring the public interest. It's time for Americans to move their money out of these reckless behemoths. And you don't have to worry, there is zero risk: deposit insurance is just as good at small banks -- and unlike the big banks they don't provide the toxic dividend of derivatives trading in a heads-they-win, tails-we-lose fashion.