onsdag 27 april 2011

Intervju med civilperson i LibyenInse vem som är på de ondas sida..Sverige, Finland - Nato.

fredag 15 april 2011

Vaken:Libyen attackeras på grund av deras statsägda centralbank


Libyen attackeras på grund av deras statsägda centralbank

Published by Jin83 on 2011-04-14 (255 reads)

Libyen attackeras på grund av deras statsägda centralbank
Ellen Browns senaste artikel på Truthout beskriver hur Libyens starka ekonomi finansieras av centralbanken, som bland annat har enorma tillgångar i guld. Alla unga medborgare kan erhålla räntefria statslån på motsvarande 50 000 USD i Libyska Dinarer. Sjukvård och utbildningen är helt fritt. Visst har Libyen olja också. Men bara ca 2% av världsproduktionen. Men vad landet har som verkligen är en fara för de styrande krafterna i världen är den statskontrollerade centralbanken, helt självständig från BIS.

Libyen har dessutom agerat för att skapa en guldmyntfotsbaserad valuta, den traditionella muslimska Dinaren, att använda inom ett afrikanskt valutaområde. Dessa två faktorer är sannolikt huvudanledningen till NATOs attacker. Libyen är ett av de sista länder som inte underkastas de internationella bankirernas skuldnät. Och som aktivt strävar för att utöka sin frihet. Detta är något bankeliten inte tänker tolerera längre.

Klicka här för att läsa Ellen Browns artikel

alternativportalen.wordpress.com
källa: http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=1127

UPPDATERING: 19.4 Intressant video där brittisk fredsorganisation bekräftar att INGA civila alls skulle ha dödats av Gadaffis militär.

torsdag 14 april 2011

Farrakhan avslöjar motiven bakom anfallet mot Libyen

..förutom att Louis Farrakhan inte tar upp en annan viktig fråga: det att kuppmakarna med västligt stöd fixat en ny centralbank. Läs Ellen Browns artikel:

onsdag 6 april 2011

Några ord inför riksdagsvalet


Den ekonomidemokratiska rörelsen har visat att offentlig skuldsätting är ren politik - det vill säga något som vissa personer godkänner helt medvetet - trots att alternativ finns.

Genom att fullfölja de reformer ekonomidemokraterna rekommenderar kommer vi att bli av med inte bara statskulden, kommunala skulder - utan vi kan äntligen börja leva som det var tilltänkt - dvs mer avslappnat, utan " krav på ekonomisk tillväxt" och utan onödig överföring av inkomst till den privatägda finansiella sektorn.

Finanssektorn svindyra tjänster kallas högtidligt "finansiering" - men är de fakto inget annat än enkel bokföring som vilken som hest offentligt anställd kontorist kan administrera.En ny ekonomidemokratisk era innebär att vi har råd att genomföra alla de projekt till vilka via harverkliga reala resurser: arbetskraft, byggmaterial, maskiner, utrustning och råmaterial.Framöver kan alla som påstår att vi har "brist på pengar" motbevisas. Fråga: Kan man ha brist på siffror i bokföringen? Svaret är uppenbart.

Någon inflation kommer inte att uppstå eftersom alla eventuella överloppspengar kan alltid tas ur cirkulation genom beskattning.

Ekonomidemokratiska reformer gör det möjligt att en rejäl grundinkomst kan betalas till medborgarna. Det hela är sist och slutligen en enkel sak att sköta och i sig självt en naturlig påföljd av industrisamhällets hutlösa framfart. Värdet av landets totalproduktionen och allt stigande produktivitet kan lätt omvandlas till en proportionlig och rättvis grundinkomst utan att man här behöver se några tecken på varken socialism eller vänstervridenhet.

Grundinkomstens största samhälleliga nytta är att den på mycket bred front gör det möjligt för hundratalstusen att förverkliga sin dröm - och sysselsätta sig själv.

Den kan bli ett abrupt slut på den systematiska utsugningen av det finska folket genom skuldsättning, ränta och skatter den dagen ekonomidemokraterna kommer åt att påverka dagens uppenbara missförhållanden.

Framtida generationer kommer att undra och skaka på huvudet då man begrundar hur finländska beslutsfattarna i sin dumdristighet så länge tillät finanskapitalisterna fortsätta med sin uppenbart parasititiska verksamhet - utan att man gjorde något åt ​​det.

Slutligen : Jag upplever nog att jag är på rätt väg då jag beskådar all den stora mängd post som jag mottagit från folk runt om i landet. Till dags dato börjar vi ha närmare tusen supporterkort insamlade.

söndag 3 april 2011

Ex-CIA Robert Steele om hur man fixar de största problemen

Rörande ord, tycker i varje fall jag som själv bloggat sedan 2007. Vad tycker du?

lördag 2 april 2011

Sanningen om koalitionens märkliga manöver ?Uppdatering 3.4 2011:

Ur libysk synpunkt börjar kriget kunde man dra paraleller till Vinterkriget 1939 mellan Sovjet och Finland


"The decisive issues in a the civil war are not weapons, training or leadership, although certainly these factors are important:
The basic difference between the military capability of the pro-government Libyan forces and the Libyan ‘rebels’, backed by both Western imperialists and ‘progressives,’ lies in their motivation, values and material advances.
Western imperialist intervention has heightened national consciousness among the Libyan people, who now view their confrontation with the anti-Gaddafi ‘rebels’ as a fight to defend their homeland from foreign air and sea power and puppet land troops – a powerful incentive for any people or army.

The opposite is true for the ‘rebels’, whose leaders have surrendered their national identity and depend entirely on imperialist military intervention to put them in power.
What rank and file ‘rebel’ fighters are going to risk their lives, fighting their own compatriots, just to place their country under an imperialist or neo-colonial rule?"

fredag 1 april 2011

Kan jordbävningar framkallas avsiktligt - som ett massförstörelsevapen ?

Lyssna på Benjamin Fulford. Kan detta vara möjligt..?