torsdag 26 februari 2009

Lissabonfördraget

Jag håller på och läser i Robin de Ruiters bok Worldwide Evil and Misery och har kommit till sidan 317, där författaren går in på EU grundlagen - som Sverige och Finland redan har godkänt.

Uppdatering: Här kan man kolla om de Ruiters uppgifter stämmer: Ehdotus Europan Unionin Perusasiakirjaksi (tyvärr på finska - men vi hittar den säkert på svenska likväl)

Bryssel 11. oktober 2000 / Charte4473/00 /Covenent 49

*

Kolla här vilka märkligheter detta Lissabonfördrag lär innehålla:
Speciellt denhär punkten är synnerligen beaktansvärd för oss som inbillar oss att det finns möjlgheter att reformera penningutgivningspolitiken från bankernas oligarki till en statlig penningutgivning inom ramen för ekonomisk demokrati:
Robert Hemphill, på Federal Reserve Bank of Atlanta, hade helt rätt då han kostaterade:

"This is a staggering thought. We are completely dependent on the commercial banks. Someone has to borrow every dollar we have in circulation, cash or credit. If the banks create ample synthetic money, we are prosperous; if not, we starve. We are absolutely without a permanent money system. When one gets a complete grasp of the picture, the tragic absurdity of our hopeless position is almost incredible, but there it is... It is so important that our present civilization may collapse unless it becomes widely understood and the defects remedied very soon."

Thomas Edison i sin tur:

"It is absurd to say our country can issue bonds and cannot issue currency. Both are promises to pay, but one fattens the usurer and the other helps the people."

tisdag 24 februari 2009

Credit Crises Visualized

Tack för tipset köksmästaren ! En fin videoanimation som visar hur det bar åt skogen.

Men - videon pekar inte finger mot statsmakten & Bush-administrationen, som avsiktligt förorsakade det hela genom att köra ner Glass-Steagal Act som hade hindrat att finansgalenskaperna från att ha kunnat ske tidigare. Eliot Spitzer-härvan från ifjol visar att förbundsstaten gjorde allt man kunde för att hindra delstaterna att ingripa.


The Crisis of Credit Visualized from Jonathan Jarvis on Vimeo.http://www.vimeo.com/3261363

Ellen Browns senaste: Låt centralbanken låna åt statsmakten - kostnaden blir låg.

Har ni redan läst Ellen Browns senaste artikel om hur centralbanken Fed i själva verket kunde - och kan - låna bailout-pengarna till US Treasury - till mycket låg räntekostnad - eftersom Fed sedan 1964 i all tysthet returnerat upp till 85% av statens ränteutgifter tillbaka till staten:

Monetize This! - Resolving A Spiraling Public Debt Crisis How Obama could take a Page
from the Fed's Playbook

http://www.rense.com/general85/monetize.htm

Några plock:

How about turning to the lender of last resort, the Federal Reserve itself? The advantage for the government of borrowing from its own central bank is that this money is virtually free. This is because the Federal Reserve rebates any interest it receives to the Treasury after deducting its costs, and the federal debt is never actually paid off but is just rolled over from year to year. Interest-free loans that are never paid off are basically free money. In 2008, 85% of the interest collected by the Federal Reserve (or "Fed") was returned to the Treasury. The average interest rate on Treasury securities today is only about 3%; 15% of 3% is less than 12% ­ such a negligible interest as to make the money nearly free.
The key is that the Fed does not actually have to acquire the money before lending it. The Fed originates the money it lends, either on a printing press or with accounting entries. It can purchase Treasury debt simply by writing credits into the "reserve account" of the seller's bank, which then credits the seller's account. The Fed's ability to write numbers into an account is obviously unlimited; but it has normally restricted its purchase of government securities to only so much as is necessary to provide the liquidity needed for banks to cash and clear checks. Funding the government's budget shortfall has usually been left to private lenders; but those loans are drying up, and servicing them is proving expensive. Both this interest burden and the need to continually attract new lenders could be avoided by tapping into the government's credit line at its own central bank.

(...)

The bottom line is that we cannot borrow our way out of debt. Only new money will stimulate a debt-ridden economy ­ money that is interest-free and does not have to be paid back. The direct road to that result would have been to nationalize the Federal Reserve and return the power to create money to Congress; but as Wright Patman found, that solution is controversial and could be a difficult piece of legislation to get passed. In the meantime, the same result can be achieved by tapping into the government's nearly-interest-free credit line at the Federal Reserve. Nearly-interest-free loans of accounting-entry money that never has to be paid back are a source of debt-free liquidity that can be used to fund projects that put people back to work, without increasing the interest burden on the government or the tax burden on the public.


På samma vis skötte Kanada sin statsekonomi 1938-1974..tills plötsligt man från gick Bank of Canada-praxis och lät staten mjölkas av internationella bankirer.

http://www.youtube.com/watch?gl=CA&hl=en&v=WPSoQfumzQ0

lördag 21 februari 2009

FKN News avslöjar allt...

US Troops Harvest Hopium In Afghanistan


Vi är inte skyldiga att betala statens lån


If they can't show your signature, it is not your debt... http://www.freedomainradio.com

Vi är inte skyldiga att betala statsskulden - vi har inte förbundit oss. Det har staten gjort. Staten har lånat mot vår framtida arbetsinsats. Staten planerar att beskatta oss på en del av arbetsinsatsens värde. Men - man kan jämföra detta med en slavdrivare som lånar av bankerna mot slavarnas framtida arbetsinsats. Slavarna är väl inte skyldiga att betala slvadrivarens lån..
Intressant synpunkt.
fredag 20 februari 2009

Europeiska banker behöver pengar....

Så här skriver TheTruthSeeker idag:

The Looming Collapse of European Banking Gary North reveals how mainstream media editors are colluding with bankers to conceal the impending collapse of Europe's banking system

Europeiska Unionens document lär avslöja att banksektorn tydligen är i behov av pengar
European banks may need £16.3 trillion bail-out, EC document warns ...

Nåja, det är väl bara att betala då - dvs att låna från banken - för det är ju det enda lagliga sättet som pengar får komma till enligt dagens praxis. Så man lånar dom - och sedan ger man dom åt bankerna som behöver dem. Enkelt. Banken måste ju få sina pengar.

Men glöm inte ett om det någonstans uppstått ett underskott - så finns nog motsvarande överskott också någonstans. Min anspråkslösa gissning är att överskottet antingen hittas i Basel på BIS konton - eller alternativt i Tel Aviv. Och allt går enligt planerna. Befolkningen i Europa skall få kännas vid penningmaktens tribulationer och styras in i The New World Order - en världsregering, en valuta, en militär - och en mikrochippad vaccinerad-förgiftad robotlik befolkning av arbetsmyror?
Det är i varje fall vad Robin de Ruiter spår i sin bok: WORLDWIDE EVIL AND MISERY.

fredag 13 februari 2009

10miljonersfrågan.se

(den brustna linken fixad)

Hittade en ny sajt: http://www.10miljonersfragan.se/


Välkommen till 10miljonersfrågan.se!

Målet med denna hemsida är att bevisa att vi behöver ett nytt ekonomiskt system som tar bort fattigdom, orättvisor, räntor och ekonomisk instabilitet. Detta är något som är fullt möjligt och något som majoriteten av politikerna, ekonomerna, medborgarna och framförallt massmedia totalt missat.
Alla tror att dagens ekonomiska system är något vi ska ha för all framtid. Det är nytt årtuseende och ska vi fortsätta med samma system som skapar problem eller ska vi reformera det och skapa en underbar värld?

Läs mer

torsdag 12 februari 2009

Ekonomisk Reform

Det händer på flera fronter. Finanskrisen, eller vad vi nu sedan skall kalla den framkallar aktivism och inititativ - fint. Ifall du inte ännu besökt Ekonomisk Reform så rekommenderar jag det varmt. Själv sitter jag ju här i Finland med smått liknande planer. Här ser du en bild av sajtens framsida: http://www.ekonomiskreform.se/index.php?page=

Är du bosatt i Sverige och har rösträtt i politiska val så vore det fint om du skrev in dej som en av dem som stöder reform programmet. Jag hoppas få fram något liknande för Finlands del.

Personligen tror jag det inte räcker med pengar utgivna skuldfritt av ett statligt penningväsen - utan att vi även måste gå in för det som har kallats för "national dividend"- eller medborgarlön.
Detta av två orsaker, dels eftersom skuldsättningen gått så långt att dividenden sannolikt är den enda möjligheten att kvittera bort den. Och dels, eftersom automatiseringen och datoriseringen förr eller senare leder till att det nog blir så att en stor del av oss som bildar "arbetskraften" inte behövs för samhällets grundfunktioner. Vi kan bidra på andra vis.

Rekommenderar att du kollar upp Richard C. Cook och hans The Cook Plan.

onsdag 11 februari 2009

Är Bank of International Settlements en Rothschild front ?Är BIS svaret på frågan vart Rothschildarnas tidigare så öppna makutövning försvunnit? Det påstår i varje fall den holländska författaren Robin de Ruiter i sin bok om tretton onda familjer som styr världen.

Bokens titel: Worldwide Evil and Misery: The Legacy of the 13 Satanic Bloodlines
(via linken ovan kan du ögna igenom bokens innehållsförteckning och första sidor)

Henry Makow presenterade boken rätt nyligen på sin blogg. Enligt de Ruiter är den rätt mystiska banken BIS - maktpyramidens absoluta topp. (grundad 1930 för att styra Tyska Versailles-krigsskadeståndsmiljarder till England, Frankrike och USA)

The BIS was established in the context of the Young Plan (1930), which dealt with the issue of the reparation payments imposed on Germany by the Treaty of Versailles following the First World War. The new bank was to take over the functions previously performed by the Agent General for Reparations in Berlin: collection, administration and distribution of the annuities payable as reparations. The Bank's name is derived from this original role. The BIS was also created to act as a trustee for the Dawes and Young Loans (international loans issued to finance reparations) and to promote central bank cooperation in general.
Det finns en hel del mycket märkligt med BIS. Kan någon t.ex. förklara för mig varför BIS personal är immun mot alla tänkbara statliga brottsrubriceringar - även i Kina ? Låter som ett lömsk Rothschild-diktat som alla stater tvingats att godkänna under diverse ekonomiska hot...

Robin de Ruiter, 58, is perhaps the most prominent European conspiracy writer after David Icke but his ten books have been available only in Spanish, Italian, French, Czech, Serb, German and Dutch.

Recently an expanded and updated English translation of his classic "Worldwide Evil and Misery: The Legacy of the 13 Satanic Bloodlines" has appeared. If anyone still doubts that a satanic cabal, the Illuminati, is responsible for all wars and depressions and is intent on enslaving mankind, I heartily recommend this book.

A Dutchman raised in Spain, and now living in Equador, de Ruiter has been studying the Illuminati since the 1980's. He writes with the assurance of a man who has deciphered the plan. For example, he doesn't hesitate to place the Rothschilds and "their bank," the Bank of International Settlement in Basle, at the top of the pyramid. (Puppet Obama will put another trillion in their pocket before the month is out.)
Makow konstaterar f.ö. att Robin de Ruiter, vid sidan av David Icke, är en av västvärldens främsta avslöjare av dolda maktstrukturer i världssamhället.

Boken är dessutom så pass innehållsrik att den lär vara förbjuden i dagens Frankrike. Vad kan den inne hålla som anses så hotfullt mot dagens paradigmer? Du kan beställa den via linken här.Eftersom många av oss är så lata att de knappast orkar klicka sig fram till att kolla innehållsförteckningen så serverar jag dess första sida här nedan på "silverfat":

måndag 2 februari 2009

C.H. Douglas om banker och pengar
Som ni ser påvisar Douglas att bankernas skuldpengar i praktiken betyder att bankerna har en fordran på hela samhället i samma utsträckning som de skapat pengar ur tomma intet som lån till samhällets medborgare och andra institutioner. Bankerna är de som äger samhället trots att man undviker att påtala detta.