måndag 11 oktober 2010

Några ord om ekonomisk demokrati

Eftersom man nu i egenskap av "partiordförande" råkat få publicitet och blivit intervjuad till höger och vänster, fått läsa märkliga rubriker och rynka på pannan åt sina egna ord i tryck, vill jag gärna komma med några preciseringar.

Vad handlar "ekonomisk demokrati" egentligen om?

Det är frågan om ett brett reformprogram med avsikt att demokratisera den ekonomiska makten.

Det finns en hel räcka olika alternativa reformer som man kan tänka sig leda till en mera demokratisk ekonomistyrning - eller alternativt en mera folkväldesstyrd ekonomi.

I praktiken handlar det om att påminna medborgarna om att privilegiet och ansvaret att skapa pengar och sätta dessa nya pengar i cirkulation urprungligen var en statlig angelägenhet. Därför är det idag många som undrande ställer sig frågan hur i alla fridens namn det blivit så att privatägda vinstinriktade aktiebolag står för 95-99% av en formellt suverän stats penningutgivning?

Vi är många som insett att tidigare generationers politiker gjort att stort misstag då de låtit penningmakten glida staten ur händerna. Idag är läget det att stater och andra offentligträttsliga samfund får stå med mössan i hand och be om lån av dessa privatägda banker. Konstigt. Bankerna är ju trots allt institutioner som staten borde kunna styra över och reglera så att staten inte är svagare eller den part som blir utsugen av penningväxlare och andra låneparasiter?

Slutligen har vi i denna rörelse insett att det är fullt möjligt att reformera dagens västliga "demokratiska" ekonomier så att penningutgivningen återförs till gemensamma händer.

Genom detta blir det med ens möjligt att betala ut medborgarlön, pensioner och bygga allt tänkbart och behövligt som vi har realresurser till. Är det inte märkligt att vi har byggmaterial (trä, sten, sand, cement, stål) , massvis med villiga byggarbetare och maskiner och verktyg att förverkliga vad som helst vi åtar oss ...men vi kan inte bygga för vi saknar något så simpelt som pengar. Pengar - som det inte i praktiken kan råda någon brist på eftersom dagens pengar är dels tryckt papper...och dels enbart bokföring på bankens programvara.

Hur kan vi med andra ord sakna pengar?

Orsaken är den att nya pengar idag skapas enbart mot skuldsättning och av dessa privatägda banker som bara vill göra vinst och som gör det genom att parasitera på hela samhället.

Samhället bör med andra ord antingen ändra på lagstiftningen som bestämmer vad bankerna får och inte får göra - eller så bör samhället ge sig in i bankingleken och visa privatbankerna var skåpet skall stå.
Här avser jag det att kommunal och statlig banking alltid kommer att vara mera konkurrenskraftig eftersom publika samfund inte behöver tänka på att göra vinst. Det räcker nämligen mer än väl om en kommunal bank gör nollresultat.
Folket och hela samhället vinner på detta.

Våra teser till politikerna är med andra ordföljande:

1.Reglera bankverksamheten så att bankerna i praktiken bara får göra det som folk ändå tror bankerna gör.
2. Återta privilegiet och ansvaret att skapa pengar och ge det till stat, stad och kommun.

3.Vårt samhälle kan inte överleva dagens skuldsättning om inte detta görs möjligast snart.


Några ord om föreningen

"Ekonomisk Demokrati Finland rf" - finns egentligen inte alls ännu eftersom alla andra i föreningen bara pratar finska. Föreningen har med andra ord registrerats som Suomen Talousdemokratia ry. Min avsikt är dock den att i sakta mak ordna sakerna så att både föreningen och dess hemsidor blir tvåspråkiga. Våra knappa resurser har inte gjort detta möjligt ännu.

Våra nya hemsidor har följade andress: http://www.talousdemokratia.fi

De gamla hemsidorna hittar du här: http://www.talousdemokratia.webs.com

Min finskspråkiga huvudblogg: http://talousdemokratia.blogspot.com

Dessutom är jag inte den enda som skriver om dessa frågor här i Finland. Föreningen har flera andra aktiva personer. Bland dessa kunde nämnas:

Ville Iivarinens och hans blogg

(flera följer)

Dessutom finns det ett flertal personer utanför föreningen som trots det bidrar med mycket tankar och funderingar åt samma riktning. Vill gärna nämna några:

Jani Laasonens blog

Samassa Veneessä


Kollar du opp någon av dessa finska bloggar eller hemsidor så glöm inte att du t.ex. kan använda google translater och på detta vis få sidan översatt till svenska. Visserligen mycket klumpig svenska ja - men ändå..

söndag 10 oktober 2010

Min Morgon

Min Morgon 7.10 2010

7.15 Demokratisk Ekonomi med Lars Österman

http://areena.yle.fi/video/1339075

lördag 2 oktober 2010

Mike Maloney talar till ryska bankdirektörerhttp://www.wealthcycles.com Mike Maloney was recently invited to speak at the 8th International Banking Forum in Sochi, Russia. The purpose of the conference was for bankers from around the world to meet and discuss the current state of the global economy, the banking system, and strategies for protecting their personal wealth (hence the speaking spot for Mike).

The first morning passed without too much fuss as each speaker gave an introduction and a brief talk on his or her area of expertise. However, by the end of the day...it became obvious that something was definitely wrong. After speaking with many of the attendees, Mike was alarmed to find that practically none of the international bankers understood our present monetary system. Most had no idea how currency is created! Here at wealthcycles.com, we've often wondered exactly how well modern day bankers understand the worldwide predicament that we find ourselves in. Ladies and gentlemen, our worst fears have been confirmed - the lights are on, but there's nobody home.

Mike's presentation on personal protection of wealth changed overnight, into one of basic education on our monetary system. How can anybody take the role of wealth protection (or running an economy!) seriously unless they can see the massive storm that lies ahead?

Whether you are a banker or a baker, a lawyer or a bricklayer...the time to get educated is NOW. We hope you enjoy Mike's frantic effort to awaken the conference from its slumber. It would have been nice for Mike to finish his speech, but perhaps there was a little too much reality on the stage for these Masters Of The Matrix, the Demigods Of Delusion.