lördag 10 april 2010

Bernard Lietaer: Full sysselsättning utan inflation..är möjligt...

...bara penningutgivningen återbördas till statsmakten..

del 3/3