onsdag 29 september 2010

Michael Rowbotham: The Grip of Debt ( på video)

Michael Rowbothams bok THE GRIP OF DEBT är något av en bibel bland oss som engagerar oss i den globala penningreformrörelsen. Här kan du äntligen se Rowbotham på video.

Fem delar: 1/5 - 5/5

Del 1.Den som tittar igenom dessa fem videostumpar - begriper säkerligen varför allt fler engagerar sig i dessa frågor. I Finland är det kanske många som just nu efters artiklar i Bbl och Hbl, undrar vad allt dethär med "ekonomisk demokrati" egentligen handlar om...

Här har ni då "svaret" på video - visserligen på engelska.
(men det borde ju inte vara något problem för de flesta)

söndag 26 september 2010

Serge Latouche: flytta långivningen till gemensamma händer


Dagens Hbl /Hufvudstadsbladet har en intressant artikel om professor Serge Latouche och hans bok "Farewell To Growth". Boken kom nyligen ut på finska med titeln "Jäähyväiset Kasvulle" (Farväl till Tillväxten) Tyvärr finns detta inte i Hbls-nätversion.

Latouches pamflett har ett 9-10 punkters program som är synnerligen intressant. Speciell den sista:

10. FLYTTA LÅNGIVNINGEN till gemensamma händer. Den är för viktig för att lämnas till bankerna.

I klarspråk betyder det ju då att "stat och kommun" borde ta handa om långivningen. Och är inte dethär samma sak som det jag själv bloggat om i 3-4 år...

Googla med andra ord "Serge Latouche" ! Jag hittade själv bl.a. detta.

Credit creation is based upon a fractional reserve system – in which money creation is in the hands of private banks through the creation of loans (debt) against a (very small) ratio of bank capital.

The solvency of the main creators of liquidity (banks), are therefore dependent upon continuous expansion of the money supply via new debt (otherwise it becomes impossible to repay the net stock of old debt – hence crisis).

Degrowth would therefore immediately threaten global solvency.

onsdag 22 september 2010

Ekonomisk Demokrati Finland

Vår förening, Suomen Talousdemokratia ry som grundades på hösten 2009 och registrerades i januari 2010, har bestämt sig för att försöka bilda ett nytt parti här i Finland. Orsakerna til dethär är många.

Enbart genom politiska partier har man i praktiken möjlighet att ställa upp i val. Inför valen har de politiska partiernas kandidater tillgång till huvudtidningarnas insändarspalter. Inför valen har de partiernas kandidater möjlighet att framföra sina synpunkter genom olika sökmotorer på internet.

Som läget just nu är i skrivande stund, har föreningen redan samlat in runt 400 understödskort. Det är ju som känt så att varje förening som vill bli ett parti är tvunget att samla in 5000 (femtusen) namnteckningar på dessa små kort av storlek A6. Genom att klicka på linken nedan ser du kortet som det nu ser ut på finska. Tyvärr saknar vi svenskspråkiga kort.

http://www.samassaveneessa.info/kasso/pdf/TD1.pdfIfall du själv är en röstberättigad finländsk medborgare kan även du klicka på linken, printa ut kortet - och sända det till undertecknad med adressen "Suomen Talousdemokratia ry / Österman, Emsalövägen 285, 06950 EMSALÖ "

Ifall du tvekar att skicka kortet vill jag påminna om att du på inget vis varken binder dej eller blir medlem i förening eller parti. Inte eller hamnar du i något register. Vem som helst kan t.o.m samma dag eller samtidigt skriva under olika partikandidaters understödskort.

Det enda man kollar och bryr sig om på Justitieministeriet är att kortens undertecknare verkligen är 18-fyllda röstberättigade medborgare i republiken Finland.

Av förra meningen frmgick det redan - men jag påpekar ännu att när vi samlat in 5000 kort så skickar vi dem till Justitieministeriet och efter att korten kollats och godkänts - blir föreningen Suomen Talousdemokratia ry - ett politiskt parti i Finland. Vi kommer naturligtvis att i svenska sammanhang använda namnet Ekonomisk Demokrati Finland...och hoppas att vårt namn i folkmunnen blir "ekonomidemokraterna".

Vad står vi för då ?

Helt kort:

1. Vi vill ändra penningsystemet från dagens skuldbaserade penningsystem där bankerna har privilegiet att skapa pengar då du eller jag undertecknar vår skuldförbindelse i samband med ett lån. Ja - du förstod det - bankena skapar helt nya pengar varje gång vi lyfter ett lån. Vi anser att detta privilegium bör vara ensamt statens - eller varför inte även kommuners. Historien är full av exempel på olika länders blomstringsperioider - och det visar sig att man under dessa perioder ofta skött penningutgivningen som ett statligt privilegium.

2. Eftersom penningutgivningen idag sköts som vi redogjorde för ovan, inser vi hur enkelt det är att övergå till ett system med basinkomst/grundinkomst/medborgarlön. Inga skatter behöver höjas - tvärtom kan de sänkas rejält.

3. Grundinkomsten möjliggör att vi kan dela det befintliga arbetet mellan flera personer så att alla arbetsvilliga kan jobba med det som de vill. Vi kan därmed förkorta arbetstiden med upp till 50%. Det kan göras genom att vi jobbar 2-3 dagar i veckan eller alternativt 4-5 timmar per dag. Pensionsåldern kan likväl sänkas rejält - för den som vill. Endel av oss vill ju
jobba som tusan - det må dom göra...

4. Statliga pengar leder till att statsskulden småningom kan betalas bort - likaså städers och kommunernas skulder. Vi inser att samhället kan bli skuldfritt genom dessa reformer.

Det finns en hel del andra reformer man kunde kasta fram - men vi sparar dem eftersom landet trots allt är en demokrati där man underhandlar om reformer som dessa. Allt vi vill få fram är faktumet att den penningreform vi förespråkar är en möjlig realitet.

Du kan läsa mera om olika insatta personers åsikter om penningreform här:

http://www.ekonomiskreform.se/

Vi vore synnerligen tacksamma ifall just du ville hjälpa till med att samla in det behövliga understödet vi behöver för att göra det nya partiet till verklighet. (gäller finländska läsare)

Notera även Facebookgrupperna: "paljastetaan rahan valhe" och "talousdemokratia".

tisdag 14 september 2010

Anders Borg avslöjar bankernas penningbluff

http://severkligheten.blogspot.com/2010/09/borg-om-luftpengar.html

http://www.aftonbladet.se/ekonomi/article7776709.ab

Hur ser du risken att du stöter dig med bankerna?

– Väldigt många inom banksektorn inser att det varit osunt att kunna låna ut en miljon i ett villalån medan man bara haft eget kapital som motsvarar några tusenlappar

*

Se verkligheten: "Ajajajaj, det kan ju aldrig gå väl för en politiker som yppar den för folkmassan dolda sanningen.."

torsdag 9 september 2010

Århundradets citat

"If men can create electronic bookkeeping entries representing debt and loan them into circulation, men can surely create electronic bookkeeping entries as a payment and spend them into circulation with no debt. Which do you prefer?"

.

- Gregory K. Soderberg, Rep. Candidate MN. Lt. Gov., 2010

torsdag 2 september 2010

Skapa Pengar Nu !

Visste du att 95% av våra pengar skapas av privata aktörer i form av lån till samhället som sedan återbetalas med ränta? Tanken har varit att om bankerna tillåts skapa pengar för egen vinning så skulle alla gynnas. Men det har inte fungerat! Resultatet har blivit en kasinoekonomi med ständiga finanskriser där ett fåtal berikas på bekostnad av alla andra – ett sorts skuldslaveri!

Istället kan pengar skapas för att direkt tjäna samhället, utan privat vinstmaximering. Det ger en bättre och mer hållbar ekonomi för alla – från individer och företag till hela regioner och länder. Det finns redan goda exempel på banker som arbetar på det här sättet. Låt oss se till att det blir den styrande principen för hela finanssektorn!

Skriv under namninsamlingen för att visa beslutsfattarna att vi med-
borgare vill ha ett bättre ekonomiskt system för människa och miljö!

http://www.skapapengar.nu/


Fråga: Hur är namnlistan kopplad till politiken?

Svar: Att skriva under namninsamlingen gynnar ens egna parti. Frågan om hur pengar skapas skär igenom alla politiska gränser.

Fråga: Varför ska jag skriva under uppropet / namninsamlingen?

Svar: En underskrift innebär att man vill ha ett pengasystem som gynnar alla. En reform av vårt ekonomiska system leder till mer pengar i fickan för gemene man samtidigt som semestertid kan utökas och arbetstiden minska till exempelvis 6 timmars arbetsdagar. Regeringen samt våra folkvalda politiker får tillgång till mer pengar så de kan se till så samhället fungerar utan nedskärningar inom t.ex. skola, vård och omsorg.

Fråga: Vem tjänar på dagens ekonomiska system?

Svar: 95% av alla pengar skapas av privata aktörer som lånar ut dessa pengar med ränta. Denna ränta går framför allt till privata bankinstitut enligt principen att ju mer egoistiska dessa tillåts att vara, desto bättre är det för alla. Det är en princip som inte har visat sig fungera, tvärtom skapar den återkommande bubblor och kriser som omfördelar alltmer kapital från flertalet människor till en liten elit.

Fråga: Vad finns det för alternativ?

Svar: Det finns alternativ som istället bygger på att pengar och ränta ska skapas för det gemensamma bästa utan att först gynna ett fåtal. De är allt från lokala sparbanker till medlemsbanker eller statsägda utvecklingsbanker mm. Formerna är många men principen densamma: De arbetar enligt mandatet att tjäna samhället och lokala ekonomier snarare än att tjäna pengar för egen del.

Fråga: Varför måste det ekonomiska systemet ändras?

Svar: Det är dags att makten över penningskapandet återförs till de som bryr sig om allas välfärd och inte bara ett fåtal aktieägares. Först då kan vi uppnå en hållbar, fredlig och rättvis värld med en vital marknadsekonomi. Ett jämlikt samhälle ger konkurrenskraft, hållbar utveckling och lyckligare liv för alla. Det börjar med att vi ändrar samhällets princip om för vilket ändamål våra pengar ska skapas.