söndag 28 december 2008

Koldioxiden påverkar inte klimatet

Plockat från Nya-Politiken.biz

Koldioxiden påverkar inte klimatet

Det finns inget samband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar. Uppvärmningen under 1900-talet ger inte anledning till oro, oavsett orsakerna. Den klimatpolitik som bygger på FN:s klimatpanel riskerar att drabba de fattiga mycket hårt. Det skriver Lars Bern och 20 professorer och docenter i naturvetenskapliga ämnen.

FN:s klimatpanel IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, bildades 1988 med direktivet att sammanställa forskningsrapporter rörande människans inverkan på klimatet. IPCC:s syfte är att granska och sammanfatta vetenskaplig information som är relevant för mänskligt orsakad klimatförändring, inverkan av sådan klimatförändring samt alternativ för anpassning och åtgärder.

Perspektivet har gjort att man koncentrerat arbetet på en växthuseffekt orsakad av mänskliga utsläpp av växthusgaser som koldioxid, metan och lustgas. Denna inskränkning innebär att man inte tillräckligt uppmärksammat andra klimatpåverkande faktorer som exempelvis solmagnetismens inverkan på molnighet och havsströmmars variationer. Vi menar att det saknas belägg för att de klimatförändringar som kunnat observeras inte huvudsakligen har naturliga orsaker.

IPCC:s scenarier över hur man tror klimatet kommer att utvecklas bygger på datormodeller. Ett scenario är ingen prognos utan något som kan inträffa om vissa mänskliga aktiviteter utvecklas som väntat. Modellerna är konstruerade så att måttligt förhöjda halter av koldioxid i atmosfären ger upphov till en avsevärd uppvärmning. Med scenarierna som underlag har man sedan utfärdat och utfärdar larmrapporter.

Läs hela artikeln.

Ursprunglig källa:Newsmill.se, 18.12.2008 Lars Berntisdag 23 december 2008

Where is MY bailout ?...Volvo och Saab tycks ha fått en del. Vi andra väntar på vår andel. Kanske den kommer senare som national dividend eller medborgarlön då beslutfattarna inser att det inte var rätt väg att kapitalisera varken banker eller industri - utan att man borde låta pengarna gå via medborgara till handelsmännen och småningom uppåt mot det tillverkande industrin och slutligen till en deposition i banksystemet. Varför göra det hela bakvänt. På engelska heter lösningen" TRICKLE UP ECONOMICS"...

American Monetary Act

En kort video som säger en hel del..

onsdag 17 december 2008

Bankerna och Skuldnätet

"Bankerna och skuldnätet" - nu leveransklar!

http://www.anarchos.se/

Bankerna och skuldnätet Kan vi ge ut en bok som ligger mer rätt i tiden än denna, när vi denna höst bland annat har fått bevittna den totala kollapsen av USA:s sjätte största bank, Washington Mutual, en gigantisk ekonomisk räddningsinsats av USA:s kongress till ett värde av hittills nästan ofattbara 3,2 biljoner dollar (22 biljoner kronor) och börsras både i USA och Sverige och övriga världen som för tankarna till inledningen av 1930-talets depression? Om man dessutom sätter likhetstecken mellan potentiell grundläggande samhällsförändring och fara, så vågar vi på Anarchos förlag nominera vår nya bok "Bankerna och skuldnätet" till vår mest revolutionära hittills.
Författaren Ellen Hodgson Brown räds inte att peka ut de uppseendeväckande och bedrägliga förhållanden och problem som ligger till grund för det globala ekonomiska system som håller majoriteten av världens befolkning och stater i ett förlamande och förslavande skuldgrepp. Om du undrar varför de gällande ekonomiska systemen inte kan lösa världens problem, så hittar du svaret i denna bok. Brown ger en briljant genomgång av hur de privata internationella bankirerna tog över makten på planeten och vad vi nu kan göra åt det, framlagt och förklarat på ett sätt som alla kan förstå. Den svenska översättningen innehåller ett specialskrivet förord av författaren om Sveriges roll i detta globala skuldnätsvävande. Läs mer om och beställ boken här!

Tyskland - Irak

Varför ville de allierade förklara krig mot Tyskland och omintetgöra landet då 1939? Och varför ville Israel att USA skulle anfalla och omintetgöra Irak 2003 ?

Här har du Karl Schwarz artikel - som egentligen handlar om skokastaren som blev kändis. Men Schwarz kommer in på krigsförklaringarnas märkliga likheter då han diskuterat med en irakisk ingeniör:

I asked this Iraqi Christian what Iraq was like under Saddam. He informed me that the people were happy, gainfully employed for the most part and things were just fine before Bush and Blair appeared with their lies and ruined a nation that was building a future for its own people with its own oil and gas wealth. As he stated, as long as people left Saddam alone he left the people alone.
(...)

I have written on this before and provided a 1991 comment made by a Zionist Jew Neocon as to why Iraq had to be destroyed. Please pay attention to the words of Edward Luttwak, a known Zionist Jew hardliner who pushes to have any such nations (Iraq and Iran) destroyed.

"Saddam is not like the Saudi Princes who spend the bulk of their lives outside of their country, and who fritter away the Kingdom's oil profits on prostitutes and bottles of champagne in Paris. No, Saddam is building railways! Creating electrical networks! Highways and other important elements of a serious State infrastructure! After eights years of war against the Iranian regime of Khomeini, he desperately needs to demobilize his Republican Guard, which incorporates so many of this technical elite, in order to rebuild the war-devastated country. These people are his technicians, his engineers. If they are put to work in the way Saddam wishes, they will rapidly make Iraq the most advanced power in the region, and we cannot allow this to happen.

That sounds very much like the reasoning behind why we entered World War I. Germany was building into an economic force that the UK and France did not want to see happen. Certain US parties were involved in helping Germany to build into a military threat in Europe. That also sounds like Baker's comment in Der Spiegel as to why we engaged in World War II as well, as an economic preventative measure."

Preventiv ekonomisk krigföring med andra ord. Man anser sig inte kunna tolerera det att först Tyskland och nu då Irak - blev för mäktiga ekonomiskt sett. Och det handlar ju om anglo-sionistiska kretsar. Inte för att anglofilerna kunde tolerera det heller att Nya Kolonierna i Amerika hade räntefria pengar på 1770-talet. Då blev det krig på direkten - fram till 1789.

lördag 13 december 2008

30.000 vetenskapsmän anklagar Al Gore fö lögner

Al Gore sued by over 30.000 Scientists for fraud.
Och alla landets politiska partier skriker i kapp...global warming. Vakna upp idioter !

tisdag 9 december 2008

Finanspolitik enligt Bibeln

Det finns en del intressanta rader i Bibeln - intressanta speciellt för oss som försöker begripa oss på finanspolitik och de obegripliga ekonomiska premisser som tydligen fastslagits som status quo.

Slå upp Bibeln - gamla testamentet. Sök upp femte moseboken. Kapitel 15 och 23. Här är några synnerligen plock från dessa:
Du skall inte ta ränta av din broder, varken på pengar, livsmedel eller på något annat som man kan ta ränta på. 20 Av en utlänning får du ta ränta, men du skall inte ta ränta av din broder, för att HERREN, din Gud, må välsigna dig i allt vad du företar dig i det land dit du nu kommer för att ta det i besittning" (5 Mos23:19-21)
Varje långivare som lånat ut något åt sin nästa, skall då efterskänka sin fordran. Han får inte utkräva skulder av sin nästa och sin broder, ty ett HERRENS friår har utlysts. 3 En utlänning må du kräva, men om du har något att fordra av din broder skall du efterskänka det. (5 Mos15:3-6)

"Israels barn" skall alltså låna pengar utan ränta till sina egna - men med ränta till alla andra, samt ta alla länder dit de kommer - i sin besittning genom denna fientliga räntepolitik.

Och vad är resultatet då vi sitter med facit på hand år 2008: Varför är alla nationer, utom några få, skuldsatta upp till öronen? Och vem eller vilka kretsar utgör borgenärerna ? Varför har politikerna i alla nationer gått med på att delegera utgivningen av nya pengar till den privatägda banksektorn ? När har detta skett och under vilka påtryckningsmetoder? Vad t.ex. Finlands skuldsättning beträffar består borgenärerna av en lång räcka internationella banker som kontrolleras av de som själva kallar sig det utvalda folket - trots att det bara handlar om religion.

Rovlångivning eller som det heter på engelska: "predatory lending" - verkar vara den verkliga orsaken till finanskrisen som breder ut sig som bäst. Varför går vi med på detta ?

Svaret är att vi ju nog inte alls gått med på det här - eftersom ingen ens frågat oss om det passar oss att låta en liten självutvald klick trolla fram pengar (kredit) och kräva alla på återbetalning med ränta.

Våra politiker skulle nog inte sitta länge kvar om dethär vore en valfråga inför riksdagsvalet !

Det mest förfärande är att nu då diverse nationer hamnat i trångmål till följd av denna rovlångivning både från privatabanker, Världsbanken och IMF - så vad gör man om inte lånar mer av samma institutioner.

I USA lånar statsmakten som bäst nu av bankerna mot ränta - för att sedan ge pengarna till dessa samma banker. Och vad gör bankerna med pengarna ? Jo, sitter på dem, delar ut dem till sin högsta ledning som bonus - samt köper upp mindre banker. Och lånet lägger man till statsskulden - som på några månader vuxit med biljoner.

fredag 5 december 2008

Lokalvaluta även i Milwaukee,

Även i Wisconsin,USA tycks det finnas planer på en lokalvaluta. Enligt artikeln på "signs of the times" är det troligt att folk i Milwaukee trycker upp egna pengar - och helt lagligt. Dessutom lär det redan nu finnas runt tvåtusen lokala valutor i användning runt omi världen:
It's not a new concept - experts estimate there are at least 2,000 local currencies all over the world - but it is a practice that tends to burgeon during economic downturns. During the Great Depression, scores of communities relied on their own currencies.

And it's completely legal.

As long as communities don't create coins, or print bills that resemble federal dollars, organizations are free to produce their own greenbacks - and they'd don't even have to be green.

Solidar på Gotland ?

Stötte på intressant läsning på svenska samt långtgående planer för lokalvaluta och basinkomst på Gotland: solidar!
Texten har hänvisningar till Silvio Gesell och Rudolf Steiner. En dam som heter Åsa Brandberg verkar vara eldsjälen bakom det hela:

Åsa Brandberg,
ordförande i Föreningen Basinkomst,
Tel 08-722 36 14
E-post nypeng@hotmail.com

Vad handlar det om :

SOLIDARSYSTEMET MED VALUTAN SOLIDAR

Solidarsystemet är ett förslag till ekologisk-ekonomisk lösning, bland annat ägnat till att stävja ofrivillig inflyttning till städerna. Man kan se systemet som ett vapenlöst civilförsvar för att skydda jordens biosfär, avskaffa fattigdomen och i längden ge alla en varaktig fred. Om pengarna ska kunna avspegla energin i form av varor och tjänster på en marknad, så behöver vi två slags konton; ett så kallat handelskonto där en startsumma och alla inkomster löper in. På handelskontona minskar alla summor gradvis. Men de försvunna pengarna återförs elektroniskt nästa morgon till deltagarnas så kallade baskonton som ny basinkomst, alltid lika fördelad till alla deltagarna i en solidarregion. Basinkomsten kan bara sparas orörd, eftersom envägs spärrar förhindrar insättning på baskontona. Att låta sin basinkomst samlas orörd är därför det enda sättet att spara solidarer.

Systemet är självfinansierande, och det befriar samhället från en skattekarusell som idag drivs upp av räntekostnader till bankväsendet och den påföljande penningspekulationen.

Solidarsystemets basinkomst löper in hela livet och kan enligt beräkningar ge en dräglig levnadsstandard på grund av den kostnadseffektiva samhällsekonomi som följer.

Kombinationen av de båda kontona får mängden bytesmedel att ständigt anpassas till verkliga värden som köps och säljs. Man uppnår då en stabil konjunktur utan skuldbubblor, eftersom systemet har en konstruktion som inte medger lån och som därmed är skuldfritt.

När man använder sin basinkomst för att betala, går betalningen in på säljarens handelskonto där alla summor gradvis upphör. Nästa morgon återuppstår de försvunna pengarna som ny basinkomst, alltid lika fördelade till alla deltagarna – och enligt omröstningar på den "gemensamma kassans" baskonton. Kassan har bara baskonton för gemensam upphandling.


Ett ytterligare plock ur texten:

Ett mänskligare samhälle

Empatin i samhället ökar när stress och ekonomisk ångest avtar. I solidarsystemet tvingas ingen att arbeta, men systemet öppnar för frivilligt arbete och altruism, inte minst genom att människor efter hand befrias från girighet, bristtänkande, och en diffus ångest som orsakas av vårt nuvarande skuldskapande system som är byggt på krediter.

I snitt 40 % av dagens svenska konsumtionspriser består av företagens inbakade räntekostnader. Ref. 7 och 15. Dessa osynliga utgifter upphör i ett kreditlöst system. Därför kan en livslång basinkomst finansieras utan omvägen via skatter och bidrag. Då slipper vi inte bara administrationskostnaderna, utan också en rad andra kostnader som följer på rundgången av skattepengar som passerar bankerna i varv på varv medan ränta läggs på ränta. I stället för ringdansen av bidrag och regleringar via skatterna kan man själv bestämma när och hur man vill använda sin basinkomst, naturligtvis inom lagens gränser och solidarsystemets elektroniska ramar. Även ekobrott upphör i en ekonomi där man inte kan samla upp pengar som är ute på marknaden.

Man behöver inte vara solidarisk för att gå med i systemet. Men det ger en frihet att solidarisera sig med dem som idag slås ut. Världens fattigdom kan rätt och slätt avskaffas genom att man byter ut vårt utslagningssystem mot ett balanserat ekonomiskt system med nollränta.
Jag hoppas du tar dej tid att kolla Åsa Brandbergs idéer. Jag hittade henne först på Ellen Browns www.webofdebt.com där Åsa deltagit i diskussionen om penningreform.

Crash Course kapitel 20

Har för mig att jag i något skede under hösten 2008 tog upp Chris Martenson och hans kurs i hur man förbereder sig på att framtiden blir ganska annorlunda än den tid vi har bakom oss.
Hela nitton delar kunde betittas med datorn. Sista delen var inte färdig då.

Men nu har Chris Martenson tydligen fått den sista delen till sin The Crash Course färdig. Kapitel 20 kallar han den. Rekommenderar att även du tittar på den. Det handlar om att inse att det är mycket troligt att ekonomin på flera håll kommer att krasha inom ett antal år. Kanske inte nödvändigtvis i första skedet här hos oss - men det är trots allt bra att ta sig e funderare.

Säkert är dock att det ständiga kravet på ekonomisk tillväxt blir allt mera omöjligt för varje år som går. Samtidigt tryter naturresurserna och det blir allt dyrare att komma åt metaller och annat. Summan blir troligen nog den att ekonomin på de flesta håll kommer att krympa. Chris Martenson frågar sig och oss - borde vi på något vis förbereda oss på det som kanske kommer?

torsdag 4 december 2008

Långsamt är bättre


Carl Honoré håller ett fint 20 minuters föredrag om långsamhetens filosofi. Långsamt är hållbart.

http://www.ted.com/index.php/talks/carl_honore_praises_slowness.html


Slowing down in a world built for speed

I definitely think there is something in taking things slow, which is why I will recommend having a watch of this talk by journalist and author Carl Honore, from Ted 2005...

måndag 1 december 2008

Ny svensk blogg som tar fasta på kreditexpansionen

Bloggen kallas: Fractional Reserve Banking

http://sundapengar.bloggagratis.se/

Ett utdrag:

Vad som ar viktigt att förstå ar att en bank lånar inte ut existerande reserver. Den lånar ut nya krediter (pengar) som den själva skapat genom en kontering. Det görs genom att öka skuldsidan och tillgångssidan samtidigt.

Ett normalt bolag kan inte bokföra nya pengar på detta vis da det ar olagligt att själv skapa pengar, sa banken har en särstallning gällande kreditgivning, eller skapandet av skuld. En skuld en bank skapar ar giltigt betalningsmedel universellt medan en privat skuld bara ar gångbar beroende på mottagaren. Bankens skuldgångabarhet har etablerats med ett tvang for betalning av skatt på allt arbete och produktion i samhället vilket indirekt tvingar medborgaren att använda detta monetära fiducium framfor alla andra.

Detta fenomen pekar kritiker pa som essensen for ”Debt slavery eller Debt pionage”, dvs att helt stå utanför detta monetära skuldsystem inte ar ett val da arbete kräver betalning i skuldbevis.


lördag 29 november 2008

fredag 28 november 2008

Social Credit - är inte socialism

För att undvika missförstånd så vill jag framhålla att en ekonomi med samhällskredit inget har med socialism att skaffa - trots att ordet "social" förekommer.

Nej tvärtom, som Louis Even skriver i sin bok: In This Age of Plenty

Not Socialism

Because of the word social in the term “Social Credit”, some people erroneously assume it to be a form of Socialism, and automatically reject it. On the contrary, Social Credit is the best way to fight Socialism and Communism, and to protect private property and individual freedom. A Dominican Father, who had studied the Social Credit proposals, even wrote: “And if you want neither Socialism nor Communism, bring Social Credit in array against them. It will be in your hands a powerful weapon with which to fight these enemies.”

Och visste du att kongressen i USA 1932 godkände ett lagförslag om att införa social credit, men att det sedan gick lite snett trots allt. Men nära var det, verkligen nära:


The Goldsborough bill

No, there is no need for new parties; only the education of the people is necessary. Once the pressure from the public is strong enough, all the parties will agree with it. A fine example of this can be found in the Goldsborough bill of 1932, which was described by an author as a “Social Credit bill” and “the closest near-miss monetary reform for the establishment of a real sound money system in the United States”:

“An overwhelming majority of the U.S. Congress (289 to 60) favored it as early as 1932, and in one form or another it has persisted since. Only the futile hope that a confident new President (Roosevelt) could restore prosperity without abandoning the credit-money system America had inherited kept Social Credit from becoming the law of the land. By 1936, when the New Deal (Roosevelt's solution) had proved incapable of dealing effectively with the Depression, the proponents of Social Credit were back again in strength. The last significant effort to gain its adoption came in 1938.” (W.E. Turner, Stable Money, p. 167.)


Robert Owen testified in the House, April 28, 1936:

“...the bill which he (Goldsborough) then presented, with the approval of the Committee on Banking and Currency of the House — and I believe it was practically a unanimous report. It was debated for two days in the House, a very simple bill, declaring it to be the policy of the United States to restore and maintain the value of money, and directing the Secretary of the Treasury, the officers of the Federal Reserve Board, and the Reserve banks to make effective that policy. That was all, but enough, and it passed, not by a partisan vote. There were 117 Republicans who voted for that bill (which was presented by a Democrat) and it passed by 289 to 60, and of the 60 who voted against it, only 12, by the will of the people, remain in the Congress.

“It was defeated by the Senate, because it was not really understood. There had not been sufficient discussion of it in public. There was not an organized public opinion in support of it.”

torsdag 27 november 2008

Social Credit - samhällskredit

Social Credit är ett begrepp som brittmajoren Clifford Hugh Douglas myntat på det glada 1920-talet. Han gjorde noggranna ekonomiska studeier och märkte att pengarna i ett visst land inte räcker till att köpa detta lands produktion. Köpkraften = pengarna. Han visade att den sk "Says Lag" inte håller streck.

Han påpekade att denna brist på köpkraft var grunden till alla problem eftersom denna brist tvingar folk att låna i bankerna mot ränta. Han ville därför att statsmakten i England skulle fylla på med pengar i form av Social Credit. Han visade på två olika sätt att göra detta: skattefri räntefri samhällskapad grundinkomst för alla - samt räntefria samhällskrediter som bas för all bankverksamhet. Bankerna kan under dessa "social credit" - premisser inte mera skapa pengar ur tomma intet utan får lov att själv sitta med mössan i hand och be om lån av statsmakten.

Hur som helst - jag hittade ett radioprogram där social credit diskuteras mycket djuplodande.

Kanadensaren Yves Jaques intervjuas här av Mark Anderson på RBN: del 1. del 2.

Anderson konstaterar själv att här har vi det tredje ekonomiska alternativet - eftersom både rovkapitalism och kommunism visat sig vara ohållbara i det långa loppet.

Och det bästa av allt - dethär med social credit borde diskuteras just nu då vi lever i ekonomiska kristider.

Det märkliga i dagsläget är att vi har en situation där samhället HAR arbetskraft, där samhället HAR byggmaterial, där samhället HAR verktyg och arbetsmaskiner - men att samhället INTE HAR behövliga pengar för att genomföra t.ex. ett byggprojekt. Social Credit löser problemet och helt utan räntor, banktempel och viktigpettrar i kritrandig kostym.

Yves Jaques hör f.ö. till de sk vitbaretterna eller The Pilgrims of Saint Michael. En katolsk organisation som jobbar för att sprida information on social kredit - eller samhällskredit. (Se bilden)

Yves Jaques hade f.ö. ett anförande under American Monetary Institutes årliga konferens i Chicago i september 2008.

Han påvisar f.ö. att inget guld eller guldmyntfot behövs för att uppräthålla ett hållbart och inflationslöst penning- och finanssystem.

http://www.michaeljournal.org

Klicka här för deras senaste tidskrift Michael

fredag 21 november 2008

Makows nya bok

Illuminati - the cult that hijacked the world.

Henry Makows nya bok har ordet illuminati i titeln. Minns att Mikael Wälivaara då och då både pratade och skrev om detta illuminati. Jag minns hur han i ett skede själv av misstag hade raderat sin blogg - och påpekade att han inte skyller på illuminati utan nog på sig själv denna gång.
Hur som helst så har Henry Makow en helt egen syn på vad denna illuminati-kult sysslar med:

UNDERSTAND THE CAUSE OF ECONOMIC TURMOIL AND WAR

Bizarre and incredible as it sounds, humanity has been colonized by a satanic cult called the Illuminati. This cult represents Masonic and Jewish bankers who finagled a monopoly over government credit which allows them to charge interest on funds they create out of nothing.

Naturally they want to protect this prize by translating it into a political and cultural monopoly. This takes the form of a totalitarian world government dedicated to Lucifer, who represents their defiance of God.

Thus, the people who hold our purse strings are conspiring against us. To distract and control us, they have used a vast occult network (Freemasonry) to infiltrate most organizations, especially government, intelligence agencies, education and the mass media.

We are being re-engineered to serve the Illuminati. They undermine institutions like marriage and religion, and promote depravity, dysfunction, corruption and division. They have orchestrated two world wars and are planning a third.

Henry Makow describes this conspiracy and shows how human history is unfolding according to Illuminati plan.

Min kommentar: Jag vore själv nog mera försiktig och skulle försöka utreda möjligast mycket innan jag anklagar någon särskild krets för att ha "kapat hela världen". Men klart att Makow ju forskat en hel del själv innan han bestämt sig för vem han vill skylla på.

Hur som helst så står det i den Ekonomiska Demokratins intresse att även visa att det finns olika åsikter om hur vi kan nå ekonomisk frigörelse och ett liv utan räntebörda.

Jag tror nog att MW med intresse hade tagit del av Makows syn på illuminatis verksamhet.

torsdag 20 november 2008

Statistik över amerikanska storbankerKlicka på bilden så ser du bättre. (källa)

Notera att bara en bank - JP Morgan har i sin balansräkning ett värde på 92.000 miljarder USD i derivativer. (Hela världens sammanlagda BNP är ca 60.000 miljarder USD.)

JPMorgan har 74 ggr mera derivativer än egendom( framgår från sista spalten till höger)

Konstigt att massmedia inte rapporterar sånt här. Hittade bilden på denna blogg. Den innehåller häftigt material minst sagt. (även om denna blogg berättar om dethär och annat skall det inte tolkas som om denna blogg skulle understöda påståenden i nämda blogg)

Notera även hur bloggaren i fråga högst upp har satt in en disclaimer med följande innehåll:

Disclaimer: the posting of stories, commentaries, reports, documents and links (embedded or otherwise) on this site does not in any way, shape or form, implied or otherwise, necessarily express or suggest endorsement or support of any of such posted material or parts therein.
Är det så här vi alla bloggare måste börja skydda oss själva ?

tisdag 18 november 2008

Rothschild om risken att systemet ändras

Har man hört på maken. Herrar Rothschild verkade tro sig sitta säkert i sadeln trots bluffen med låtsaspengar - att skapa kontokredit mot skuldsedel:

"The few who can understand the System (Cheque Money and Credits) will either be so interested in its profits, or so dependent on its favours, that there will be no opposition from that class. While on the other hand, the great body of people mentally incapable of comprehending the tremendous advantage that capital derives from the system, will bear its burdens without complaint and perhaps without even suspecting that the system is inimical* to their interests." - Extract from a letter written by Rothschild Bros of London to a New York firm of bankers on 25 June 1863

* (hostile, hurtful)


Bra men något svårläst artikel om problemet med skuldpengar - på engelska:

http://www.sott.net/articles/show/169225-Money-Supply-Debt-Slavery-and-other-Manipulations

fredag 14 november 2008

torsdag 13 november 2008

Social Viability : inititativ mot en bättre värld

Man hittar dagligen nya inititativ till ekonomisk demokrati och frigörelse från bankirhegemonin.

Här är en videosnutt med Richard Lander från websajten social viability. Trots att snutten på sätt och vis är reklam för hans egen bok med samma namn, så anser jag att den passar in här eftersom budskapet är helt i linje med den ekonomiska demokrati jag själv förespråkar.Kort om boken:

The social and economic systems you and your family rely on for subsistence are critically defective. This book details the precise, basic causes behind the degenerative conditions you see in society today and offers the new systems needed to replace them. The bankers are running the world's governments, terrorism is most often state-sponsored and the elite power-brokers are profiting from worsening conditions. Until now, the only solution offered to people that learned what was going on behind the mass media smoke-screen was to "tell others about it" or "write your congressman." These actions alone will not avert the impending social disaster. Now, the basic nuts and bolts of the practical measures everyone can take to replace the existing dysfunctional social systems are laid out for anyone to employ.

onsdag 12 november 2008

Vädjan för global ekonomisk demokrati

Från Richard C Cooks blog: Dandelion Salad

Se även: http://www.afterdowningstreet.org/crisis

To add your name, register, log in, and sign the petition.

The International Monetary System Should Serve the People of the World, Not Enslave Them

We have noted with deep interest and concern that leaders of the G20 are meeting in Washington, D.C., November 15th for the “Summit on Financial Markets and the World Economy.” Such a summit is surely needed, but not just to fix the catastrophically failing world financial system. No matter how much tinkering around the edges the leaders might engage in or how many bailouts are provided to financial institutions, we all recognize that nothing worthwhile will have been accomplished without a paradigm shift in the relationship between finance and the daily lives of the citizens of the globe.

The world today is suffering under the crushing burden of a debt-based monetary system operated by privately owned banks. The system’s main characteristic is to channel wealth upward from those who work for a living into the hands of those who lend money. Financial profits are then supposed to work themselves downward through investment and spending. We know it in the U.S. as “trickledown” economics, and it has failed. This system by its nature is unjust and is the root cause of today’s crisis.

We demand that this system be changed into one that reflects real economic democracy. In the words of President Abraham Lincoln in his December 3, 1861, address to Congress: “Labor is prior to, and independent of, capital. Capital is only the fruit of labor, and could never have existed if labor had not first existed. Labor is the superior of capital, and deserves much the higher consideration.” The monetary system should reflect these truths through the following changes:

● Monetary systems should be controlled by sovereign national governments, not the central banks which mainly serve private finance. The main economic function of the monetary system should be to assure adequate purchasing power to consume an environmentally sustainable and optimal level of production whereby the basic needs of every person in the world community are satisfactorily met.

● Income security, including a basic income guarantee and a national dividend, should be a primary responsibility of national governments in the economic sphere. A right to adequate purchasing power should be part of every national constitution.

● The primary function of international finance should be to assure fair transferability of value among national economic systems, utilizing, to the extent possible, fixed and transparent exchange rates. Speculative attacks on sovereign currencies should be outlawed.

● Private creation of credit for speculative purposes should be abolished, and capital markets should be regulated to assure fairness, openness, and freedom from predatory practices.

● Every national government should have the right to spend lowcost credit directly into existence for public purposes—including infrastructure, environmental protection, education, and health care—without incurring new debt.

● The physical backing for every currency in existence should be the actual production of national economies.

● National governments should treat credit as a public utility — like clean air, water, or electricity — and should assure its availability to all citizens as their social heritage and as a basic human right.

● National credit policies should favor the development of sustainable local and regional economies, of small business, and of family farming.

● Credit should be regulated in order to encourage maximum ownership of property by individuals without artificially inflating its price.

● The private banking system should be utilized to provide liquidity for business operations but should not be needed in a properly constituted system to finance consumption or capital formation.

● There should be an immediate worldwide moratorium on home foreclosures and recognition of the right of each person to a secure home.

● An International Debt Settlement Commission should be formed and charged with producing a clean financial slate by reviewing all existing public and private debt and determining through due process what can reasonably be repaid, restructured, or forgiven.

It is time to assure that the world financial system is no longer operated for the benefit of the few over the many and that it reflects the spiritual principle that the natural resources of the Earth belong to all of humanity and must be rationally distributed to every individual, such that no one is left behind on the path of human progress.

lördag 8 november 2008

fredag 7 november 2008

Money As Debt - ny versionAlternativ sajt

Elizabeth Kucinich om filmen:

Elizabeth J. Kucinich, monetary reform activist partner of
Congressman, and US Presidential aspirant, Dennis Kucinich (D-OH) :

"I have worked for a long time looking into monetary reform and after 10 years, finally someone has produced a DVD entitled "Money as Debt". It is a fabulous fun yet powerful introduction to the issue of monetary reform. It's the best over view I have seen so far; the best by far. ESSENTIAL! Everyone should watch it!

The topic of DebtMoney is THE issue of our times. It forms the basis to every nation's areas of core material and spiritual concerns such as economic development, employment and environmental sustainability.

If only government officials, civil society organizations, environmental groups, unions and well meaning international development strategists trying to eradicate poverty really understood this topic... the world would be a much better place.

Only 47 minutes long, this DVD is ideal for public education in schools, colleges and universities, as well as individual or family viewing, with lots of juicy re-useable quotes from prominent bankers, economists and presidents."

Webster Tarpley om ObamaHistoriskt dokument över en frigörelsepolitik som misslyckades

Ja dokumentet är ett exempel på en noga definierad ekonomisk politik emot ränta och skulder, emot ekonomisk parasitism och utsugning. En politik för rättvisa och välfärd. Men som sagt tilläts detta inte. Du kan gissa resten.

Även i Sverige pågår lite liknande men i lokal och mera anspråkslös skala t.ex. på JAK medlemsbank. I JAK´s kursbok står det att man arbetar för ekonomisk frigörelse och en räntefri ekonomi. Med andra ord en finansiell politik inte alls så olik den ekonomiska politik man försökte bedriva landsomfattande under den korta period som man hann med detta - innan omvärlden ingrep. The rest is history.

Ekonomi är tydligen ingen triskt vetenskap utan tvärtom något mycket farligt - livsfarligt som det visat sig. Spännande att inse dethär så här som ekonom.

torsdag 6 november 2008

Tala om finanskris...

Trodde du att du vet vad en finanskris är. Kolla då denna rapport om läget i Zimbabve.
Dessa bilder säger mer än - ja mer än en hel massa ord.

http://www.boncherry.com/blog/2008/10/26/global-crisis-this-is-the-real-crisis/

"If you think that the current economic crisis is something that has never happened in history before, you may be wrong! After the collapse of the agriculture sector in Zimbabwe in 2000, the inflation in that country skyrocketed to 231 million percent a year! Just think about it - 231 000 000%! Unemployment went up to 80% and a third of country’s population left it.

Let`s now have a look at the photos that you may not be able to see anywhere else in the world."

Bokrecension: Valtiot ja Terrorismi

Forum för Ekonomi & Teknik, Ragnhild Artimo :

Den Ansiktslösa Fienden

Hannu Yli-Karjaan­maa: Valtiot ja terrorismi, Multi­kustannus, 455 s.

New York 11.9.2001. Madrid 11.3.2004. London 7.7.2005. Terroristattacker är den nya krigsformen där inga Genève­konventioner gäller. Terroristerna använder flerstegsvapen med fruktan som invalidiserande sekundärverkan.

Terrorism är det säkraste sättet att under­gräva en nations stabilitet och moraliska ryggrad. Oavsett antalet offer, är den otrygghet och fruktan hos medborgarna som terrordådet ut­löser den svåraste och mest långvariga skadan. Den är direkt proportionell till attack­metodens oberäknelighet och till terrorplatsens ’vardaglighet’ som i praktiken gör det nära nog omöjligt att gardera sig mot dessa dåd.
Hannu Yli-Karjaanmaa analyserar i Valtiot ja terrorismi hur terrorism har använts och satts i system. Han belyser den moderna terrorismens historia och metodik med både äldre och färska exempel, men väljer att kritiskt granska de officiella sanningarna om terroristdåden, ofta formulerade med behovsanpassad politisk ändamålsenlighet av den drabbade nationens makthavare.

Läs hela recensionen

måndag 3 november 2008

Vladimir Z. Nuri - ekonomisk parasitism

Har du stött på tidningen Nexus Magazine? Jag har prenumererat på den sedan 1995. En stor del av det jag lärt mig sedan dess har att göra med den information jag fått via just Nexus och de böcker man rekommenderat där.
En del personer i södra Sverige uppskattade tidningen så till den grad att man försökte ge ut en svensk version av Nexus. En av eldsjälarna har Lars Adelskogh på Axevalla Folkhögskola - översättare och skribent själv. Jag har publicerat hans texter tidigare här på bloggen.

Svenskspråkiga Nexus Nya Tider kom ut i tio nummer 1998-2000 innan eldsjälvarna var tvungna att retirera - upplagan blev inte tillräcklig stor för att det hela skulle bära sig. (räntans effekt)
Jag har själv alla tio numren av Nexus Nya Tider i mitt arkiv.

Men till saken. I maj 2004 hade Nexus en artikel om banking som ekonomisk parasitism av Vladimir Z. Nuri. Den var en förkortning av Nuris långa 62-sidiga vetenskapliga papper om avigsidorna med Fractional Reserve Banking.
Texten finns numera att ladda ner som pdf från internet. Man kan även läsa den sida för sida utan att behöva ladda ner den.

Här är artikelns titelblad i alla sin prakt. Borde gå att läsa genom ett klick.

John Coleman: Committee of 300 - en mindre omtalad makt.

Trodde du att du vet vad som är på gång..? CFR, Bilderberg, Davos, TR..etc.

Kolla trots allt vad Dr John Coleman har att berätta. Coleman blev kändis med ens då han gav ut sin första bok The Committee of 300.

Hans hemsida är minst sagt intressant: http://coleman300.com/ och du kan se att han skrivit en hel del andra böcker också.

Här är Dr John Coleman på video:Förutom videon ovan så finns det 19 delar till.

Alfred Webre

Här har vi en synnerligen intressant man. Och en synnerligen intressant och aktuell artikel om finanskrisen bakomliggande orsaker och kopplingar:


A Financial False Flag

The current Globalist Financial Crisis is a Financial False Flag operation. It is a controlled collapse of the globalist economic system, engineered by an international war crimes racketeering organization. The globalist financial system is being intentionally destabilized with the same technologies that the government of Salvador Allende was destabilized in Chile by Henry Kissinger and Richard Nixon on behalf of David Rockefeller and the Rothschilds, resulting in Allende's assassination on September 11, 1973.

The Financial False Flag designed to accelerate the deterioration of First World economies, democracies, and prosperity, in aid of a larger program of global depopulation. The same powers who control the Federal Reserve Bank are intent on depopulating between 1/3 and 2/3 of the current human population, in service to a grotesque covert elite plan.

Här han du titta på Alfred Webre på video. (rekommenderar)


Konsten att skapa börskrascher

Michael Delavante har skrivit en samling intressanta artiklar på svenska på nät-tidningen Zitiz.
Det jag speciellt rekommenderar är Konsten att skapa börskrascher del 1, del 2 och del 3.

Ett litet utdrag från del 1 :

Finanskrisen kommer att dra med sig den reella ekonomin i en kraftig recession, i såväl USA som Europa och resten av världen.

Ännu en chockterapi för massorna så att eliten kan fortsätta härska genom att söndra. De rikaste och mäktigaste i världen kommer inte att bli lidande av den rådande krisen, de har gott om buffertar. Istället är det diverse spekulanter och vinstmaximerande bonusjägare vilka tjänat sitt syfte som "nyttiga idioter" plus vanligt folk som får ta konsekvenserna av den cirkus som nu spelas upp.

Michael på "tanker om pengar" : Parasitcykelns slut

Citerar från Michaels inlägg "Parasitscykelns slut"

Ett resultat av ett skuldbaserat penningsystem drivet av ränta på ränta är att alltmer ansamlas till de i toppen som lever på ränta på ränta. I USA äger 1% av befolkningen 70% av rikedomen (ekonomiprofessor Michael Hudson). En utjämning och jämlik fördelning i ett sådant system är en omöjlighet (oavsett om man använder sig av vänsterns "ta från de rika" modell eller högerns "rinna ner från de rika till de fattiga" modell). Detta då en utjämning skulle medföra att de fattiga med skulder skulle kunna betala av sina skulder och pengar därmed förintas genom betalningen. Om allt jämnades ut skulle det med andra ord inte finnas några pengar.

Räntan på räntan äter upp allt befintligt genom att den växer exponentiellt. Albert Einstein lär ha sagt att ränta på ränta är "den starkaste kraften i Universum".

Och då bankerna bara skapar skulden (=krediten=pengarna i detta system) men inte pengar till räntan på skulden så måste ännu fler skuldslavar skaffas för att nya pengar=skuld=krediter ska kunna skapas för att betala räntan. Men dessa nya skulder har en ny ränta som det inte heller finns några pengar=skulder=krediter till som därvid måste skapas o.s.v

Till slut slukar dessa "pengar skapar pengar" (eller "skulder skapar skulder") hela den reella ekonomin och det tar stopp då inga mer skuldslavar kan slängas in för att skapa räntan åt den lilla klicken på toppen.

Så skuldexpansion (mer känd som kreditexpansion) når sin fysiska gräns när det inte finns fler eller mer att skuldsätta för den lilla elittoppen. Detta är en punkt då befolkningen i samhället reser sig och kräver tillbaka det som blivit stulet genom bankirismen bedrägeri
Läs resten.

lördag 1 november 2008

Framtiden ser dyster ut

Ja det ser dystert ut - och inte bara på grund av den ekonomiska systemkrisen. En "kris" som sist och slutligen nog bara beror på det skuldbaserade penning-och finanssystemet. Men det tycks ingen offentligen våga uttala.
Nej - bättre att skylla på korkade bostadslån och giriga direktörer - för att peka på den rätta orsaken vore ju att med ens utmana hela den tunga bankingsektorn som genererar miljardvinster och suger upp pengarna runt om i världen genom att så gott som varenda jävel är skuldsatt.
Fast som Margrit Kennedy visar i sin bok om räntefri ekonomi - så bidrar även alla andra genom att olika aktörers sammanlagda räntekostnader finns inbakade i precis alla priser och avgifter vi tvingas betala då vi köper vårt uppehälle. Minst 50% av de kostnader som priserna baserar sig på är ränta.

Men det jag egentligen just nu tänkte peka på var något annat. Rubriksättningen löd - framtiden ser dyster ut - och då avsågs närmast presidentvalet i USA. Barack Hussein Obama- född i Kenya - grundlagsvidrigt uppställd som presidentkandidat - verkar ta hem spelet. Och tja mången svensk jublar för massmedia har ju framställt Obama som en som står för "ändring" och ordnar upp problemen Bush-regimen skapat. Men tyvärr är det inte så och att tro det är helt fel.

Visserligen har Obama babblat lite smått populistiskt om att ta hem trupperna från Irak för att få höra lite hurra-rop från anhängarna. Samtidigt finns det färska exempel som visar att det inte finns någon substans i hans skenpacifistiska uttalanden. Här är ett dagsfärskt exempel:

"We're confronting an urgent crisis in Afghanistan... It's time to heed the call... for more troops. That's why I'd send at least two or three additional brigades to Afghanistan... The terrorists who attacked us on 9/11 are still at large and plotting"

Med andra ord - McCain ellet Obama - precis samma elände väntar oss. Bägge är nickedockor som sprattlar enligt sina finansierers kommandon. Obamas överlägset största offentliga sponsor är ingen annan än - investeringsbanken Goldmann Sachs. Obama lär också ha olagligen emottagit miljoner från utlandet - närmast från stenrika brittiska magnater och bankoligarker.

Höstens viktigaste boknyhet

Richard C. Cook - enligt min åsikt en av de bästa penningreformisterna idag, har gett ut sin nya bok.

Om Ellen Browns bok var viktig så är denhär minsta lika viktig...tips till Anarchos Förlag.


We Hold These Truths: The Hope of Monetary Reform
By Richard C. Cook

Is the Monetary System Too Sick to Fix?

No, but it will take work to untangle the mess in which the U.S. and its citizens are immersed. Monetary reformer and futurist Richard C. Cook was a government analyst who retired after 32 years of service. For 21 years, he worked with the U.S. Treasury, analyzing financial programs and teaching courses. He reveals…

  • How to reform the broken monetary system.
  • Why the public infrastructure must be rebuilt.
  • The way to create income security for all people.

In his visionary approach, Richard C. Cook warns that we could be facing chaos in the streets and a total breakdown of society. Worse, U.S. citizens risk the loss of their core liberties—the Bill of Rights. The alternative is sustainable living through genuine monetary reform.

torsdag 30 oktober 2008

Dollarn skall tydligen bort

U.S. Ships 800 Billion "AMEROS" to China, Prepares to De-Monetize U.S. Dollar
Ja dollarn skall bort och den nya "ameron" körs in med släckta lyktor - i varje fall om man skall tro Hal Turner på videon.

U.S. Ships 800 Billion "AMEROS" to China, Prepares to De-Monetize U.S. Dollar:

The US Secretary of the Treasury has informed the China Development Bank that the US has shipped $800 Billion of a new currency called the Amero, which is to be based upon the merging of the economies of The United States, Mexico and Canada into what is termed as The North American Union.

fredag 24 oktober 2008

Vems papegojor ?

Duellerande marionetter ! Bandat den 18.3 2003 i Australien, respektive den 20.3 2003 i Kanada.Vem fattar besluten egentligen ?

Man skulle tro att Australien och Kanada är suveräna stater. Tydligen inte.

Videon visar hur bägga länders statsöverhuvuden läser exakt samma text - ord för ord - understödande den amerikanskledda koalitionens invasion av Irak, våren 2003.

Men vem har skrivet texten? Vem distribuerade den? Vem tvingade dessa marionetter att läsa upp den inför sina respektive parlament? Drottningen av England ? CIA ? Vem styr dessa människor ?

http://www.brasschecktv.com/page/439.html


I was under the impression that Canada and Australia were sovereign countries.

I guess not.

This video shows the heads of both these states reading the same exact statement - word for word - supporting the invasion of Iraq.

Who wrote this thing?

Who distributed it?

Who compelled these obvious puppets to read it?

The Queen? The CIA? Who runs these people.

Note: Canada's Harper was not yet Prime Minister when he made this speech selling out his country for god knows who - but he is now.

torsdag 23 oktober 2008

Intressekonflikt : Moodys & investeringsbankerna

Kriminellt av Moodys att ge AAA-kredistvärdighetsrating åt en rad banker m.fl. trots att Man på Moodys vetat att bankernas balansräkning innehåller luft. En eloge åt Dennis Kucinich.

Vem bestämmer våra bankers kreditvärdighet ? Finns samma konflikter här hos oss ?

onsdag 22 oktober 2008

Är Obama och McCain ens lagligt valbara ?

Uppdaterat:Jag har under en längre tid följt med en del mindre kända skriverier om de två huvudsakliga presidentkandidaterna i USA. Det finns en hel del att läsa om John McCain och den mera troliga sanningen om hans militära karriär: Han orsakade troligen en olycka på ett amerikanskt örlogsfartyg varvid rätt många soldater fick sätta livet till. Han lär även ha svikit både amerikanska ideal och andra krigsfångar under sin tid i Vietnam. Men dessutom lär han vara född i Panama. Är man född utaför USAr är man inte enligt lagen valbar till president. Pressen tiger om detta. Man kan läsa om detta t.ex. på www.rense.com/

Visavi Barack Obama finns det minst lika mycket konstigheter. Muslim, kommunist, homosexuell, hans församlings pastor är öppen rasist, han ljuger om sin födelseort. Hans fru Michelle lär ha haft mycket suspekt för sig och bl.a. uppgett sig hata vita människor.

En stor del av detta torde kunna avskrivas som en del av den smutskastning som alltid tycks förekomma i USA och vara en del av presidentvalskuturen där. Men på senare tid tycks dethär med att Obama ljugit om sin födelseort komma upp på nytt och på nytt. Som det verkar så vore han de fakto vara född i Kenia och därför inte heller vara lagligen valbar till president i USA. Pressen tiger om även detta.

Men däremot tutar pressen ut något helt annat. Här är ett utdrag från det som Hbl redaktören Staffan Brun skrivit om Barack Hussein Obama:

1961 Föds 4 augusti på Hawaii. Föräldrar Barack Obama Sr. från Kenya (svart) och Ann Dunham från Wichita Kansas (vit).
1963
Fadern lämnar familjen.
1967 Modern gifter om sig med Lolo Soetoro från Indonesien. Familjen flyttar till Jakarta.
1971 Återvänder till Hawaii och Punahou high school.
1979 Dimitteras från skolan och flyttar till Occidental College i Los Angeles.
1981 Flyttar till Columbia i New York.
1983 Magister. Arbetar som konsult och investerare bl.a på Business International Corporation i New York.
1985 Direktör för Developing Communities Project i Chicago som på frivillig bas förbättrar förhållandena i nedgångna stadsdelar.
1988 Första resan till släkten i Kenya. Inleder studier vid Harvard.
1991 Juris doktor. Flyttar tillbaka till Chicago. Arbetar för Bill Clintons kampanj.
1992 Gifter sig med hustrun Michelle, som kommer från Chicago.
1993 Arbete som advokat och som lektor i juridik.
1995 Boken Min fader hade en dröm utkommer.
1996 Väljs in i Illinois delstatssenat.
1998 Dottern Malia Ann föds.
2000 Förlorar demokraternas primärval för representanthuset.
2001 Andra dottern Natasha föds.
2002
Håller ett uppmärksammat tal i vilket han går emot Irakkriget.
2004 Väljs in i senaten i Washington. Blir ett av de tunga namnen i demokratiska partiet efter ett bejublat tal på partikonventet i Boston.
2006 Boken Att våga hoppas utkommer.
2007 Meddelar att han ställer upp i presidentvalet.
2008 Nomineras till kandidat på partikonventet i Denver.

Jämför detta med dethär som finns på rense.com:

OBAMA - Admitted:

I was born in Kenya.
I am a Kenya "natural born" citizen.
3. My foreign birth was registered in the State of Hawaii.
4. My father, Barrack Hussein Obama, Sr. admitted Paternity of me.
5. My mother gave birth to me in Mombosa, Kenya.
6. My mother's maiden name is Stanley Ann Dunham a/k/a Ann Dunham.
7. The COLB [Certification of Live Birth] posted on the website
"Fightthesmears.com" is a forgery.
8. I was adopted by a Foreign Citizen.
9. I was adopted by Lolo Soetoro, M.A. a citizen of Indonesia.
10. I was not born in Hawaii.
11. I was not born at the Queens Medical Center in Hawaii.
12. I was not born at Kapi'olani Medical Center for Women and Children in
Hawaii.
13. I was not born in a Hospital in Hawaii.
14. I am a citizen of Indonesia.
15. I never took the "Oath of Allegiance" to regain my U.S. Citizenship status.
16. I am not a "natural born" United States citizen.
17. My date of birth is August 4, 1961.
18. I traveled to Pakistan in 1981 with my Pakistan friends.
19. In 1981, I went to Indonesia on my way to Pakistan.
20. Pakistan was a no travel zone in 1981 for American Citizens.
21. In 1981, Pakistan was not allowing American Citizens to enter
their country.
I traveled on my Indonesian Passport to Pakistan.
23. I renewed my Indonesian Passport on my way to Pakistan.
24. My senior campaign staff is aware I am not a "natural born"
United States Citizen.
25. I am proud of my Kenya Heritage.
26. My relatives have requested changes to the portion of my birth
certificate that identifies my first name.
My relatives have requested changes to the portion of my birth
certificate that identifies my last name.
My relatives have requested changes to the portion of my birth
certificate that identifies my place of birth.
I requested changes to the portion of my birth certificate
that identifies my first name.
I requested changes to the portion of my birth certificate
that identifies my last name.
I requested changes to the portion of my birth certificate
that identifies my place of birth.
The document identified as my Indonesian School record from
Fransiskus Assisi School in Jakarta, Indonesia is genuine.
33. I went to a Judge in Hawaii to have my name changed.
34. I went to a Senator and/or Congressman or other public official
in Hawaii to have my name changed.
35. I had a passport issued to me from the Government of Indonesia.
36. The United States Constitution does not allow for a Person to hold
the office of President of the United States unless that person
is a "natural born" United States citizen.
I am ineligible pursuant to the United States Constitution to serve
as President and/or Vice President of the United States.
I never renounced my citizenship as it relates to my citizenship
to the country of Indonesia.
I never renounced my citizenship as it relates to my citizenship
to the country of Kenya.
40. I am an Attorney who specializes in Constitutional Law.
41. Kenya was a part of the British Colonies at the time of my birth.
42. Kenya did not become its own Republic until 1963.
43. I am not a "Naturalized" United States Citizen.
I obtained $200 Million dollars in campaign funds by fraudulent means.
I cannot produce a "vault" (original) long version of a birth certificate showing my birth in Hawaii.
My "vault" (original) long version birth certificate shows my birth
in Kenya.
The only times I was to a Hospital in Hawaii was for check-ups
or medical treatments for illnesses.
48. Queens Medical Center in Honolulu, Hawaii does not have any record of
my mother, Stanley Ann Dunham (Obama) giving birth to me.
49. Kapi'olani Medical Center for Women and Children in Honolulu, Hawaii
does not have any record of my mother, Stanley Ann Dunham (Obama)
giving birth to me
50. I was born in the Coast Province Hospital in Mombasa, Kenya.
51. I represented on my State Bar application in Illinois that I never used
any other name other than Barack Hussein Obama.
52. I went by the name Barry Soetoro in Indonesia.
53. My Indonesian school records are under the name of Barry Soetoro.
54. I took an Oath to uphold the United States Constitution when admitted to
the State Bar of Illinois to practice Law.
I took an Oath to uphold the United States Constitution when I was Sworn
into my United States Senate Office.
Bli nu sedan klok på detta...valet är om mindre än två veckor.

tisdag 21 oktober 2008

Ett alternativt förslag till penningreform i USA

Denhär idén är självklart nog också tillämpbar i andra länder - speciellt de Nordiska. Men hinder finns på vägen. De som skulle förlora delar av sin nuvarande makt och sitt inflytande skulle troligen försöka hindra en revolutionerande reform av denhär typen.
Denna kallas Monetary Reform Act och hittas via Money Masters hemsidor. Jag postar den första delen av den här nedan. Notera att man rekomenderar att införa 100% kassareserv ch betala bort hela statsskulden samt ger kontrollen över pengarna tillbaka till statsmakten.

Monetary Reform Act - A Summary (in four paragraphs)

This proposed law would require banks to increase their reserves on deposits from the current 10%, to 100%, over a one-year period. This would abolish fractional reserve banking (i.e., money creation by private banks) which depends upon fractional (i.e., partial) reserve lending. To provide the funds for this reserve increase, the US Treasury Department would be authorized to issue new United States Notes (and/or US Note accounts) sufficient in quantity to pay off the entire national debt (and replace all Federal Reserve Notes).

The funds required to pay off the national debt are always closely equivalent to the amount of money the banks have created by engaging in fractional lending because the Fed creates 10% of the money the government needs to finance deficit spending (and uses that newly created money to buy US bonds on the open market), then the banks create the other 90% as loans (as is explained on our FAQ page). Thus the national debt closely tracks the combined total of US Treasury debt held by the Fed (10%) and the amount of money created by private banks (90%).

Because this two-part action (increasing bank reserves to 100% and paying off the entire national debt) adds no net increase to the money supply (the two actions cancel each other in net effect on the money supply), it would cause neither inflation nor deflation, but would result in monetary stability and the end of the boom-bust pattern of US economic activity caused by our current, inherently unstable system.

Thus our entire national debt would be extinguished – thereby dramatically reducing or entirely eliminating the US budget deficit and the need for taxes to pay the $400+ billion interest per year on the national debt - and our economic system would be stabilized, while ending the terrible injustice of private banks being allowed to create over 90% of our money as loans on which they charge us interest. Wealth would cease to be concentrated in fewer and fewer hands as a result of private bank money creation. Thereafter, apart from a regular 3% annual increase (roughly matching population growth), only Congress would have the power to authorize changes in the US money supply - for public use -not private banks increasing only private bankers' wealth.

fredag 17 oktober 2008

Tysk ex-minister varnar för diktatur


THOUGHT FOR THE DAY!

"The interests behind the Bush Administration, such as the CFR, The Trilateral Commission - founded by Brzezinski for David Rockefeller - and the Bilderberger Group, have prepared for and are now moving to implement open world dictatorship within the next five years. They are not fighting against terrorists. They are fighting against citizens."-- Dr. Johannes B. Koeppl, Ph.D., former German defense ministry official and advisor to former NATO Secretary General Manfred Werner

onsdag 15 oktober 2008

Alternativ till statligt stöd till bankerna ?

Finns det alternativ till det som görs överallt i finanskrisens namn ? Enligt massmedia vekar det inte vara så. Men sanningen är en annan. Det finns alternativ. Här har du ett som utarbetats av Richard C Cook:

An entirely new paradigm is needed. This can be provided through dividend-based economics like the Alaska Permanent Fund, the 2008 tax rebate stimulus, and the basic income guarantee (negative income tax) discussed during the 1960s and 1970s.

Following is the “Cook Plan”:

  1. Non-taxable vouchers should be issued at the rate of $1,000 per month per adult and $500 per month per child which may be used for food, housing, fuel, communications media, utilities, and educational services provided at outlets within the U.S. Distribution of vouchers may be delegated to state and local governments.
  2. Vouchers will be deposited by service providers and vendors only in a new network of local chartered savings banks—one for each county in the U.S. Deposits will be made to the bank in the county of the local point-of-sale.
  3. Banks will lend locally at zero-percent interest using voucher deposits as capitalization. The banks may create loans at a 1:10 reserve ratio with borrowers paying administrative fees only. Borrowers must provide a 20% down payment as collateral or purchase default insurance at 2% of the loan principal.
  4. Lending will be made only to business entities, including family or commercial farms, operating from an established location within the county.

This system will create a grassroots “bottom-up” economic infrastructure to parallel the “top-down” Federal Reserve System which is collapsing. Transfers between local savings banks and the banks of the Federal Reserve System will be denominated in U.S. dollars with vouchers redeemed within the banking system.

The system could be implemented within a matter of weeks through seed-money provided by the federal government. It could be replicated by any other nation.

It is requested that readers give this plan the widest possible distribution.

Copyright 2008 by Richard C. Cook

tisdag 14 oktober 2008

Miljarder åt bankirer - skulder åt folket

"The millions of working families of America are now indebted to a few thousand banking families for twice the assessed value of the entire United States. And those banking families obtained that debt against us for the cost of paper, ink and bookkeeping."

--- Sheldon Emory, Billions for the Bankers bring War, Taxes and Debts to the People (The Real Story Of The Money-Control Over America) (Pamphlet, The Lord's Covenant Church, 2008)

Dethär måste ju vara en bra bok misstänker jag - så jag beslöt söka på nätet. Nej inte med google - utan med någon sökmotor som ger mera "olovliga" träffar. Beslöt prova "metacrawler" och fick genast napp. Du kan läsa hela boken här:

http://www.justiceplus.org/bankers.htm

http://sheldonemrylibrary.com/billions%20for%20the%20bankers.pdf


Några plock som hastigast: Vi behöver tillräckligt med pengar, skriver Emry

Adequate money supply needed

An adequate supply of money is indispensable to civilized society. We could forego many other things, but without money industry would grind to a halt, farms would become only self-sustaining units, surplus food would disappear, jobs requiring the work of more than one man or one family would remain undone, shipping and large movement of goods would cease, hungry people would plunder and kill to remain alive, and all government except family or tribe would cease to function.

An overstatement, you say? Not at all. Money is the blood of civilized society, the means of all commercial trade except simple barter. It is the measure and the instrument by which one product is sold and another purchased. Remove money or even reduce the supply below that which is necessary to carry on current levels of trade, and the results are catastrophic.

For an example, we need only look at America's depression of the early 1930's.

Hela pamfletten ÄR LÄSVÄRD ! Plöj igenom den och rapportera gärna vad du tycker.

Han var f.ö. pastor. Du kan lyssna på honom här.

söndag 12 oktober 2008

Krav på penningpolitisk reform anno 1943Intressant brev från 1943. Plockat från wake up from your slumber.

A very prophetic letter from 1943.

www.scribd.com/doc/6489388/Demand-for-Monetary-Reform-1943-letter

Demand for Monetary Reform: 1943 letter

"...This has led to the gradual rise of a form of national, international and supra- national power, dominating through its monopolisaton of the National social credit all the basic creative activities of mankind. Thus, in this as in other countries, it has become impossible to obtain publication in the press, or to broadcast on the radio, the truth concerning this economic enslavement which holds the peoples of the world in thrall."

"...But the real danger, well understood in every preceding era of history, is the undermining of all lawfully constituted authority by the creation and destruction of money carried on in secret for private gain and the acquisition of power."

"...But the issue and destruction of money by the money-lender is not a service, but a weapon which can be and has been used to perpetuate poverty amidst abundance, which renders individuals and nations powerless to protect themselves, and which may even be perverted to serve vast designs for the complete subjugation of the human race to tyranny, exploitation and the powers of darkness and evil."

www.scribd.com/doc/6489388/Demand-for-Monetary-Reform-1943-letter

Ron Paul om dagsläget

"Ron Paul Rescue Plan is not good" 10/10/08


lördag 11 oktober 2008

Jim Rogers: Inflationary Holocaust

"Om du varje vecka i flera års tid frågat mig om min åsikt om ekonomins utveckling - och om precis allt jag sagt visat sig vara fel. Skulle du fortfarande fråga mig om råd ?" Dethär frågar sig
Jim Rogers som undrar varför media fortfarande tror att Ben Bernanke och Henry Paulson har de rätta svaren.

Legendary investor Jim Rogers warned during a CNBC interview this morning that global central banks are creating the environment for an inflationary holocaust by their ceaseless overprinting of currency, a measure that isn’t even successful in stabilizing the stock market.

Rogers said that the only solution to the market crisis was to let failing banks and speculators go bankrupt and stop pumping endless amounts of liquidity into the system, labeling it outrageous that responsible investors and taxpayers are being made to bail out crooks on Wall Street.

onsdag 8 oktober 2008

Vad kunde göras för att bli av med problemen vi har idag

Jag deltar som känt också som skribent på olika diskussionsforum ute på nätet. Här är en kort grej jag skrev idag. Tänkte den kunde ha mera allmänt intresse så jag postar den här på bloggen.

Nils frågar sig:
Jag tillhör dem som är frustrerad över de skadliga effekter som vårt penningsystem har på våra liv, vårt samhälle och vår miljö. Frågan som jag ställer mig är om vi kan göra något åt det? (..frågan är länge men förkortad av mig)

Mitt svar:

Som jag ser det är läget ganska hopplöst just nu. Hopplöst eftersom alla radikala ändringar i de samhällsekonomiska spelreglerna, hur bra de än må låta - i praktiken måste gå de formella vägen via regering och riksdag.

Vet inte så noga hur läget är i Sverige men här i Finland verkar precis alla etablerade politiska partier äta ur handen på dem som finansierar dem. Alla som kommit upp i rang inom politiken verkar kämpa för sina och partikamraternas uppnådda fördelar genom att försöka bibehålla status quo till varje pris. I ett skede trodde jag att De Gröna hade civilkurage nog att inte sälja sin själ för en plats i solen (läs regeringen) - men så skedde trots allt.
Arbetsminister Tarja Crohnberg (grön) har t.ex. efter att ha blivit utnämnd - inte med ett ord tagit upp frågan om medborgarlön. Den frågan var mycket central under valdebatten strax innan förra riksadagsvalet. Alla radikala initiativ verkar ha vingklippts av egen självcensur.
Kärnkraftsfrågan var även den något av en tröskelfråga som i det tysta såldes för samma regeringsplats.

Man kan under inga omständigheter ens tänka sig ett något av de nuvarande politiska partierna skulle komma med något så radikalt som en finans-, penning- eller bankreform av den typen "monetary reform" utgör ute i världen på olika sajter på internet.

Det enda alternativet blir nog att starta en helt ny politisk folkrörelse som för fram ett solklart budskap om det ruttna i hur pengar i dagens banksystem skapas ur tomma intet mot både ränta, undervärderad säkerhet trots obefintligt kapitaltäckningsgrad.

Folket borde även tipsas om att centralbanksfunktionen kunde skötas av statsmakten som en "public utility" - som allmännyttig offentlig service.

Folket borde tipsas om statskulden är onödig. Om att de internationella parasiterna som tappar allal västliga samhällen på energi/blod genom statskuldsmekanismen.

Folket borde tipsas om att det är statsmaktens skyldighet att se till att folket har tillräckligt med behövliga betalningsmedel och att dessa inte behöver lånas ut i samhället av banker.

Statsmakten kan genom att själv skapa sina pengar och krediter spendera pengarna ut i samhället genom utbyggnad av infrastruktur samt genom medborgarlön/nationaldividend och även direkta stöd till företag. Det finns fungerande kontrollfunktioner som eliminerar risken för inflation.

Jag kan inte tro att någon förnuftig människa inför dessa fakta INTE skulle tycka att dagens system är åt skogen.

Jag är säker på att en svensk väljare mycket väl skulle kunna välja att GE sin röst till ett alternativt parti - kalla det t.ex. "Ekonomidemokraterna"

Det formligen vimlar av olika "monetary reform teorier" på nätet. Sök på: Richard C Cook, Ellen Brown, Steven Zarlenga, Connie Fogal, Anne Bancroft, New Zealand Democrats for Social Credit, Manasse Sogaware.

Tankar om Pengar

Hallå där !Glöm inte att kolla bloggen som heter "Tankar om pengar"

http://blogg.aftonbladet.se/11316/

Lyft pengarna från banken den 16.oktober


Ja hur är det egentligen - borde man understöda dethär projektet? Vad tycker du? Borde vi alla ställa oss bakom ett dylikt försök att bidra till att det nuvarande banksystemet kraschar ?
Enligt min mening är banksystemet idag uppbyggt för att flytta pengar och egendom till de allra rikaste som har mer än de behöver. Det handlar om utsugning av 95% för att göra 5 % av medborgarna om möjligt ännu rikare.

Som jag ser det finns det ingen anledning att tveka.

Alla till banken den 16.10 och lyft allt som finns !

Om inte annat så kan man ju ta det som ett litet experiment...

Ifall en dylik manöver av "civil olydnad" eller kalla det civilkurage verkligen leder till problem för banksektorn så är det ju ett bevis på att systemet är uppbyggt på en bluff.

Kraschar allt så måste det byggas upp på nytt. Och då hoppeligen enligt en modell som har lite mera ekonomisk demokrati inbyggt. Men å andra sidan tvivlar jag att det alls blir bättre. Varför tror jag det ? Ja därför att samma finanselit som upprätthållit dagens utsugningssystem troligen sitter kvar vid spakarna och pressar fram något som i första hand gagnar dem själva.

Som att ha räven att bevaka hönshuset. Eller som finnarna säger "att ha getabocken att bevaka kållandet". Nej kraschar systement så skall gubbarna köras ut och doppas i tjära och rullas i fjädrar och jagas ut i periferin där de inte ställer till mer skada.

Smoking Mirrors har en bra text
om dethär:
You can’t solve the problem of the troll under the bridge as long as the troll remains under the bridge. It may be that you can drive the troll away. You can maroon the troll. You can imprison the troll and you can kill the troll. You have to do something about the troll or your problem continues. You cannot go to the troll for the solution to the problem of the troll; as is presently the process being employed.


Men till saken - här ovan har du medborgarrörelsens kallelse. Klicka på bilden.