lördag 29 november 2008

fredag 28 november 2008

Social Credit - är inte socialism

För att undvika missförstånd så vill jag framhålla att en ekonomi med samhällskredit inget har med socialism att skaffa - trots att ordet "social" förekommer.

Nej tvärtom, som Louis Even skriver i sin bok: In This Age of Plenty

Not Socialism

Because of the word social in the term “Social Credit”, some people erroneously assume it to be a form of Socialism, and automatically reject it. On the contrary, Social Credit is the best way to fight Socialism and Communism, and to protect private property and individual freedom. A Dominican Father, who had studied the Social Credit proposals, even wrote: “And if you want neither Socialism nor Communism, bring Social Credit in array against them. It will be in your hands a powerful weapon with which to fight these enemies.”

Och visste du att kongressen i USA 1932 godkände ett lagförslag om att införa social credit, men att det sedan gick lite snett trots allt. Men nära var det, verkligen nära:


The Goldsborough bill

No, there is no need for new parties; only the education of the people is necessary. Once the pressure from the public is strong enough, all the parties will agree with it. A fine example of this can be found in the Goldsborough bill of 1932, which was described by an author as a “Social Credit bill” and “the closest near-miss monetary reform for the establishment of a real sound money system in the United States”:

“An overwhelming majority of the U.S. Congress (289 to 60) favored it as early as 1932, and in one form or another it has persisted since. Only the futile hope that a confident new President (Roosevelt) could restore prosperity without abandoning the credit-money system America had inherited kept Social Credit from becoming the law of the land. By 1936, when the New Deal (Roosevelt's solution) had proved incapable of dealing effectively with the Depression, the proponents of Social Credit were back again in strength. The last significant effort to gain its adoption came in 1938.” (W.E. Turner, Stable Money, p. 167.)


Robert Owen testified in the House, April 28, 1936:

“...the bill which he (Goldsborough) then presented, with the approval of the Committee on Banking and Currency of the House — and I believe it was practically a unanimous report. It was debated for two days in the House, a very simple bill, declaring it to be the policy of the United States to restore and maintain the value of money, and directing the Secretary of the Treasury, the officers of the Federal Reserve Board, and the Reserve banks to make effective that policy. That was all, but enough, and it passed, not by a partisan vote. There were 117 Republicans who voted for that bill (which was presented by a Democrat) and it passed by 289 to 60, and of the 60 who voted against it, only 12, by the will of the people, remain in the Congress.

“It was defeated by the Senate, because it was not really understood. There had not been sufficient discussion of it in public. There was not an organized public opinion in support of it.”

torsdag 27 november 2008

Social Credit - samhällskredit

Social Credit är ett begrepp som brittmajoren Clifford Hugh Douglas myntat på det glada 1920-talet. Han gjorde noggranna ekonomiska studeier och märkte att pengarna i ett visst land inte räcker till att köpa detta lands produktion. Köpkraften = pengarna. Han visade att den sk "Says Lag" inte håller streck.

Han påpekade att denna brist på köpkraft var grunden till alla problem eftersom denna brist tvingar folk att låna i bankerna mot ränta. Han ville därför att statsmakten i England skulle fylla på med pengar i form av Social Credit. Han visade på två olika sätt att göra detta: skattefri räntefri samhällskapad grundinkomst för alla - samt räntefria samhällskrediter som bas för all bankverksamhet. Bankerna kan under dessa "social credit" - premisser inte mera skapa pengar ur tomma intet utan får lov att själv sitta med mössan i hand och be om lån av statsmakten.

Hur som helst - jag hittade ett radioprogram där social credit diskuteras mycket djuplodande.

Kanadensaren Yves Jaques intervjuas här av Mark Anderson på RBN: del 1. del 2.

Anderson konstaterar själv att här har vi det tredje ekonomiska alternativet - eftersom både rovkapitalism och kommunism visat sig vara ohållbara i det långa loppet.

Och det bästa av allt - dethär med social credit borde diskuteras just nu då vi lever i ekonomiska kristider.

Det märkliga i dagsläget är att vi har en situation där samhället HAR arbetskraft, där samhället HAR byggmaterial, där samhället HAR verktyg och arbetsmaskiner - men att samhället INTE HAR behövliga pengar för att genomföra t.ex. ett byggprojekt. Social Credit löser problemet och helt utan räntor, banktempel och viktigpettrar i kritrandig kostym.

Yves Jaques hör f.ö. till de sk vitbaretterna eller The Pilgrims of Saint Michael. En katolsk organisation som jobbar för att sprida information on social kredit - eller samhällskredit. (Se bilden)

Yves Jaques hade f.ö. ett anförande under American Monetary Institutes årliga konferens i Chicago i september 2008.

Han påvisar f.ö. att inget guld eller guldmyntfot behövs för att uppräthålla ett hållbart och inflationslöst penning- och finanssystem.

http://www.michaeljournal.org

Klicka här för deras senaste tidskrift Michael

fredag 21 november 2008

Makows nya bok

Illuminati - the cult that hijacked the world.

Henry Makows nya bok har ordet illuminati i titeln. Minns att Mikael Wälivaara då och då både pratade och skrev om detta illuminati. Jag minns hur han i ett skede själv av misstag hade raderat sin blogg - och påpekade att han inte skyller på illuminati utan nog på sig själv denna gång.
Hur som helst så har Henry Makow en helt egen syn på vad denna illuminati-kult sysslar med:

UNDERSTAND THE CAUSE OF ECONOMIC TURMOIL AND WAR

Bizarre and incredible as it sounds, humanity has been colonized by a satanic cult called the Illuminati. This cult represents Masonic and Jewish bankers who finagled a monopoly over government credit which allows them to charge interest on funds they create out of nothing.

Naturally they want to protect this prize by translating it into a political and cultural monopoly. This takes the form of a totalitarian world government dedicated to Lucifer, who represents their defiance of God.

Thus, the people who hold our purse strings are conspiring against us. To distract and control us, they have used a vast occult network (Freemasonry) to infiltrate most organizations, especially government, intelligence agencies, education and the mass media.

We are being re-engineered to serve the Illuminati. They undermine institutions like marriage and religion, and promote depravity, dysfunction, corruption and division. They have orchestrated two world wars and are planning a third.

Henry Makow describes this conspiracy and shows how human history is unfolding according to Illuminati plan.

Min kommentar: Jag vore själv nog mera försiktig och skulle försöka utreda möjligast mycket innan jag anklagar någon särskild krets för att ha "kapat hela världen". Men klart att Makow ju forskat en hel del själv innan han bestämt sig för vem han vill skylla på.

Hur som helst så står det i den Ekonomiska Demokratins intresse att även visa att det finns olika åsikter om hur vi kan nå ekonomisk frigörelse och ett liv utan räntebörda.

Jag tror nog att MW med intresse hade tagit del av Makows syn på illuminatis verksamhet.

torsdag 20 november 2008

Statistik över amerikanska storbankerKlicka på bilden så ser du bättre. (källa)

Notera att bara en bank - JP Morgan har i sin balansräkning ett värde på 92.000 miljarder USD i derivativer. (Hela världens sammanlagda BNP är ca 60.000 miljarder USD.)

JPMorgan har 74 ggr mera derivativer än egendom( framgår från sista spalten till höger)

Konstigt att massmedia inte rapporterar sånt här. Hittade bilden på denna blogg. Den innehåller häftigt material minst sagt. (även om denna blogg berättar om dethär och annat skall det inte tolkas som om denna blogg skulle understöda påståenden i nämda blogg)

Notera även hur bloggaren i fråga högst upp har satt in en disclaimer med följande innehåll:

Disclaimer: the posting of stories, commentaries, reports, documents and links (embedded or otherwise) on this site does not in any way, shape or form, implied or otherwise, necessarily express or suggest endorsement or support of any of such posted material or parts therein.
Är det så här vi alla bloggare måste börja skydda oss själva ?

tisdag 18 november 2008

Rothschild om risken att systemet ändras

Har man hört på maken. Herrar Rothschild verkade tro sig sitta säkert i sadeln trots bluffen med låtsaspengar - att skapa kontokredit mot skuldsedel:

"The few who can understand the System (Cheque Money and Credits) will either be so interested in its profits, or so dependent on its favours, that there will be no opposition from that class. While on the other hand, the great body of people mentally incapable of comprehending the tremendous advantage that capital derives from the system, will bear its burdens without complaint and perhaps without even suspecting that the system is inimical* to their interests." - Extract from a letter written by Rothschild Bros of London to a New York firm of bankers on 25 June 1863

* (hostile, hurtful)


Bra men något svårläst artikel om problemet med skuldpengar - på engelska:

http://www.sott.net/articles/show/169225-Money-Supply-Debt-Slavery-and-other-Manipulations

fredag 14 november 2008

torsdag 13 november 2008

Social Viability : inititativ mot en bättre värld

Man hittar dagligen nya inititativ till ekonomisk demokrati och frigörelse från bankirhegemonin.

Här är en videosnutt med Richard Lander från websajten social viability. Trots att snutten på sätt och vis är reklam för hans egen bok med samma namn, så anser jag att den passar in här eftersom budskapet är helt i linje med den ekonomiska demokrati jag själv förespråkar.Kort om boken:

The social and economic systems you and your family rely on for subsistence are critically defective. This book details the precise, basic causes behind the degenerative conditions you see in society today and offers the new systems needed to replace them. The bankers are running the world's governments, terrorism is most often state-sponsored and the elite power-brokers are profiting from worsening conditions. Until now, the only solution offered to people that learned what was going on behind the mass media smoke-screen was to "tell others about it" or "write your congressman." These actions alone will not avert the impending social disaster. Now, the basic nuts and bolts of the practical measures everyone can take to replace the existing dysfunctional social systems are laid out for anyone to employ.

onsdag 12 november 2008

Vädjan för global ekonomisk demokrati

Från Richard C Cooks blog: Dandelion Salad

Se även: http://www.afterdowningstreet.org/crisis

To add your name, register, log in, and sign the petition.

The International Monetary System Should Serve the People of the World, Not Enslave Them

We have noted with deep interest and concern that leaders of the G20 are meeting in Washington, D.C., November 15th for the “Summit on Financial Markets and the World Economy.” Such a summit is surely needed, but not just to fix the catastrophically failing world financial system. No matter how much tinkering around the edges the leaders might engage in or how many bailouts are provided to financial institutions, we all recognize that nothing worthwhile will have been accomplished without a paradigm shift in the relationship between finance and the daily lives of the citizens of the globe.

The world today is suffering under the crushing burden of a debt-based monetary system operated by privately owned banks. The system’s main characteristic is to channel wealth upward from those who work for a living into the hands of those who lend money. Financial profits are then supposed to work themselves downward through investment and spending. We know it in the U.S. as “trickledown” economics, and it has failed. This system by its nature is unjust and is the root cause of today’s crisis.

We demand that this system be changed into one that reflects real economic democracy. In the words of President Abraham Lincoln in his December 3, 1861, address to Congress: “Labor is prior to, and independent of, capital. Capital is only the fruit of labor, and could never have existed if labor had not first existed. Labor is the superior of capital, and deserves much the higher consideration.” The monetary system should reflect these truths through the following changes:

● Monetary systems should be controlled by sovereign national governments, not the central banks which mainly serve private finance. The main economic function of the monetary system should be to assure adequate purchasing power to consume an environmentally sustainable and optimal level of production whereby the basic needs of every person in the world community are satisfactorily met.

● Income security, including a basic income guarantee and a national dividend, should be a primary responsibility of national governments in the economic sphere. A right to adequate purchasing power should be part of every national constitution.

● The primary function of international finance should be to assure fair transferability of value among national economic systems, utilizing, to the extent possible, fixed and transparent exchange rates. Speculative attacks on sovereign currencies should be outlawed.

● Private creation of credit for speculative purposes should be abolished, and capital markets should be regulated to assure fairness, openness, and freedom from predatory practices.

● Every national government should have the right to spend lowcost credit directly into existence for public purposes—including infrastructure, environmental protection, education, and health care—without incurring new debt.

● The physical backing for every currency in existence should be the actual production of national economies.

● National governments should treat credit as a public utility — like clean air, water, or electricity — and should assure its availability to all citizens as their social heritage and as a basic human right.

● National credit policies should favor the development of sustainable local and regional economies, of small business, and of family farming.

● Credit should be regulated in order to encourage maximum ownership of property by individuals without artificially inflating its price.

● The private banking system should be utilized to provide liquidity for business operations but should not be needed in a properly constituted system to finance consumption or capital formation.

● There should be an immediate worldwide moratorium on home foreclosures and recognition of the right of each person to a secure home.

● An International Debt Settlement Commission should be formed and charged with producing a clean financial slate by reviewing all existing public and private debt and determining through due process what can reasonably be repaid, restructured, or forgiven.

It is time to assure that the world financial system is no longer operated for the benefit of the few over the many and that it reflects the spiritual principle that the natural resources of the Earth belong to all of humanity and must be rationally distributed to every individual, such that no one is left behind on the path of human progress.

lördag 8 november 2008

fredag 7 november 2008

Money As Debt - ny versionAlternativ sajt

Elizabeth Kucinich om filmen:

Elizabeth J. Kucinich, monetary reform activist partner of
Congressman, and US Presidential aspirant, Dennis Kucinich (D-OH) :

"I have worked for a long time looking into monetary reform and after 10 years, finally someone has produced a DVD entitled "Money as Debt". It is a fabulous fun yet powerful introduction to the issue of monetary reform. It's the best over view I have seen so far; the best by far. ESSENTIAL! Everyone should watch it!

The topic of DebtMoney is THE issue of our times. It forms the basis to every nation's areas of core material and spiritual concerns such as economic development, employment and environmental sustainability.

If only government officials, civil society organizations, environmental groups, unions and well meaning international development strategists trying to eradicate poverty really understood this topic... the world would be a much better place.

Only 47 minutes long, this DVD is ideal for public education in schools, colleges and universities, as well as individual or family viewing, with lots of juicy re-useable quotes from prominent bankers, economists and presidents."

Webster Tarpley om ObamaHistoriskt dokument över en frigörelsepolitik som misslyckades

Ja dokumentet är ett exempel på en noga definierad ekonomisk politik emot ränta och skulder, emot ekonomisk parasitism och utsugning. En politik för rättvisa och välfärd. Men som sagt tilläts detta inte. Du kan gissa resten.

Även i Sverige pågår lite liknande men i lokal och mera anspråkslös skala t.ex. på JAK medlemsbank. I JAK´s kursbok står det att man arbetar för ekonomisk frigörelse och en räntefri ekonomi. Med andra ord en finansiell politik inte alls så olik den ekonomiska politik man försökte bedriva landsomfattande under den korta period som man hann med detta - innan omvärlden ingrep. The rest is history.

Ekonomi är tydligen ingen triskt vetenskap utan tvärtom något mycket farligt - livsfarligt som det visat sig. Spännande att inse dethär så här som ekonom.

torsdag 6 november 2008

Tala om finanskris...

Trodde du att du vet vad en finanskris är. Kolla då denna rapport om läget i Zimbabve.
Dessa bilder säger mer än - ja mer än en hel massa ord.

http://www.boncherry.com/blog/2008/10/26/global-crisis-this-is-the-real-crisis/

"If you think that the current economic crisis is something that has never happened in history before, you may be wrong! After the collapse of the agriculture sector in Zimbabwe in 2000, the inflation in that country skyrocketed to 231 million percent a year! Just think about it - 231 000 000%! Unemployment went up to 80% and a third of country’s population left it.

Let`s now have a look at the photos that you may not be able to see anywhere else in the world."

Bokrecension: Valtiot ja Terrorismi

Forum för Ekonomi & Teknik, Ragnhild Artimo :

Den Ansiktslösa Fienden

Hannu Yli-Karjaan­maa: Valtiot ja terrorismi, Multi­kustannus, 455 s.

New York 11.9.2001. Madrid 11.3.2004. London 7.7.2005. Terroristattacker är den nya krigsformen där inga Genève­konventioner gäller. Terroristerna använder flerstegsvapen med fruktan som invalidiserande sekundärverkan.

Terrorism är det säkraste sättet att under­gräva en nations stabilitet och moraliska ryggrad. Oavsett antalet offer, är den otrygghet och fruktan hos medborgarna som terrordådet ut­löser den svåraste och mest långvariga skadan. Den är direkt proportionell till attack­metodens oberäknelighet och till terrorplatsens ’vardaglighet’ som i praktiken gör det nära nog omöjligt att gardera sig mot dessa dåd.
Hannu Yli-Karjaanmaa analyserar i Valtiot ja terrorismi hur terrorism har använts och satts i system. Han belyser den moderna terrorismens historia och metodik med både äldre och färska exempel, men väljer att kritiskt granska de officiella sanningarna om terroristdåden, ofta formulerade med behovsanpassad politisk ändamålsenlighet av den drabbade nationens makthavare.

Läs hela recensionen

måndag 3 november 2008

Vladimir Z. Nuri - ekonomisk parasitism

Har du stött på tidningen Nexus Magazine? Jag har prenumererat på den sedan 1995. En stor del av det jag lärt mig sedan dess har att göra med den information jag fått via just Nexus och de böcker man rekommenderat där.
En del personer i södra Sverige uppskattade tidningen så till den grad att man försökte ge ut en svensk version av Nexus. En av eldsjälarna har Lars Adelskogh på Axevalla Folkhögskola - översättare och skribent själv. Jag har publicerat hans texter tidigare här på bloggen.

Svenskspråkiga Nexus Nya Tider kom ut i tio nummer 1998-2000 innan eldsjälvarna var tvungna att retirera - upplagan blev inte tillräcklig stor för att det hela skulle bära sig. (räntans effekt)
Jag har själv alla tio numren av Nexus Nya Tider i mitt arkiv.

Men till saken. I maj 2004 hade Nexus en artikel om banking som ekonomisk parasitism av Vladimir Z. Nuri. Den var en förkortning av Nuris långa 62-sidiga vetenskapliga papper om avigsidorna med Fractional Reserve Banking.
Texten finns numera att ladda ner som pdf från internet. Man kan även läsa den sida för sida utan att behöva ladda ner den.

Här är artikelns titelblad i alla sin prakt. Borde gå att läsa genom ett klick.

John Coleman: Committee of 300 - en mindre omtalad makt.

Trodde du att du vet vad som är på gång..? CFR, Bilderberg, Davos, TR..etc.

Kolla trots allt vad Dr John Coleman har att berätta. Coleman blev kändis med ens då han gav ut sin första bok The Committee of 300.

Hans hemsida är minst sagt intressant: http://coleman300.com/ och du kan se att han skrivit en hel del andra böcker också.

Här är Dr John Coleman på video:Förutom videon ovan så finns det 19 delar till.

Alfred Webre

Här har vi en synnerligen intressant man. Och en synnerligen intressant och aktuell artikel om finanskrisen bakomliggande orsaker och kopplingar:


A Financial False Flag

The current Globalist Financial Crisis is a Financial False Flag operation. It is a controlled collapse of the globalist economic system, engineered by an international war crimes racketeering organization. The globalist financial system is being intentionally destabilized with the same technologies that the government of Salvador Allende was destabilized in Chile by Henry Kissinger and Richard Nixon on behalf of David Rockefeller and the Rothschilds, resulting in Allende's assassination on September 11, 1973.

The Financial False Flag designed to accelerate the deterioration of First World economies, democracies, and prosperity, in aid of a larger program of global depopulation. The same powers who control the Federal Reserve Bank are intent on depopulating between 1/3 and 2/3 of the current human population, in service to a grotesque covert elite plan.

Här han du titta på Alfred Webre på video. (rekommenderar)


Konsten att skapa börskrascher

Michael Delavante har skrivit en samling intressanta artiklar på svenska på nät-tidningen Zitiz.
Det jag speciellt rekommenderar är Konsten att skapa börskrascher del 1, del 2 och del 3.

Ett litet utdrag från del 1 :

Finanskrisen kommer att dra med sig den reella ekonomin i en kraftig recession, i såväl USA som Europa och resten av världen.

Ännu en chockterapi för massorna så att eliten kan fortsätta härska genom att söndra. De rikaste och mäktigaste i världen kommer inte att bli lidande av den rådande krisen, de har gott om buffertar. Istället är det diverse spekulanter och vinstmaximerande bonusjägare vilka tjänat sitt syfte som "nyttiga idioter" plus vanligt folk som får ta konsekvenserna av den cirkus som nu spelas upp.

Michael på "tanker om pengar" : Parasitcykelns slut

Citerar från Michaels inlägg "Parasitscykelns slut"

Ett resultat av ett skuldbaserat penningsystem drivet av ränta på ränta är att alltmer ansamlas till de i toppen som lever på ränta på ränta. I USA äger 1% av befolkningen 70% av rikedomen (ekonomiprofessor Michael Hudson). En utjämning och jämlik fördelning i ett sådant system är en omöjlighet (oavsett om man använder sig av vänsterns "ta från de rika" modell eller högerns "rinna ner från de rika till de fattiga" modell). Detta då en utjämning skulle medföra att de fattiga med skulder skulle kunna betala av sina skulder och pengar därmed förintas genom betalningen. Om allt jämnades ut skulle det med andra ord inte finnas några pengar.

Räntan på räntan äter upp allt befintligt genom att den växer exponentiellt. Albert Einstein lär ha sagt att ränta på ränta är "den starkaste kraften i Universum".

Och då bankerna bara skapar skulden (=krediten=pengarna i detta system) men inte pengar till räntan på skulden så måste ännu fler skuldslavar skaffas för att nya pengar=skuld=krediter ska kunna skapas för att betala räntan. Men dessa nya skulder har en ny ränta som det inte heller finns några pengar=skulder=krediter till som därvid måste skapas o.s.v

Till slut slukar dessa "pengar skapar pengar" (eller "skulder skapar skulder") hela den reella ekonomin och det tar stopp då inga mer skuldslavar kan slängas in för att skapa räntan åt den lilla klicken på toppen.

Så skuldexpansion (mer känd som kreditexpansion) når sin fysiska gräns när det inte finns fler eller mer att skuldsätta för den lilla elittoppen. Detta är en punkt då befolkningen i samhället reser sig och kräver tillbaka det som blivit stulet genom bankirismen bedrägeri
Läs resten.

lördag 1 november 2008

Framtiden ser dyster ut

Ja det ser dystert ut - och inte bara på grund av den ekonomiska systemkrisen. En "kris" som sist och slutligen nog bara beror på det skuldbaserade penning-och finanssystemet. Men det tycks ingen offentligen våga uttala.
Nej - bättre att skylla på korkade bostadslån och giriga direktörer - för att peka på den rätta orsaken vore ju att med ens utmana hela den tunga bankingsektorn som genererar miljardvinster och suger upp pengarna runt om i världen genom att så gott som varenda jävel är skuldsatt.
Fast som Margrit Kennedy visar i sin bok om räntefri ekonomi - så bidrar även alla andra genom att olika aktörers sammanlagda räntekostnader finns inbakade i precis alla priser och avgifter vi tvingas betala då vi köper vårt uppehälle. Minst 50% av de kostnader som priserna baserar sig på är ränta.

Men det jag egentligen just nu tänkte peka på var något annat. Rubriksättningen löd - framtiden ser dyster ut - och då avsågs närmast presidentvalet i USA. Barack Hussein Obama- född i Kenya - grundlagsvidrigt uppställd som presidentkandidat - verkar ta hem spelet. Och tja mången svensk jublar för massmedia har ju framställt Obama som en som står för "ändring" och ordnar upp problemen Bush-regimen skapat. Men tyvärr är det inte så och att tro det är helt fel.

Visserligen har Obama babblat lite smått populistiskt om att ta hem trupperna från Irak för att få höra lite hurra-rop från anhängarna. Samtidigt finns det färska exempel som visar att det inte finns någon substans i hans skenpacifistiska uttalanden. Här är ett dagsfärskt exempel:

"We're confronting an urgent crisis in Afghanistan... It's time to heed the call... for more troops. That's why I'd send at least two or three additional brigades to Afghanistan... The terrorists who attacked us on 9/11 are still at large and plotting"

Med andra ord - McCain ellet Obama - precis samma elände väntar oss. Bägge är nickedockor som sprattlar enligt sina finansierers kommandon. Obamas överlägset största offentliga sponsor är ingen annan än - investeringsbanken Goldmann Sachs. Obama lär också ha olagligen emottagit miljoner från utlandet - närmast från stenrika brittiska magnater och bankoligarker.

Höstens viktigaste boknyhet

Richard C. Cook - enligt min åsikt en av de bästa penningreformisterna idag, har gett ut sin nya bok.

Om Ellen Browns bok var viktig så är denhär minsta lika viktig...tips till Anarchos Förlag.


We Hold These Truths: The Hope of Monetary Reform
By Richard C. Cook

Is the Monetary System Too Sick to Fix?

No, but it will take work to untangle the mess in which the U.S. and its citizens are immersed. Monetary reformer and futurist Richard C. Cook was a government analyst who retired after 32 years of service. For 21 years, he worked with the U.S. Treasury, analyzing financial programs and teaching courses. He reveals…

  • How to reform the broken monetary system.
  • Why the public infrastructure must be rebuilt.
  • The way to create income security for all people.

In his visionary approach, Richard C. Cook warns that we could be facing chaos in the streets and a total breakdown of society. Worse, U.S. citizens risk the loss of their core liberties—the Bill of Rights. The alternative is sustainable living through genuine monetary reform.