torsdag 27 mars 2008

Välkommen till Världen !


Vaccin innehåller ofta upp till 50.000 ppm (parts per million) kvicksilver. Östersjöströmming duger inte till mat om den innehåller 20 ppm.
Annat trevligt man blir injicerad är: aluminium, formaldehyd m.fl. konserveringsmedel

Ron Paul kräver att 9-11 undersökningarna öppnas på nytt

Ja trots att många blivit besvikna då han tagit avstånd från 9-11 truth rörelsens - "sanning", enligt vilken bushregimen är direkt medskyldig till allting som hände - så nu säger han rakt ut att han nog gärna ser att man öppnar mapparna och forskar lite mera för att få svar på alla obesvarade frågor. Bravo Ron - så skall det låta !

söndag 23 mars 2008

Och så fortsätter den gamla linjen precis som om inget val hållits


"The three stooges" kallar illustratören Dees själv bilden. Den talar väl för sig själv.

lördag 22 mars 2008

måndag 17 mars 2008

USA - Hemligt sammanträde i representanthuset i fredags

Uppdatering längst ned.
Vi har anledning att känna en viss oro. Något som inte tål dagsljus är tydligen på gång i Washington. Denna gång i kongressen. Representanthusets session i fredags hölls nämligen bakom lyckta dörrar. Och detta första gången på mycket länge och enligt uppgift faktiskt bara fjärde gången på 176 år. Vad kan kräva en sådan total diskretion? Ekonomin har förstås redan körts i botten genom den långsiktiga skuldbaserade finanspolitik som faktiskt inleddes redan 1913. Jag blev tillsänd ett e-mail från Canadian Action Party som innehåller lite mera om vad som sannolikt försiggår i Washington. I e-mailet påstås det att flera ledamoter känner en så total frustration över situationen att dom, trots strikta förbud, ändå läckt ut om vad som behandlades på sessionen i fredags.
I skrivande stund har man inga möjligheter att hitta bekräftelser varken hit eller dit. Men efter att ha visat detta till en del andra verkar det som om alla skulle anse det fullt möjligt att uppgifterna är korrekta. Jag översätter en del av materialet och bifogar ursprungtexten längre ned.
Representanthuset lär ha diskuterat om ämnet inrikes underrättelseverksamhet till följd av diverse hot mot statens säkerhet... men även följande frågor:

1. den amerikanska ekonomins ofrånkomliga kollaps, senast i september 2008

2. den amerikanska statsekonomins kollaps, senast i february 2009

3. ett inbördeskrig kan hota landet till följd av den ekonomiska kollapsen.

4. preventiv arrestering av medborgare som kan tänkas motsätta sig statsmakten

5. inhysning av arresterade i för ändamålet planerade och färdigbyggda koncentrationsläger runt om i landet

6. möjligheten att medborgarna angriper kongressledamöter med anledning av kollapsen

7. särskilda skyddshus för kongressledamöter med familj till följd av möjliga hot under ofreden
i samhället.

8. den nödvändiga och oundvikliga sammanslagningen av USA, Canada (naturreserser) och Mexiko (billig arbetskraft)

9. införande av en ny gemensam valuta - AMERO - i alla tre nuvarande stater som en lösning till den ekonomiska kollapsen.

[Idag den 17.3 2008 hittar man 1.700.000 träffar då man söker på nätet med rubriken nedan]

SPECIAL "CLOSED SESSION" OF U.S. HOUSE OF
REPRESENTATIVES DISCUSSED A LOT MORE THAN
THE PENDING SECURITY SURVEILLANCE PROVISIONS!

This was only the fourth time in 176 years that Congress
has closed its doors to the public. What was it that they
were discussing that they do NOT want us to know about?

Word has begun leaking from last nights special, closed-door
session of the United States House of Representatives.

Not only did members discuss new surveillance provisions as
was the publicly stated reason for the closed door session, they
also discussed:

1. the imminent collapse of the U.S. economy to occur by September 2008,

2. the imminent collapse of US federal government finances by February 2009,

3. the possibility of Civil War inside the USA as a result of the collapse,

4. advance round-ups of "insurgent U.S. citizens" likely to move against the government,

5. the detention of those rounded-up at "REX 84" camps constructed throughout the USA,

6. the possibility of retaliation against members of Congress for the collapses,

7. the location of "safe facilities" for members of Congress and their families to reside during expected massive civil unrest,

8. the necessary and unavoidable merger of the United States with Canada (for its natural resources) and with Mexico (for its cheap labor pool),

9. the issuance of a new currency - THE AMERO - for all three nations as the proposed solution to the coming economic armageddon.

Members of Congress were FORBIDDEN to reveal what was discussed. Several are so furious and concerned about the future of the contry, they have begun leaking info.

Uppdatering: Enligt nya uppgifter skulle demokraternas förslag till begränsing av den pågående tjuvlyssningen på inrikes datatrafik diskuteras. Bush lär vara färdig att lägga in sitt veto ifall det blir lagstiftning om frågan.

" President Bush has vowed to veto the surveillance measure, saying it would undermine the nation's security.

Bush opposes it in part because it wouldn't provide retroactive legal immunity for telecom companies that may have helped the government eavesdrop on their customers without court permission after the 9/11 terror attacks. "

söndag 16 mars 2008

Greg Palast : Eliots mess

Eliots mess

Läs texten av - eller lyssna på - Greg Palast.
Intressanta kopplingar mellan skandalen kring
Eliot Spitzer och sub-prime banking krisen.


The $200 billion bail-out for predator banks and Spitzer charges are intimately linked

By Greg Palast

http://www.gregpalast.com/elliot-spitzer-gets-nailed/#more-1979

onsdag 12 mars 2008

Mortgage - grip of death

Jag blev nyligen tipsad om en intressant blogg - och hittade något av en pärla. Bloggaren heter Dr. Sahib Mustaqim Bleher och kallar sin blogg Mustaqim-musings of a flying imam och skriver välformulerat om olika aktuella frågor. Det lönar sig att kolla upp den och kanske belöna honom med en kommentar eller två - trots att han är både tysk och muslim.


Jag kände mig tvingad att låna
ett par rader från hans senaste inlägg. Inlägget handlar om hur det internationella bankingsystemet nu hotar även den växande kinesiska ekonomin. Jag skippar dock ämnet Kina här och tar fasta på de mera allmänna mördande ekonomiska villkor hans text påminner oss om och försöker mig på en översättning. Och ja - jag erkänner att jag lagt lite till här och där - men närmast för att göra det hela begripligare :

I en hållbar sund ekonomi är företagens resultat tillräckligt för att betala råmaterial och löner- men dessutom räcker det också till en liten del i form av dividend till företagets aktieägare.

I en räntebaserad ekonomi däremot måste företagens resultat vara mycket bättre, eftersom bankerna först skall komma till kvarn. Det som återstår får övriga intressenter dela på.
(inte sällan blir det så att resultatet bara räcker till att betala åt banken. Påminner om Ezra Pounds kända vers With Usura som bl.a. tar fasta på hur inte ens fårets gratis ull blir lönsam att tillvaratas på grund av räntans destruktiva effekt på småskalig boskapsskötsel)

Företagsverksamhet som finansierats genom banklån utgör till stora delar den verkliga orsaken till dagens krav på ekologiskt ohållbar ekonomisk tillväxt som varje västlig regering ställt som mål.

Finansieringskostnaderna, dvs bankräntan har därmed en direkt höjande effekt på alla varors och tjänsters prissättning. Ju högre räntor desto mera inflation trots att man på centralbankshåll ger sken av att bekämpa inflationen genom att drabba oss med allt högre räntor.
Högre räntor påverkar inflationen först då ekonomin sackar ihop och vi ser företag i konkurs varvid deras egendom realiseras med en prisnivå under sitt verkliga värde.

Ekonomins sk "konjunkturer", dvs upp- och nedgångar är inga cykliska naturfenomen utan bankernas urgamla teknik med vilken man med jämna mellanrum roffar åt sig det man kommer åt av den ekonomiska tillväxten i samhället.
Det är nämligen tyvärr så att lånegivaren inte direkt har så stort utbyte av att i små ransoner genom jämna amorteringar återfå de pengar man ändå kan skapa fram ur tomma intet.

Däremot är det synnerligen lukrativt för finansierer att ha rätten att tvinga låntagare att först pantsätta sin fasta egendom och senare, då banken själv bidragit till att få fram en ny "lågkonjunktur", dvs gjort det omöjligt för flera kunder att sköta amorteringarna - komma åt att konfiskera den pantsatta säkerheten eller egendomen.

Ordet mortgage betyder de fakto dödsgrepp - något man aldrig kan komma loss från. Tyvärr märker låntagaren detta först då räntorna "överraskande nog" - stiger.

(OBS samma inlägg finns också på UUAA-radio. Vill du läsa läsvärda kommentarer till inlägget så är det en säkrare plats än denna)

tisdag 11 mars 2008

Money As Debt (del fem)

Det verkar som om den gamla goda filmen Money As Debt blivit aningen ändrad. Här är ny versionen av slutdelen. Eller kanske mitt goda minne sviker mig.

Nå väl - hur som helst - repetition är inlärningens moder, right... ;-)Du hittar de tidigare delarna här.

Vaccinationer är inte att lita på

Jag har varit emot vaccinationer ända sedan jag började misstänka att ett bekant barn fick epileptiska anfall som en reaktion orsakad av vaccinering i ettårsåldern. Sedan dess har jag läst mycket - och inte minst insett hur ovetande de flesta människor är. Det som mest förvånat mig är hur nonchalant politiker och andra myndigheter behandlar alla rapporter om olika fall som bevisar att det finns problem.

"The role of vaccinations over the past 100 years has been grossly exaggerated and the harm done has been carefully hidden from public view. Life-changing information is deliberately hidden by the immoral greed-driven industry"


Nog ordat här är några linkar till material - på engelska:

Vaccination is not immunization


Vad innehåller vacciner egentligen(eng)

Tala om stora tal....

Hupp! Sällan möter man så här stora tal i ekonomiska sammanhang. Eller vad säger du..? Sifforna kommer från centralbankernas centralbank BIS - Bank of International Settlements.

Derivatives the new "ticking bomb"


Derivatives bubble explodes five times bigger in five years
Wall Street didn't listen to Buffett. Derivatives grew into a massive bubble, from about $100 trillion to $516 trillion by 2007.

To grasp how significant this five-fold bubble increase is, let's put that $516 trillion in the context of some other domestic and international monetary data:
 • U.S. annual gross domestic product is about $15 trillion
 • U.S. money supply is also about $15 trillion
 • Current proposed U.S. federal budget is $3 trillion
 • U.S. government's maximum legal debt is $9 trillion
 • U.S. mutual fund companies manage about $12 trillion
 • World's GDPs for all nations is approximately $50 trillion
 • Unfunded Social Security and Medicare benefits $50 trillion to $65 trillion
 • Total value of the world's real estate is estimated at about $75 trillion
 • Total value of world's stock and bond markets is more than $100 trillion
 • BIS valuation of world's derivatives back in 2002 was about $100 trillion
 • BIS 2007 valuation of the world's derivatives is now a whopping $516 trillion
Här har du en linklista till alla centralbanker som hör till BIS:

http://www.bis.org/cbanks.htm

CNN: Senaste nytt från Ron Paul

Intressant och lite övarraskande - i varje fall för dem som trott att Ron Paul gett upp. Nehej, kampanjen och revolutionen fortsätter. Presidentvalet och det önskade presidentskapet var bara ett verktyg i räckan av alla andra...

Ron Paul's intentions 4:45
Republican Ron Paul is winding down his presidential campaign, but he says there's still something to fight for.

http://edition.cnn.com/video/#/video/politics/2008/03/10/intv.ron.paul.cnn?iref%3Dvideosearch


Och till alla Obama-fans säger Ron Paul att den konstigt nog utbredda uppfattnbingen om att Obama vore emot kriget är en fatal missuppfattning. Obama vill ju tvärtom öka USA:s inblandning på alla nivåer.

Enligt Platon: Från demokrati till tyranni

Hela texten är tagen ur Platon: Staten bok 8, slutet. Tycker det var lämpligt i dethär sammanhanget då vi hotas av en ny tyranni i form av polisstaten Storebror .Tyranniets uppkomst ur demokratien. (dialog)

Återstår således nu att undersöka den allra finaste statsförfattningen och den allra finaste personen: tyrannväldet och tyrannen!

-Alldeles!

Säg mig således nu, min käre vän, hur uppkommer tyrannväldet? Det är ju dock tämligen tydligt, att den framgår ur demokratien.

-Ja, det är tydligt.

Och framgår ej tyranniet ur demokratien på samma sätt som demokratien ur oligarkien?

-Hur så?

Det goda, som oligarkien uppställde för sig både som mål och medel, var ju dock rikedomen — inte sant?

-Jo.

Och det omättliga begäret efter rikedom och försummandet av allt annat just för att skaffa sig rikedom var det, som beredde oligarkiens undergång.

-Riktigt.

Och vad som nu bereder demokratiens undergång, är väl det omättliga begäret efter det, som den uppställer som sitt egentliga goda.

-Och vilket är detta?

Friheten, svarade jag. Ty i en demokratisk stat skall du få höra sägas, att den är härligast av allt, och att därför den, som är fri till sin natur, ej kan anse det värdigt att leva i en annan slags stat.

-Ja, så hör man det sägas ofta nog.

Är det nu ej så — för att återkomma till vad jag ville fråga — att det omåttliga begäret efter denna frihet och försummandet av allt annat även här åstadkommer en omgestaltning och kommer demokratien att känna behovet efter tyrannvälde?

-Hur så?

När en demokratisk stat i sin törst efter friheten träffar på usla munskänkar, som sköta serveringen, och till övermått berusar sig med frihetens oblandade vin, förgriper den sig på de styrande, så framt de ej äro riktigt fogliga och lämna den största frihet; och den anklagar dem för att vara några usla oligarker.

-Det är sant.

Och dem, som lyda överheten, skymfa de och behandla som sannskyldiga slavar och odågor. Men däremot berömma och prisa de både offentligen och enskilt sådana styresmän, som vilja likställa sig med undersåtarna, och sådana undersåtar, som vilja vara lika sina styresmän. Är det ej nödvändigt, att i en sådan stat frihetsbegäret griper omkring sig på alla områden?

-Jo visst.

Och det måste, min vän, intränga i de privata familjerna, och till sist innästlar sig självsvåldet till och med hos djuren.

-Vad menar du med detta?

När till exempel fadern vänjer sig vid att vara likställd med sin son och att frukta honom, och sonen att vara likställd med sin far och att varken hysa försyn för sina föräldrar eller att frukta dem, ty han vill kantänka vara fri. Och på samma sätt vill den inflyttade1 vara likställd med medborgaren, och denne med de inflyttade; och sak samma med främlingen.

-Ja, så går det verkligen till.

Ja, liksom även i åtskilliga andra småsaker: ty under ett sådant tillstånd fruktar läraren sina lärjungar och smickrar dem, och lärjungarna ringakta sina lärare och sina ledare. Överhuvud vilja de unga jämställas med de äldre och tävla med dem både i ord och gärning. Gubbarna å sin sida sänka sig ned till de unga och sprudla av kvickhet och skämt; de härma de unga, för att de ej må få rykte om sig att vara obehagliga och despotiska.

-Alldeles så.

Men allra längst i frihet går man i en dylik stat, när köpta slavar och slavinnor äro lika fria som de, som ha köpt dem. Och nära nog hade vi glömt att omnämna den stora likställighet och frihet, som råder i förhållandet mellan män och kvinnor.

Och varför skola vi ej, för att citera Aiskylos, “tala om det, som alldeles nyss kom över våra läppar“?

Jo visst, svarade jag, det är just, vad jag vill göra. Ingen, som har erfarenhet om det, kan tro, huru mycket större frihet de djur, som stå under människans välde, ha här än i andra stater. Ty sannerligen, sådan frun är, sådan är hennes hund, som ordspråket säger; och hästar och åsnor, vana som de äro att helt fritt och förnämt gå sin väg fram, ränna emot var och en, som möter dem på vägen, om han ej viker undan; och allt annat är på samma sätt uppfyllt av frihetens anda.

-Just mina egna drömmar! När jag far ut på landet, händer det mig ofta nog detsamma.

Och som slutsumma och resultat av allt detta märker du, hur medborgarna bliva ytterst ömtåliga; om någon kommer med något, som på minsta vis smakar av tvång, bli de genast förargade och vilja ej finna sig i det. Och till sist, som du vet, går det därhän, att de ej fråga efter några lagar, varken skrivna eller oskrivna; ty de vilja ej ha någon herre över sig.

-Ja, jag vet.

Här har du således, min vän, den vackra och ungdomliga begynnelse, som enligt min mening ger upphov till tyrannväldet.


(fortsätter en god bit ännu..klicka här)

Åttonde bokens innehåll:

måndag 10 mars 2008

CIA: al-qaeda är bara ett påhitt

Intressant film! Här kommer en link till en ny BBC-dokumentärfilm där bl.a. CIA erkänner att det inte finns något al-qaeda alls - utan att allt bara är ett fyndigt påhitt för att man skall ha en fiende att peka på och beskylla för diverse attentat.

http://polidics.com/cia/top-ranking-cia-operatives-admit-al-qaeda-is-a-complete-fabrication.html

Top Ranking CIA Operatives Admit Al-qaeda Is a Complete Fabrication

BBC’s killer documentary called “The Power of Nightmares“. Top CIA officials openly admit, Al-qaeda is a total and complete fabrication, never having existed at any time. The Bush administration needed a reason that complied with the Laws so they could go after “the bad guy of their choice” namely laws that had been set in place to protect us from mobs and “criminal organizations” such as the Mafia. They paid Jamal al Fadl, hundreds of thousands of dollars to back the U.S. Government’s story of Al-qaeda, a “group” or criminal organization they could “legally” go after. This video documentary is off the hook…


Några plocka bland kommentarerna till filmen:

 1. There couldn’t be a more important video to watch (so far). It’s amazing to me that Americans haven’t started rioting.

 2. This is truly shocking! How far will our government go in attempt to control every aspect of our lives?

 3. man most people really don’t know that the federal reserve is the hidden hand working behind all of this, the president and government is just a puppet, has been since at least 1913. CFR and people working towards a world governmet. If we riot and revolt some other government will “save us” and we will all become a world government

fredag 7 mars 2008

Sant eller sagor ?

På Internet stöter man ofta på information som känns svårsmält. Här är ett bra exempel på detta.
Titta och lyssna på William Deagle som talar på Granada Forum 2006. En man med stort ego, minst sagt. Kommentera gärna.Här är linkar till alla fyra delar:

Dr. Deagle
Granada Forum
Jun 10, 2007

PT 1 of 4
http://video.google.com/videoplay?docid=-2221852945040630461
2 hr 18 min 20 sec

Part 2 of 4
http://video.google.com/videoplay?docid=-2585664107547943684
38 minutes

Part 3 of 4
http://video.google.com/videoplay?docid=-452228146235353070
1 hour 1 minute

Part 4 of 4
http://video.google.com/videoplay?docid=2014494460891596371
11 minutes Q & A

torsdag 6 mars 2008

Lou Dobbs

En ovanlig kombination - jobb inom (MSM) CNN och uppriktig och ärlig journalist. Lyssna på honom på Alex Jones Show. Han pratar om hur båda huvudpartierna i USA kontrolleras av samma lilla elit som bryr fan i hur folk har det. Han pratar om statskuld, rekordstort underskott i handelsbalansen, dollarkursen, Kina, stagflation, upplåning i utlandet, framtiden, 9/11, Enron, corporate america..etc
Dobbs har numera egen "syndicated" radioshow.


http://prisonplanet.com/audio/060308dobbs.mp3

Valfusk i Texas

Solklart att valfusk förekommit i Texas. Eller har du någon bra förklaring till detta:

Texas valdistrikt nr 14, kongressvalet 37.220 röster åt Ron Paul.
Texas valdistrikt nr 14, R-primärvalet 6.697 röster år Ron Paul.

Enligt detta skulle bara en av fem av de som röstat på Ron Paul i kongressvalet, ha röstat på honom i republikanernas primärval i Texas. Hur kan rösterna försvinna på detta sätt ?

Ron Paul frågar sig samma sak :

They want us to believe that McCain won Texas in a landslide. A place where I have never heard anyone mention his name, never seen so much as a bumper sticker, and clearly a state that is covered by Ron Paul signs. Just for the sake of discussion let's say it's possible. What I find seriously hard to believe is this:

* Ron Paul got 70% of the vote in his district for Congress-----37,220 votes.
* In that same district they want us to believe he only got 6,697 votes for president.
* That equates to approximately ONLY 1 in 5 people that voted for him for Congress supported him for President. They can't be serious. Don't lie to me!!

onsdag 5 mars 2008

Iran kräver FN-resolution och sanktioner mot USA

Ja USA är det enda landet som med vett och vilja använt kärnvapen. Alla känner till Hiroshima och Nagasaki.
Men det finns mer. Utarmat uran har spridits både i Irak & Kuweit 1991 och i Jugoslavien, Serbien 1997-1998. Samma elände men tusenfalt värre nu i Irakkriget 2003-2008 - ? Troligen även i Afghanistan 2001-2008- ?
Dessutom har ju tusentals kärnprovsprängningar har förpestat enorma områden i själva USA. Läst nyss om hur bröstcancern florerar i San Francisco Bay och beror enligt Dr Leuren Moret på närheten till provsprängningsorterna uppe i Sierra Nevada bergen.
USA har även avsiktligt spridit kärnvapen till Sovjetunionen enligt en viss Major Jordan som jag läst om i tidningen Nexus Magazine. USA har sålt kärnteknologi till Kina, till Pakistan mm mm

Det finns med andra ord all anledning för Iran att kräva ett stopp på detta.

Här är artikeln från Tehran Times:

Iran calls for UN sanctions against U.S.
Tehran Times Political Desk

TEHRAN – Supreme National Security Council Secretary Saeed Jalili has urged the UN Security Council to impose sanctions on the U.S. for developing nuclear weapons.

“The Security Council must issue sanctions resolution against the U.S. which has a long record in proliferation and use of nuclear weapons,” Jalili told Japan's NHK television aired on Friday.

Iran’s top nuclear negotiator accused the United States of violating international law by using nuclear weapons against Japan, building nuclear arsenals, and proliferating atomic arms.

“According to the Article VI of the Non-Proliferation Treaty which calls for nuclear disarmament, the United States must report to the International Atomic Energy Agency on how it has obeyed international law on nuclear arms,” Jalili stated.

“Today the U.S. does not have a good image in the world. The United States is the only country which has used this inhumane weapon against innocent people… the Japanese people will surly never forget the U.S. crimes.

On USA-ekonomin just nu..http://www.liveleak.com/view?i=f49_1204403165


15-20 miljoner hem hotas av konfiskering och exekutiv auktion ? 3-5 personer i varje hem betyder
35-50 miljoner hemlösa ? Får se hur det går...

måndag 3 mars 2008

Censurerad i Finland : Daniel Estulins bok - The Secret Story of the Bilderberg Group

Du kanske redan hört om den nya boken (utgiven 2006) om den hemliga Bilderberggruppen som samlas varje år och enligt vissa mera insatta "styr världens händelser". Boken är översatt till närmare tio språk enligt vad jag hört då jag lyssnat på Alex Jones Show där AJ intervjuat Daniel Astulin. På www.amazon.com hittar man den på fem språk i detta nu.

Enligt uppgift skulle boken även översättas till finska och ges ut 2007- 2008 med titeln Bilderberg Club. Förlaget heter www.readme.fi och VD:ns namn är Ari Sahanen.

Men - plötsligt har man backat utgivningen. T.ex på bokus.fi står det nu "peruutettu" med röda bokstäver. Förklaringen är nu den att man sent omsider nu märkt att "boken inte motsvarar det man trott" och att man märkt det först nu då översättningen framskridit mycket långt....

Så här ser det ut:
Estulin, Daniel
ISBN: 9789525592825
readme.fi, 2007
Hinta: 34.90 euroa
Peruutettu
Här finns mera att läsa om du råkar begripa finska:

http://talousdemokratia.blogspot.com/2008/02/uussuomettumista-pelkureita-vai.html


Jag ringde för övrigt själv förlaget idag den 3 mars och frågade vad som egentligen står på.
Kundservice svarade helt kort att man återtagit projektet för att boken inte motsvarade förväntningarna. Min kommentar till det var att borde man inte ha låtit kunderna visa om boken har en efterfrågan. Den har ju sålts i över 100.000 stycken redan nu utomlands...
Kundservice stammade att hon inte vet mera men kan koppla mig till VD:n - men hur det nu var så var han inte just då anträffbar per telefon.

Men vi väntar och ser. Själv har jag skaffat boken på engelska och har halva boken oläst. Den innehåller massvis med bilder och fram till nu har jag inte stött på något jag inte vetat från tidigare. Men den är ett bra sammandrag och visar vilka herrar som samlats och den visar tydligt att samma herrar är ljusskygga och föredrar att inte bli sedda. Om dom inte har något att dölja så borde man ju inte reagera så som dessa tycks göra. Slutledningen blir nog att dom tydligen har något att dölja.

Men vi följer med läget och utveckligen av bokprojektet. ENligt vissa uppgifter så kanske boken trots allt ges ut på finska men av ett annat förlag ?
lördag 1 mars 2008

Paul O´Neill om Bushregimens skumma handlingar 2001-2004

Absolut sevärd ! Visar Ron Paul hade rätt i allt han sagt om Irak-kriget.

The American Power Structure - enligt Ron Paul

*

Videon är från år 1988 och synnerligen intressant.